• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Mgr. Jaroslav Tomašovský
riaditeľ

Adresa:
Zdenka Nejedlého 37
Levice
934 05
Slovenská republika

Mobilný telefón: 00421 (0)903 234 885

Informácie: Bankové spojenie:

Prima Banka, pobočka Levice (menil sa len názov banky, čísla zostali rovnaké)
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607
(číslo účtu: 4440006607/3100)

alebo

Fio banka
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
(číslo účtu: 2600711171/8330)

 Hľadať