Napísala: Lenka Timková

Všetky mená a názov jazykovej skupiny v článku sú zmenené kvôli bezpečnosti členov komunity a pracovníkov v Ombe. Všetky fotografie sú ilustračné a nezobrazujú osoby ani život ľudí z Omby.


V malom meste na východe Kene sa pred 38 rokmi narodila Adab. Vyrastala v prašnom prostredí polopúšte
v mimoriadne skromných podmienkach medzi tými, ktorí vyznávajú iné väčšinové náboženstvo. Jej rodičia dbali o to, aby verne nasledovala vieru svojej komunity. Naučila sa, k čomu ju viedli doma aj v škole. Úspešne ukončila základnú školu, stretla muža rovnakého vierovyznania a vstúpili spolu do manželstva. Mali spolu dve deti. Po krátkom čase jej manžel spáchal trestný čin a zavreli ho do väzenia. Adab bola dovtedy matkou v domácnosti, ako je to bežné u žien z týchto komunít. Bez živiteľa rodiny zostala sama s dvoma deťmi bez prostriedkov. Hľadala pomoc na rôznych miestach, ale nenašla ju. Dostali sa tak do núdze, akú predtým nepoznali.

V oblasti, kde Adab žila, pôsobila kresťanská učiteľka Carol a misionár Daniel z Africkej vnútrozemskej cirkvi. Carol sa dozvedela o Adab a navštívila ju. Poskytla jej útočisko a keď to bolo možné, aj materiálnu pomoc. Daniel organizoval biblické vyučovanie spojené s kurzom šitia. Adab prišla na jeho hodiny. Dozvedela sa o Pánovi Ježišovi Kristovi, uverila v Neho a začala Ho nasledovať. Stala sa jednou z prvých kresťaniek v komunite Omba. Na Danielových hodinách sa dozvedala o kresťanskom spôsobe života. Postupne sa učila šiť. Daniel prisľúbil, že najlepší žiak v triede dostane šijací stroj. Adab sa veľmi snažila a nakoniec sa jej to podarilo. Z Božej milosti skončil šijací stroj v jej rukách. Po skončení tohto kurzu bola pevnejšia vo viere a zároveň mala niečo, čo jej umožnilo postarať sa o svoju rodinu. Začala podnikať ako krajčírka v meste, v ktorom sa narodila.

So zmenou viery však prišli aj zmeny postojov a správania sa jej okolia. Matka, bratia, aj ostatní príbuzní boli pobúrení. Rozhodli sa, že ju prinútia vzdať sa Krista a vrátiť sa späť k viere svojej rodiny. Pri spoločných stretnutiach ju trestali a kruto bili. Nakoniec sa rozhodli, že jej vezmú deti. Zdrvená a skľúčená Adab sa však napriek svojej bolesti Krista nevzdala.

Po čase sa jej manžel vrátil z väzenia. Dozvedel sa o tom, že sa z nej stala kresťanka. Vyhľadal ju, aby sa dozvedel, či je to pravda. Keď mu to potvrdila, dal jej na výber. Buď prestane byť kresťankou, alebo sa môže považovať za rozvedenú. Adab zapretie svojej viery odmietla, a tak ju jej manžel prehlásil za rozvedenú.

Prvý krok

V tom čase sa vodcovia komunity Omba rozhodli, že požiadajú vedenie organizácie Wycliffe v Keni (BTL) o pomoc s vyučovaním ich detí a dospelých. Uvedomili si, že spôsob, ako sa dostať z chudoby, je dosiahnuť aspoň základné vzdelanie. To je prvý krok k tomu, aby si našli prácu či dostali sa do vlády. Bez zástupcov v miestnom zastupiteľstve nemá kto obhajovať ich vlastné záujmy. Stretnutie s vedením organizácie sprostredkoval misionár Daniel. Poznal sa s pracovníkmi v BTL a rád to vybavil. Roky hľadal spôsob, ako sa dostať bližšie k ľuďom z tejto komunity, ale jeho snahy mali len malý dopad. Wycliffe by mohol týmto ľuďom zabezpečiť aj evanjelium v ich vlastnom jazyku. Stretnutie prebehlo úspešne. Komunita vyčlenila pre organizáciu časť svojho pozemku a BTL postavila na tomto území základnú školu. Začali sa práce na rozvoji miestneho jazyka, rozbehlo sa vyučovanie a zahájil preklad Biblie.

Počas tohto procesu Daniel zoznámil Adab s pracovníkmi BTL. Bolo to radostné stretnutie spojené s plánovaním vzájomnej spolupráce. Adab bola pre BTL jedným zo vstupných bodov k ľuďom z tejto komunity a sprievodkyňou na cestách pre ňu dobre známymi miestami. Pomáhala im a stále pomáha pri kontrole prekladu Biblie do jazyka Omba.

Odozva

Jej rodina sa časom presvedčila o úprimnosti jej viery, a tak získala z ich strany isté prijatie. Vrátili jej aj deti. Adab v súčasnosti navštevuje cirkevný zbor Východoafrickej apoštolskej cirkvi (EAPC), kde pôsobí ako tajomníčka pre prácu s dorastom. Čelí mnohým výzvam, ako aj osočovaniu zo strany svojho staršieho syna Ramiho. Kedykoľvek sa dostane do finančnej tiesne, vyčíta jej toto „bláznivé“ rozhodnutie stať sa kresťankou, čím podnietila otca k rozvodu. Rami často uteká z domu k otcovi. Po nejakom čase sa zase vracia späť. Pravdepodobne kvôli vplyvu členov jeho vzdialenejšej rodiny nedávno prestal navštevovať cirkevný zbor EAPC. Mladší syn, Tawil, je zakorenený vo viere. Modlitbou Adab je, aby Pán Boh zachránil jej staršieho syna a mladší syn zotrval vo viere v Ježiša Krista aj keď dospeje. Adab sa zapája do zvestovania evanjelia ženám z jej komunity. Používa pri tom Novú zmluvu a rozprávanie biblických príbehov. Niektoré zo žien už uverili v Krista a rozhodli sa Ho nasledovať.

Ester

Jednou z nich je Ester. Pred niekoľkými rokmi sa s ňou rozviedol manžel. Dôvodom bolo, že s ňou chcel mať aspoň desať detí, ale ona mu ich dokázala porodiť len šesť. Poslal ju preč a oženil sa s inou ženou. Po tom, čo sa ocitla bez prostriedkov aj so svojimi šiestimi deťmi, musela hľadať spôsob, ako sa o ne postarať. Začala ľuďom pomáhať na farmách. Jedného dňa ju priateľka pozvala na večer rozprávania biblických príbehov. Ako obvykle, viedla ho Adab. V ten večer rozprávala príbeh o žene z Druhej knihy kráľov zo štvrtej kapitoly. Ester sa dozvedela o žene, ktorá prišla prosiť Elizea o pomoc. Elizeus spravil zázrak a ona mohla splatiť svoje dlhy. Tento príbeh Ester oslovil. Po skončení stretnutia sa opýtala Adab, či jej Boh môže pomôcť. Modlili sa spolu a Ester prijala Krista. V súčasnosti už žije vo svojom malom dome a ďalšia biblická skupinka sa stretáva u nej doma. Pán Boh si ju používa na zvestovanie ženám, ktoré majú problémy v manželstve.


Faith

Ďalšou zo žien je Faith. Pod hranicu chudoby sa dostala po tom, čo jej manžela uväznili za krádež. So svojimi siedmimi deťmi hľadala útočisko v dome svojho brata. On im však nevedel pomôcť, preto ich poslal preč. V tejto situácii sa stretla s Adab. Zavolala ju na stretnutie žien. Tu si Faith vypočula príbeh o žene trpiacej krvotokom (Lukáš 8, 40 – 48). Uverila v Krista a prijala Ho za svojho Spasiteľa.

Potrebujú pomoc

Pán Boh používa rôzne spôsoby, ako sa priblížiť k ľuďom z komunity Omba. Misionárov, ľudí z miestnej komunity, cirkevné zbory na tomto území aj kresťanské organizácie. Všetci pôsobia spoločne. Pomáhajú aj cirkvi a jednotlivci na Slovensku. Modlia sa za toto miesto a prispievajú finančnými darmi. V máji 2016 prebehol v Banskej Bystrici dobročinný „Beh partnerov v nádeji“, ktorého výťažok sme poslali na misijnú prácu na tomto mieste.

Pomôcť môžete aj vy. Svojimi modlitbami, ktoré sú pre našich kenských kolegov veľkým povzbudením. Často čelia ťažkostiam a duchovným útokom. Môžete sa modliť aj za Adab a jej službu. Nesie veľké bremeno pri oslovovaní žien z komunity Omba. Modlite sa za Ester, Faith a ďalšie ženy, ktoré uverili v Krista skrze Adab. Modlite sa za rozvoj narastajúceho počtu biblických skupiniek medzi ženami, za vyučovanie na základnej škole, vyučovanie pre dospelých a stavbu strednej školy, ktorá bude čoskoro potrebná. Ďakujme Bohu za Daniela, ktorého použil na to, aby otvoril dvere pre BTL k ľuďom na tomto mieste a za pracovníkov z BTL, ktorí nasadzujú vlastné životy, aby slúžili týmto ľuďom.

Ak by ste mali záujem túto službu podporiť finančne, pošlite, prosíme, svoj príspevok na číslo účtu v tvare IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171. Nevyhnutné je zadať variabilný symbol 405. Bez neho nevieme príspevok identifikovať.

Ak chcete dostávať správy o práci na mieste Omba, pošlite nám svoj email na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Budeme vám ich posielať dva až štyrikrát ročne. Dozviete sa o zmenách, ktoré Pán Boh koná medzi ľuďmi v Ombe. Ďakujeme!

Informácie o projekte Omba nájdete aj tu.

Zasadené semienko Božieho slova a dobré vzťahy, ktoré sú vytvorené s touto komunitou, nesmieme nechať vyhynúť.

 

Posledná úprava (Pondelok, 04 November 2019 19:16)