• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

LEGO pre Afriku

Napísal: Jaro Tomašovský

Kvôli zachovaniu bezpečnosti pracovníkov a ľudí z miestnej komunity v článku
nepoužívame ich pravé mená, ako ani názov jazykovej komunity a nezobrazujeme ich fotografie.

LEGO, jednoduchá skladačka, z ktorej sa dajú poskladať aj tie najzložitejšie konštrukcie. Pre mnohé deti na Slovensku sa stala samozrejmosťou. V roku 2014 sme pripravovali prvú návštevu Paula Machiru z Kene na Slovensku. Riešili sme mnoho detailov, keď sa ma medzi rečou Paul opýtal, či sa dá na Slovensku zohnať LEGO a či je to veľmi drahé? Samozrejme som sa spýtal, na čo by ho potreboval. Paul pracuje v BTL Keňa (Wycliffe Keňa) v oblasti budovania strategických partnerských vzťahov, no vo voľnom čase pracuje s deťmi v nedeľnej besiedke ako ordinovaný kazateľ. LEGO chcel použiť na niečo podobné ako nám dobre známy LEGO Projekt. Vtedy sa zrodila myšlienka urobiť zbierku LEGO počas Paulovych prezentácií na Slovensku. Netušili sme, akú to bude mať odozvu u našich ľudí.

Priznám sa, Slováci nás milo prekvapili. Vyzbierali sme dva veľké kufre plné stavebníc LEGO a iných podobných skladačiek. Bolo toho viac, ako sme čakali, viac ako Paul zamýšľal použiť pre svoj plán a viac, ako sa dalo na jeden krát odviezť do Kene. Bol to pre nás nesmierny zážitok vidieť malé deti, ako prinášajú svoje stavebnice, aby sa podelili s deťmi z Afriky, alebo vidieť osobnosti ako napríklad hokejistu Michala Handzuša, ktorý podobne ako mnohí iní, daroval novučičké nepoužité stavebnice. Je to príjemná starosť, keď môžeme obdarovať viacerých ako sme plánovali. Keď sme uvažovali, kam poslať vyzbierané hračky, zhodli sme sa, že kresťanská škola v komunite Omba je tou správnou voľbou.

Pri plánovaní našej návštevy do Kene v septembri 2015 sme však netušili, že budeme mať privilégium odovzdať zbierku LEGO deťom v Ombe osobne. Jedná sa totiž o oblasť, ktorá je nestabilná a občas i nebezpečná – aj preto sme nútení používať pseudonym Omba namiesto skutočného názvu tejto komunity. Pán Boh nám však zvláštnym spôsobom otvoril dvere a my sme na dva dni mohli zavítať do tejto suchom skúšanej oblasti.


Keď deti uvideli blížiace sa auto, nadšene nás pribehli vítať – to ešte netušili, že z auta vystúpia 4 belosi. Z ich výrazov tváre bolo jasné, že mnoho belochov vo svojom živote nevideli. Keď však videli, že im z našej strany žiadne nebezpečenstvo nehrozí, osmelili sa a začali si s nami podávať ruky. Počas dňa sme mali možnosť vidieť, ako sa učia, ako sa hrajú, ako si vážia každé sústo jedla, ktoré dostanú. Keď sme im začali rozdávať po triedach LEGO, najprv nevedeli čo s tým. Niektoré začali skladačky ochutnávať. Keď sme im však ukázali, ako sa dajú jednotlivé diely skladať a čo sa z nich dá postaviť, pustili sa nadšene do skladania. Niektorých to až tak zaujalo, že sa im nechcelo ani domov odísť a to aj napriek tomu, že v ten deň neobedovali. Väčšina detí pochádza z veľmi chudobných rodín a tak je často obed v škole jediným jedlom, ktoré počas dňa dostanú. No škola zápasí s nedostatkom financií, preto sa stáva, že ani na ten jeden obed nezvýšia peniaze. Jediné čo deti v ten deň v škole dostali bolo za hrsť pukancov, ktoré sme na poslednú chvíľu pred odchodom z Nairobi kúpili.

Mimoriadnym zážitkom bola pre nás i popoludňajšia návšteva miestnej komunity, kde sa 99,9% ľudí hlási k inému náboženstvu. Napriek tomu si komunita veľmi cení službu našich kresťanských pracovníkov a náčelník vo svojom príhovore skonštatoval, že druháci či tretiaci v našej škole sú vedomostne na úrovni štvrtákov či piatakov na štátnych školách. Počas návštevy sme mali možnosť počuť i vidieť, s čím táto komunita zápasí. Chýba tu akákoľvek infraštruktúra, no ešte pálčivejším problémom je nedostatok vody a jedla. Naša škola je jediným svetlým bodom, ktorý dáva týmto ľuďom akú takú nádej na lepšiu budúcnosť pre ich deti. Na záver návštevy ma vyzvali, aby som sa modlil za ich komunitu, čo som rád urobil.

Keď sme sa vrátili do školy, našli sme tam viacero detí, ktoré prišli naspäť, aby sa mohli pohrať s LEGOm. Skladali a skladali až sa zvečerilo. Učitelia ich museli doslova „vyhodiť“ zo školy so slovami: „Aj zajtra je deň.“ To však už bol deň nášho odchodu a tak zvyšok príbehu máme len z počutia. Keďže v čase našej návštevy Kene v krajine prebiehal štrajk učiteľov, štátne školy boli zatvorené. Staršie deti z komunity Omba, ktoré chodia do štátnych škôl preto zostali doma. Keď sa od svojich mladších súrodencov či kamarátov dozvedeli, že sme do školy doniesli LEGO, rozhodli sa v ten deň pridať k deťom z našej školy. Tak sa stalo, že namiesto 150 žiakov ich prišlo do školy 300. Mnohé z nich by najradšej začali chodiť do „našej“ školy, ale kapacita a počet učiteľov to momentálne nedovoľujú.


Po návrate do Nairobi sme trochu vyspovedali nášho sprievodcu Petra a od neho sme sa dozvedeli, že táto škola je viac, ako len svetlým bodom a nádejou na lepšiu budúcnosť pre deti z Omby. Táto škola je už teraz zdrojom Svetla. Peter sa s nami podelil o nedávny zážitok. Navštívila ho mamička jedného zo žiakov školy. Spýtala sa ho, čím to je, že je k jej ľuďom taký milý a vľúdny a to i napriek tomu, že títo ľudia k nemu neboli vždy veľmi prívetiví. Peter jej povedal, že sa tejto láske učí od Boha, ktorý tak miloval ľudí, že dal svojho Syna, aby im svojou smrťou a vzkriesením vybojoval záchranu. Nato sa ho žena opýtala:

„Kde by som sa o tvojom Bohu mohla dozvedieť viac?“

„V Biblii“, znela Petrova odpoveď. Na to sa jej spýtal: „Vieš čítať po swahilsky?“ (Preklad Biblie do jazyka Omba totiž ešte len prebieha – pozn. autora)

„Tak trochu, zohnal by si mi swahilskú Bibliu? Ale prosím ťa, nikomu to nehovor, hlavne nie môjmu manželovi – my sme iného náboženstva.“

Tak sa stalo, že táto žena začala čítať Bibliu počas krátkych návštev školy, keď prišla po vyučovaní po syna. Po niekoľkých týždňoch sa stalo, že jej syn neprišiel do školy. Keď sa neobjavil niekoľko dní, Peter aj s chlapcovým učiteľom sa rozhodli rodinu navštíviť. Zistili, že ich syn je vážne chorý. Chlapcovi nepomohla ani návšteva miestneho šamana a jeho rodičia boli zúfalí. Prosili Petra o pomoc a ten nezostal nič dlžný svojmu menu. Povedal:

„Nie sme lekári, ale poznáme Boha, ktorý má moc vyliečiť každú chorobu. Môžeme Jeho poprosiť v modlitbe o pomoc. Chcete, aby sme sa modlili?“

„Áno“, znela odpoveď rodičov.

Tak sa Peter i chlapcov učiteľ modlili a prosili Pána Boha o uzdravenie pre toto dieťa a On sa k ich modlitbe priznal. Chlapec prišiel na druhý deň do školy zdravý. Asi o týždeň neskôr prišiel do školy aj jeho otec. Vyhľadal Petra a povedal mu:

„Nič podobné som v živote nezažil. Tvoj Boh má úžasnú moc. Ako by som sa mohol viacej dozvedieť o tvojom Bohu?“

„Z Biblie“, znela Petrova odpoveď. „Vieš čítať po swahilsky?“

„Tak trochu, zohnal by si mi swahilskú Bibliu? Ale prosím ťa, nikomu to nehovor, hlavne nie mojej žene – vieš, my sme iného náboženstva.“

Modlite sa spolu s nami, za týchto manželov i za celú túto komunitu, aby mohli spoznať Boha, ktorý ich miluje rovnako ako nás, aby preklad Biblie do jazyka Omba mohol napredovať a aby škola, ktorú sme navštívili, sa mohla rozrastať a prinášať viac svetla do životov týchto ľudí. Ak by ste chceli pomôcť aj inak, ako modlitbami, dajte nám vedieť. Kontaktný formulár nájdete v časti Kontakty.

Posledná úprava (Streda, 15 Marec 2017 09:35)

 

Hľadať