• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Beh partnerov v nádeji 2017

V sobotu 27. mája 2017 sme v spolupráci s Bratskou jednotou baptistov, Evanjelickým gymnáziom a Cirkvou bratskou v Banskej Bystrici organizovali dobročinný Beh partnerov v nádeji. Spojili sme sa s týmito cirkevnými zbormi a školou v Banskej Bystrici, aby sme spoločne podporili preklad Biblie do materinského jazyka ľudí a ich vyučovanie čítania a písania v odľahlých častiach sveta.

Každý účastník mohol podporiť zahraničnú misiu dobrovoľnou sumou počas registrácie a sponzori prisľúbili prispieť sumu 2 Eurá za každý odbehnutý kilometer. Nesmierne nás teší, že sa nás behu zúčastnilo 201 a spoločne sme odbehli 1 285 km. Bežci osobne prispeli sumou 410 Eur a sponzori darovali za odbehnuté kilometre 2 570 Eur. Dokopy sme teda vyzbierali 2 980 Eur na podporu vzdelávania a preklad Písma. V mene detí aj dospelých, ktorým tento príspevok pomôže, ďakujeme všetkým účastníkom, sponzorom aj spoluorganizátorom behu!

Sme mimoriadne vďační za veľký prínos detskej besiedky aj samotného zboru Bratskej jednoty baptistov, za priestory Cirkvi bratskej, ktoré boli k dispozícii na toto podujatie, za darčeky vyrobené študentmi aj rodinnými príslušníkmi študentov a učiteľov Evanjelického gymnázia, ako aj za zúčastnených dobrovoľníkov. Teší nás vysoká účasť žiakov zo základnej školy Narnia v počte takmer 70, kde boli mnohí motivovaní pánom učiteľom Uličným. „Ak zabehneš X kilometrov na Behu partnerov v nádeji, nemusíš v škole behať 12 minútovku.“ Pridanou hodnotou účasti na Behu partnerov v nádeji pre žiakov bola pomoc dobrej veci, zapojenie sa do zahraničnej misie netradičným spôsobom, ako aj dobrá nálada a atmosféra.

Ak by ste sa k nám budúci rok radi pridali, alebo prišli znova, budeme sa na vás tešiť na 3. ročníku Behu partnerov v nádeji 2018.

V Biblii sa píše „Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.“ (List Rimanom 10, 15)

Spoločne sme si skúsili, aké krásne je aj svojimi vlastnými nohami podporiť tých,
ktorí v teréne prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach v materinskej reči
J

 

Lenka Timková
Koordinátorka financovania projektov
Wycliffe Slovakia

Posledná úprava (Streda, 21 Jún 2017 16:36)

 

Hľadať