• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Obsah článku
Misionár
Lingvista/prekladateľ
Exegetický asistent
Lingvistický prieskumník
Odborník na alfabetizáciu
Biblia v praxi
Učiteľ
Projektový manažér
Účtovník
Odborník na výpočtovú techniku
Pilot
Celý článok

Exegetický Asistent

Výzva

Domorodí spolupracovníci sú najlepšími prekladateľmi. Jedná sa o ich vlastnú materinskú reč. Aby mohli Bibliu presne preložiť, musia predovšetkým rozumieť pôvodnému textu.

Vaša úloha

Pracujete v tíme spolu s domorodými prekladateľmi a zahraničnými lingvistami/prekladateľmi. Nadobudnete minimálnu úroveň znalosti cieľového jazyka, aby ste mohli dobre fungovať v každodennom živote cieľovej kultúry.  Váš prínos spočíva v oblasti exegézy. Pomáhate materinským jazykom hovoriacim prekladateľom porozumieť prekladanému textu, spolupracujete pri preverovaní a testovaní exegetickej presnosti  prekladu a vzdelávate domorodých spolupracovníkov v exegéze.

Váš profil
 • ste tímový hráč, máte veľkú mieru flexibility, cieľavedomosť, ochotu učiť sa a radosť z kontaktu s ľuďmi z iných kultúr
 • prináleží Vám práca s biblickými pôvodnými jazykmi a exegéza, a tieto znalosti a zručnosti predávate iným s nadšením
 • disponujete akademickým vzdelaním v odbore biblických pôvodných jazykov a exegézy. Skúsenosť vo vyučovaní je výhodou.

Dodatočné vzdelávanie Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
 • radosť z toho, že môžte byť súčasťou Božieho diela tým, že ako exegetický poradca vytvoríte základ pre dobrý preklad Biblie do jazyka, ktorý doteraz nemal žiaden prístup k Božiemu slovu.
 • poradenstvo, starostlivosť už počas Vášho prípravného obdobia, a ďalšie vzdelávanie  v oblasti služby.

Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo spolupracovať ako exegetickí asistenti. Avšak ponúkame aj možnosť pracovať najprv 2-3 roky po boku mentora na nejakom projekte.Posledná úprava (Utorok, 13 Február 2018 16:58)

 

Hľadať