• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Obsah článku
Misionár
Lingvista/prekladateľ
Exegetický asistent
Lingvistický prieskumník
Odborník na alfabetizáciu
Biblia v praxi
Učiteľ
Projektový manažér
Účtovník
Odborník na výpočtovú techniku
Pilot
Celý článok

Projektový manažér

Výzva

Naši spolupracovníci toho času v približne 1400 jazykových a prekladateľských projektoch by mali mať možnosť naplno sa venovať svojim lingvistickým úlohám. Preto je nevyhnutné, aby sa iní starali o opakujúce sa administratívne záležitosti.

Vaša úloha

Ste zodpovedný za vedenie a financovanie jazykového projektu v jednej z našich krajín pôsobenia. Zhotovujete rozpočty pre oddelenia  daného projektu, dohliadate na ich bezproblémové fungovanie, vytvárate pravidelné finančné správy atď...v súlade s platnými predpismi a zákonmi danej krajiny.

Váš profil
 • Disponujete organizačným talentom, kooperatívnym štýlom vedenia a schopnosťou motivovať spolupracovníkov.
 • Túžite potom, aby všetky národy dostali Božie slovo vo svojej vlastnej reči
 • Viete si predstaviť, že by ste svoje vzdelanie a profesijnú prax využili v zahraničí, vo viacnárodnom tíme v neobvyklých podmienkach.
 • Ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, odbor manažment je výhodou. Profesijná prax vo finančníctve a kontrole.
 • 1 rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní 6 týždňov Vám poskytne Redcliffe College. Na to nadväzuje prípadne ešte jedno špeciálne vzdelávanie (MDOC kurz) v Dallase v USA.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť, ochotne už aj počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií,  ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti nasadenia.
Dĺžka trvania nasadenia

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v podpornej oblasti. Avšak možné sú tiež nasadenia trvajúce 3 mesiace až 2 roky. Pre krátkodobé nasadenia nie sú vymenované kroky vzdelania v Redcliffe College a v biblicko/teologickom obore podmienkou.Posledná úprava (Utorok, 13 Február 2018 16:58)

 

Hľadať