• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
Obsah článku
Misionár
Lingvista/prekladateľ
Exegetický asistent
Lingvistický prieskumník
Odborník na alfabetizáciu
Biblia v praxi
Učiteľ
Projektový manažér
Účtovník
Odborník na výpočtovú techniku
Pilot
Celý článok

Účtovník

Výzva

Aby sa naši spolupracovníci lingvisti, prekladatelia, učitelia, prieskumníci atď. mohli naplno venovať svojim špeciálnym úlohám, je nevyhnutné, aby sme mali v tíme i ľudí starajúcich sa a o každodennú administratívu.

Vaša úloha

Ste zodpovedný za správne vedenie finančného účtovníctva v kancelárii jednej z našich krajín pôsobenia podľa daných štandardov národných a medzinárodných partnerov a predpisov danej krajiny.

Váš profil
 • Máte organizačný talent, ste flexibilný, tímový hráč pričom ale viete pracovať aj samostatne.
 • Túžite potom, aby všetky národy dostali Božie slovo vo svojej vlastnej reči
 • Viete si predstaviť, že by ste svoje vzdelanie a profesijnú prax využili v zahraničí, v medzinárodnom tíme v neobvyklých podmienkach.
 • ukončené profesijné vzdelanie a profesijná prax vo finančníctve a kontrole.
 • 1 rok biblického/teologického vzdelania alebo ekvivalent k tomu.

Základné vzdelanie pre život a prácu v mimoeurópskom kultúrnom prostredí v trvaní cca 6 týždňov Vám poskytne Redcliffe College.

Ponúkame
 • poradenstvo, starostlivosť už aj počas prípravného obdobia, a podľa potreby sprostredkovanie miesta v jednej z našich celosvetových partnerských organizácií,  ktoré zodpovedá Vašim obdareniam, záujmu a povolaniu.
 • odborné sprevádzanie a ďalšie vzdelávanie aj v oblasti služby.
Dĺžka trvania služby

Hľadaní sú motivovaní a dobre kvalifikovaní spolupracovníci, ktorí sú ochotní dlhodobo prispieť v tejto oblasti. Avšak je možnosť služby aj v rozmedzí 3 mesiacov až 2 rokov. Pre krátkodobú službu nie sú vymenované kroky vzdelania v Redcliffe College a v biblicko/teologickom obore podmienkou.Posledná úprava (Utorok, 13 Február 2018 16:58)

 

Hľadať