• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Prispej!

Služba finančného podporovateľa je pre zahraničnú misiu rovnako dôležitá, ako služba tých, ktorí sa vydajú na misijnú cestu. Bez dostatku finančných prostriedkov by vysielanie misionárov zo Slovenska do krajín, kde ľudia ešte nemajú Božie slovo, nebolo možné. Misijná služba je ako strom, koreňmi ktorého sú finanční a modlitební partneri. Ak sú korene v poriadku, strom rastie a prináša ovocie. Ak však korene vyschnú, strom vyschne tiež.

Preto Vás chceme pozvať k dlhodobejšej spolupráci ako nášho finančného a modlitebného partnera. Budeme radi, ak sa rozhodnete stať naším pravidelným finančným prispievateľom, čím nám pomôžete zabezpečiť bezproblémový priebeh našich misijných projektov. Len spoločnými silami môžeme naplniť slová Písma:

„Budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku i v Samárii, a tak až do posledných končín zeme.“ Sk 1:8b

Možno sa vám zdá, že si tento spôsob spolupráce nemôžete dovoliť, lebo vaša peňaženka zíva prázdnotou a na vašom bankovom účte je sotva suma potrebná na udržanie účtu. Prečítajte si príbeh o Eliášovi a vdove zo Sarepty z I. knihy kráľov 17. kapitoly. Ak si chcete overiť, či Boh robí podobné zázraky aj dnes, tak to skúste a prispejte na túto prácu.

Boh od nás nežiada to, čo nám nedal, ale očakáva, že sa podelíme o to, čo nám dal. Každý preto nech prispieva podľa svojich možností. Niekto 3€, iný 30€ a ďalší možno aj niekoľko sto € mesačne. Biblia hovorí, že ochotného darcu miluje Boh. Aj vy sa môžete pridať. Prispieť môžete jednorázovo, občasne, pravidelne alebo aj formou poukázania 2% z daní - kliknite sem a dozviete sa viac o možnosti poukázania 2% z daní.

Pre udržiavanie našich misijných projektov je lepšie, ak nám ľudia prispievajú pravidelne menšou sumou ako jednorázovo/nepravidelne väčšími sumami, ale dôležité je, aby zvolený spôsob prispievania vyhovoval aj vám.

Ak ste sa rozhodli stať naším finančným partnerom, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky - kontakt získate kliknutím na tento odkaz.

Všetky projekty Wycliffe Slovakia majú jeden spoločný bankový účet, preto ak chcete podporiť konkrétny projekt, je nevyhnutné, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol daného projektu. V opačnom prípade bude váš príspevok použitý na projekt, ktorý to najviac potrebuje.

Variabilné symboly projektov Wycliffe Slovakia:

Kancelária Wycliffe Slovakia - variabilný symbol: 100

Jaro a Saška Tomašovský - variabilný symbol: 201

Eva Horton (Ujlakyová) - variabilný symbol: 202

Svetlana - variabilný symbol: 204

Roman Mészároš - variabilný symbol 203

Cez program Partneri v nádeji je možné podporiť projekty zamerané na alfabetizáciu a preklad Biblie. Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do tohoto programu nájdete v sekcii Projekty.

Príspevky posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Preklad Biblie a vyučovanie v materinskom jazyku môžete podporiť aj nákupom v elektronickom kníhkupectve Kumran

Stačí, keď si počas Vášho nákupu vložíte do nákupného košíka ľubovoľný počet príspevkov v hodnote 2 EUR. Náš produkt nájdete tu: http://www.kumran.sk/darcovstvo-charita/18797-pismo-celemu-svetu.html

 

Posledná úprava (Piatok, 26 Január 2018 23:41)

 

Hľadať