• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Hlas pravdy


„Kým človek nie je jednoduchý, nedokáže rozpoznať jednoduchého Boha.“ – bangladéšske príslovie

Mladé dievča z komunity Tippera stojí vo dverách tradičného domu v juhovýchodnom Bangladéši.

V mnohých častiach Ázie sa prikladá veľký význam ústnej komunikácii. Zvyky a tradície sa odovzdávajú z generácie na generáciu pomocou príbehov, prísloví, básní a hádaniek. Ľudia často uprednostňujú ústnu komunikáciu, aj napriek vysokej miere gramotnosti.

Keď sa postupy prekladu Biblie, ktoré sú bežne používané na tvorbu jej písanej formy, aplikujú aj na ústnu formu, vznikne akýsi „ústny preklad“ Biblie. OneStory, spojenie viacerých celosvetových kresťanských organizácií, používa na komunikovanie častí Biblie tzv. „chronologické rozprávanie biblických príbehov“. Ide o rozprávanie príbehov z Biblie poslucháčom nahlas v chronologickom poradí. Tento spôsob efektívne sprístupňuje Bibliu ľuďom, ktorí sa učia formou ústneho podania. Navyše, organizácie ako Faith Comes By Hearing a Audio Scripture Ministries vytvárajú a distribuujú digitálne zvukové nahrávky Biblie, aby oživili Božie slovo pre milióny ľudí.

Modlite sa za to, aby viac ľudí z kultúr založených na ústnom podaní malo príležitosť stretnúť sa s Božím slovom spôsobom, ktorý hovorí k ich srdciam.

Kliknite sem, aby ste sa dozvedeli viac o preklade Biblie pre ľudí, ktorí komunikujú prevažne ústne (téma je v angličtine).

Fotka: Marc Ewell │Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

 

Posledná úprava (Pondelok, 16 Január 2017 12:59)

 

Hľadať