• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Nemčina pre utečencov

 


Doris Grafová, účastníčka jedného zo seminárov
Nemčina pre utečencov v Nemecku, prezentuje svoju ukážkovú hodinu utečeneckému páru zo západnej Ázie.

V čase, keď Európa zápasí s najväčšou utečeneckou krízou od čias 2. svetovej vojny, organizácie Wycliffe Germany a Wycliffe Switzerland spolupracujú pri praktickej pomoci miestnym zborom a prichádzajúcim utečencom. Semináre Nemčina pre utečencov pripravili Kathrin Popová, pracovníčka Wycliffe Switzerland, a Silke Sauerová, pracovníčka Wycliffe Germany. Ich zámerom bolo pripraviť zbory na vyučovanie nemčiny pre utečencov, ktorí prichádzajú do ich okolia. Materiály, ktoré sa na seminároch používajú, sú založené na prístupe postupného zapojenia (GPA – Growing Participator Approach). Tento nový učebný spôsob oboznamuje študentov s novým jazykom tak, že im umožňuje najprv počúvať a reagovať neverbálne a nespolieha sa výhradne na učebnice. Preto je efektívny aj pre negramotných študentov.

Mnohí európski kresťania to vnímajú ako príležitosť konať pre Pána Boha. „Naozaj som presvedčená, že je to od Pána Boha,“ vraví Silke. „Privádza sem všetkých týchto ľudí a beda Cirkvi, ak premeškáme túto príležitosť.“

Prečítajte si celý príbeh v angličtine.

Foto: Dale Peacock | Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa


Posledná úprava (Pondelok, 06 Február 2017 17:19)

 

Hľadať