• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Pestrofarebný

Farebné odevy sa sušia na slnku a morskom vánku Honiary na Šalamúnových ostrovoch.

Aj keď je oficiálnym jazykom na Šalamúnových ostrovoch angličtina, hovorí ňou menej než dve percentá tamojších obyvateľov. Pre väčšinu obyvateľstva nemá Biblia v anglickom jazyku žiadny význam, sú to iba čiernobiele stránky. Ešte aj preložené Písmo pripadá ako bez života tým, ktorí nevedia čítať vo svojom rodnom jazyku.

Popri preklade Biblie, je veľmi dôležité aj vyučovanie jazykovej gramotnosti, ktoré pomáha ľuďom nielen meniť ich každodenný život, ale tiež im pomáha pochopiť Písmo. Otvára im oči, aby uvideli, ako Božie slovo ožíva v jasných farbách - zmysluplný obraz Božej lásky a nekonečnej nádeje v Ježišovi.

Výučba gramotnosti v jazyku Owa na Šalamúnových ostrovoch, vychádzajúca z biblických textov, pomohla študentke Dorothy získať novú identitu v Kristovi. "Teraz viem čítať!" hovorí Dorothy. "Keď čítam Bibliu v mojom rodnom jazyku, rozumiem jej, skutočne hovorí priamo do môjho života. Odteraz môj život patrí Bohu."

Foto: Elyse Patten / Text: Jon Bilbro

 

Posledná úprava (Streda, 03 Január 2018 14:15)

 

Hľadať