• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Uhasenie veľkého smädu

 

Žena z kmeňa Naro pije zo spoločného zdroja pitnej vody v africkej Botswane.

Botswana, ktorá leží v južnej Afrike je známa svojou pustatinou a divo žijúcimi zvieratami. Krajina obklopená pevninou sa pýši jednou z najväčších populácií slonov na svete a turizmus založený na safari priťahuje množstvo ľudí do jej národných parkov a prírodných rezervácií. No pravdepodobne najveľkolepejšou črtou Botswany je púšť Kalahari.

Cez pusté oblasti zahalené červenohnedým pieskom až po rozľahlé pásy dún pokryté trávou, púšť Kalahari zaberá 70% celkovej rozlohy Botswany. A hoci umožňuje prežitie viacerých živočíchov a rastlín na rozdiel od mnohých iných púští, povrchová voda je tu vzácnosťou. Dokonca aj jej meno Kalahari je odvodené od slov, ktoré v miestnom jazyku znamenajú "veľký smäd" a "miesto bez vody".

Ľudia v Botswane kopú hlboké jamy, aby dosiahli prístup k podzemnej vode, na ktorej sú závislí. No pre utíšenie ich duchovného smädu je nevyhnutný preklad Biblie. Iba cez Písmo v ich rodnom jazyku budú schopní poriadne sa napiť zo živej vody Božieho Slova.

Anton, muž z Botswany si spomína na deň, keď prvý krát počul Božie Slovo vo svojom jazyku. "V ten deň pastor prečítal verš z Biblie, ktorému som rozumel", povedal Anton. "Vtedy som zanechal starý život a začal žiť novým životom".

Pozrite si video (v angličtine) o tom, ako Boh pripravil Antona na príchod Jeho Slova

Pozrite si obrázky kmeňa Naro v Botswane, ako oslavujú preklad Novej Zmluvy v r. 2012

Foto: Zeke du Plessis   Text: Jon Bilbro

Posledná úprava (Pondelok, 12 Február 2018 17:55)

 

Hľadať