• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Školenie o tvorbe pravopisu: Filipíny

Naša partnerská organizácia Filipínske združenie prekladateľov (Translators Association of the Philippines - TAP) v spolupráci s Odborom školstva Regiónu 10 Malaybalay, Bukidnon v oblasti južných Filipín, zorganizovala v dňoch 9. – 13. júla školenie o tvorbe pravopisu. Tvorba pravopisu je dôležitou súčasťou rozvoja jazyka, lebo pomáha zadefinovať spôsob zapisovania daného jazyka. Vďaka Bohu za zdravie a bezpečnosť všetkých vyučujúcich, ako aj účastníkov, ktorí prišli z deviatich rôznych jazykových komunít. Prosíme, modlite sa o Božiu múdrosť a vedenie, aby TAP a Odbor školstva mohli naďalej spolupracovať pri posilňovaní jazykov a kultúr v rámci školstva a vzdelávacieho procesu.

Školenie o rozprávaní biblických príbehov: Singapur

Wycliffe Singapur pripravuje školenie o rozprávaní biblických príbehov ako forme evanjelizácie a výchovy učeníkov, ktoré sa uskutoční od 13. do 17. septembra v Singapure. Pripravujú dva stupne školenia, a to základné (pre začiatočníkov) a stredne pokročilé (pre absolventov základného kurzu). Prosíme, modlite sa o správnych ľudí, ktorí by sa registrovali. Modlite sa aj o múdrosť a vedenie pre vyučujúceho aj pre koordinačný tím. Modlite sa o zmenu životov skrze evanjelium Pána Ježiša Krista.

Veľmi podobný kurz s názvom „Poviem ti príbeh“ organizujeme aj na Slovensku už v auguste – ak máte záujem naučiť sa, ako si pripraviť biblický príbeh, ako zapojiť do rozhovoru vašich poslucháčov a ako získať istotu pri rozprávaní príbehov komukoľvek a kdekoľvek, prihláste sa.

Projekt rozprávania biblických príbehov: Južná Ázia

Projekt rozprávania biblických príbehov bol naplánovaný pred dvoma rokmi vo východnom regióne jednej krajiny v južnej Ázii. Modlite sa, aby tento projekt miestne cirkvi prijali, schválili a spoločne sa doň zapojili. Modlite sa, aby sa vytvorili a posilnili vzťahy medzi vedúcimi organizácií a cirkví, ktoré sa na projekte budú podieľať. Proste, aby všetci partneri boli citliví na usmernenia Svätého Ducha a mali tak jeden spoločný cieľ – šíriť dobrú správu o Ježišovi.

Úspešná konferencia: Filipíny

Vďaka Bohu za úspešnú konferenciu našej partnerskej organizácie Filipínske združenie prekladateľov (Translators Association of the Philippines – TAP), ktorá sa koná každé dva roky. Konferencia sa tentokrát konala v apríli v Kresťanskom rozvojovom centre v Cavite, na Filipínach. Heslom konferencie bolo: „Higit pa!“ (čo sa dá preložiť ako „nad očakávania“) a vychádzalo z textu Efezanom 3:20-21. Na konferencii bol do funkcie riaditeľa TAP znovu zvolený James Daguman a bola zvolená aj nová Správna rada združenia. Hlavný rečník konferencie, Barry Bornemann – riaditeľ Wycliffe Australia, vyzval členov TAP, aby očakávali, že Boh bude konať nad ich očakávania. Lloyd Estrada, riaditeľ organizácie Back to the Bible pre Áziu a Pacifik na konferencii viedol duchovné zamyslenia, kde členov TAP povzbudil, aby oslavovali Boha, ktorý pracuje v nás.

Medzikultúrny a misijný seminár: Japonsko

„Tu som, Pane. Pošli mňa!“ Toto sú slová na plagáte medzikultúrneho a misijného seminára, ktorý organizuje Wycliffe Japonsko v termíne od 2. do 8. septembra v Karuizawa Fellowship Bible Camp v meste Nagano, v Japonsku. Tento seminár je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o prácu Wycliffe a chcú sa o nej dozvedieť viac, pre ľudí, ktorí sa modlia za svoju budúcu službu v inej kultúre, skrátka pre tých, čo sa chcú stať misionármi. Jednotlivé lekcie na seminári budú veľmi praktické a budú zahŕňať fonetiku, analýzu gramatiky, fonológiu, efektívne učenie sa cudzieho jazyka, medzikultúrnu komunikáciu... Modlite sa, aby sa prihlásili na seminár tí, ktorých si Pán Boh povoláva do misie a aby im tento seminár pomohol pri ich budúcej službe.

Rozvojový projekt pre miestne komunity: Thajsko

Wycliffe Thai Foundation začal v rámci rozvoja miestnych komunít projekt „Stavba hlineného domu“. Cieľom projektu je, aby sa členovia a pracovníci tejto organizácie naučili stavať hlinené domy, čím by napomáhali rozvoju miestnych komunít. Tým, že k prekladu Biblie, alfabetizácii a šíreniu evanjelia pridajú aj tento rozvojový aspekt týkajúci sa základných ľudských potrieb, chcú posilniť a povzbudiť k rastu miestne komunity ako aj cirkev v Thajsku. Pracovníci Wycliffe Thajsko sa modlia, aby dokázali viesť iných vlastným príkladom, preto plánujú stavbu svojej hlinenej kancelárie. Modlite sa za dostatok zdrojov na stavbu kancelárie, ako aj na tréning dvoch expertov na hlinené domy, ktorých chcú vyškoliť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Úspešný Wycliffe Kemp: Thajsko

Chváľte Boha za úspešný Wycliffe kemp, ktorý organizovala naša partnerská organizácia Wycliffe Thai Foundation a konal sa v severnom Thajsku. Modlite sa za 30 účastníkov zo siedmich krajín, aby pokračovali v hľadaní svojho miesta v Božej misii a v príprave na svoju budúcu službu. Počas kempu si účastníci mohli vyskúšať, ako sa dá bez slovníka a učebníc naučiť cudzí jazyk a spoznať neznáma kultúra, čo im pomohlo pochopiť komplexnosť našej práce. Výsledkom bolo, že prví dvaja účastníci kempu sa už rozhodli stať sa pracovníkmi Wycliffe na plný úväzok.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 16 Júl 2018 11:43)

 

Hľadať