• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Vďaka za CIMA podujatia (pokračovanie): svet

Zamestnanci organizácie MOVIDA ďakujú Bohu za takmer 1500 mladých ľudí z viac ako 15 krajín Latinskej Ameriky, ktorí sa zúčastnili na podujatiach “CIMA 2018 Solo testigos”. Tieto podujatia prebehli v januári v siedmich krajinách Latinskej Ameriky. Modlite sa za tých, ktorí sa zúčastnili  všeobecných podujatí, ale aj seminárov zameraných na preklad Biblie. Modlite sa, aby ich záujem pokračoval, aby sa modlili a to, čo sa naučili, zdieľali ďalej s ľuďmi v ich domovských krajinách. Modlite sa predovšetkým za mladých ľudí, ktorí túžia byť viac zapojení do svetovej evanjelizácie a hľadajú svoje miesto v Božej misii.

Prvá medzikultúrna misijná škola MOVIDA: svet

Ďakujte Bohu za 10 študentov z Latinskej Ameriky a Európy, ktorí sú súčasťou  PRISMA, prvej medzikultúrnej misijnej školy fungujúcej pod organizáciou MOVIDA vo Švajčiarsku. Študenti pracovali s Rómami v Chorvátsku. Tiež pracovali s cirkvou na severe Španielska. Ďalšia skupina 18 Juhoameričanov pracovala s utečencami v Maroku. Modlite sa, aby viac ľudí z Latinskej Ameriky prijalo výzvu a boli pripravení slúžiť a byť súčasťou toho, čo Boh robí v Európe a vo zvyšku sveta.

Medzikultúrny tábor: Jamajka

Každý rok počas prvého júlového týždňa je Wycliffe Karibik hostiteľom medzikultúrneho misijného tábora na Jamajke pre mládež vo veku 16 až 25 rokov. Modlite sa, aby našli pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s rôznymi kultúrami a budú schopní si porozumieť s týmito mladými ľuďmi. Modlite sa za aktivity spojené s propagáciou tábora, ktoré sú naplánované na mesiace marec a apríl. Proste Boha, aby pripravil srdcia mladých ľudí, ktorí na tábor prídu, aby boli otvorení vedeniu Jeho Ducha.

Rozvoj, propagácia a zachovanie jazykov: Panama

UNTLIP Panama je nová organizácia fungujúca v rámci Wycliffe Global Alliance. Zameriava sa na rozvoj, propagáciu a zachovanie jazykov prostredníctvom gramotnosti, čítania Písma a vypracovávania  materiálov týkajúcich sa gramatiky. Jej cieľom je pomôcť rôznym jazykovým skupinám vážiť si vlastný jazyk a kultúru a pozdvihnúť kvalitu ich života prostredníctvom Písma v ich vlastnom jazyku. Modlite sa za inštitucionálny rozvoj tejto organizácie, za jej zamestnancov a proste Boha, aby im poslal vodcov, ktorí budú oddaní projektom organizácie.

Modlite sa za preklad Biblie: Rovníková Guinea

Asociácia zaoberajúca sa prekladom Biblie (ACTB) v oblasti Rovníkovej Guinei prosí o modlitby za jej členov, ktorí sa pripravujú ma službu v oblasti prekladu Biblie. Proste Boha, aby im poslal špecialistu v oblasti rozvoja gramotnosti. Modlite sa za rodinu Bustamonte-Mora z ČileKostariky, ktorá pracuje s ACTB v Rovníkovej Guinei. Proste Boha, aby im jasne zjavil svoje budúce plány. Modlite sa za riaditeľa ACTB v Rovníkovej Guinei. Plánuje cestu do Južnej Afriky koncom tohoto mesiaca, aby sa zúčastnil konferencie s Wycliffe Global Alliance z oblastí Afriky a Ameriky*. Modlite sa za Božie požehnanie nad rozhodnutiami, ktoré majú byť prijaté na tejto konferencii.

*Rovníková Guinea je jedinou krajinou Afriky hovoriacou po španielsky

Dve organizácie, jedna cesta: Kanada

OneBook je organizácia ktorá sa venuje prekladu Biblie a gramotnosti v Kanade. Jej víziou je svet, v ktorom každý môže zažiť premieňajúcu Božiu moc vo svojom vlastnom jazyku. Jej poslaním je zabezpečovať zdroje pre lokálnych partnerov na duchovnú a spoločenskú premenu prostredníctvom prekladu Biblie, rozvoja gramotnosti  a prostredníctvom programov, kde sa pracuje s Písmom. Modlite sa za zamestnancov OneBook a za cestu naprieč niekoľkými provinciami v Kanade, kde spolu s partnermi CABTAL z Kamerunu predstavia túto službu novým podporovateľom. Modlite sa za bezpečnú cestu a logistické detaily. Proste Boha o mnoho nových záujemcov, ktorí by mali záujem podporiť prácu týchto organizácií.

Modlite sa za  FUMIN: Nikaragua

Medzikultúrna misijná nadácia  v Nicarague (FUMIN) je organizácia, ktorá je momentálne v procese, kedy sa chce stať súčasťou Wycliffe Global Alliance. Modlite sa za podujatie “Národná porada pre preklad Biblie: Misia spoločne“. Toto podujatie sa uskutoční 5. a 6. apríla  s účastníkmi FUMIN a Aliancie. Modlite sa za oslavy piateho výročia FUMIN-u, ktoré sa uskutočnia po porade, 7. apríla. Poproste Boha o múdrosť a finančné zabezpečenie pre FUMIN, aby sa mohli zapojiť do spolupráce s  regionálnou samosprávou vlády národa Mayangna. Mnohí členovia tejto jazykovej skupiny žijú na severnom karibskom pobreží Nicaraguy

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 19 Marec 2018 11:16)

 

Hľadať