Príbeh, čo vyučuje

Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“

Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som vnímala, že keďže základom nebol príbeh, ale niekoľko bodov, nebolo  jednoduché pre mojich poslucháčov, mladých ľudí, vnímať niť myšlienok. Po pár týždňoch, keď sme mali znovu stretnutie, som zistila, že nikto si nič nepamätal. Bolo mi z toho smutno, ale neprekvapilo ma to.  Už pred stretnutím som vedela, že budem musieť tému zopakovať, ale takým spôsobom, aby bola zrozumiteľná a zapamätateľná. Tento-krát sme rozoberali podobenstvo o perle. Viac ako hodinu sme boli v živom rozhovore nad významom a aplikáciou tohto príbehu. Už na stretnutí bolo zjavné, že  jasne pochopili, že náš Pán je drahou perlou, a keď Ho chceme získať,  musíme sa vzdať všetkého a že On stojí za to. Verím, že táto pravda zarezonovala v ich srdciach. Prosím, modlite sa, aby sa stala pravdou aj v ich životoch.

Vidieť nevidené

Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu

Keď som si myslela, že som zaktualizovala
všetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostala
som nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keď
si myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, no
keď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplne
novú školu. Rozhodla som sa vziať túto výzvu a ešte
pred Vianočnými sviatkami znovu aktualizovať dve
lingvistické mapy z JV Ázie. Išlo o viac než 25
jazykových skupín.

Postupne začíname lepšie chápať, kde ľudia
žijú a akými jazykmi hovoria v niektorých odľahlých
oblastiach JV Ázie. Modlite sa, prosím, aby aj tam ľudia
poznali Božiu lásku k nim a aby rástli vo svojej viere.

Eva a Martin Horton

Umiestnenie: Veľká Británia

Funkcia: Eva – Prieskumná kartografka, Martin – Editor a spisovateľ

Náplň práce:

Eva: Prieskum a aktualizácia jazykových máp juhovýchodnej Ázie. Jej práca pomáha porozumieť súčasnej jazykovej situácii v piatich krajinách juhovýchodnej Ázie a rozpoznať potrebu prekladov Biblie a rozvoja jazyka i komunít.

Martin: Tvorivo píše presné, stručné a inšpiratívne modlitebné výzvy pre čitateľov Words for life. Mnohé sú publikované aj na FB stránkach Wycliffe Slovakia. Píše tiež príbehy z terénu a pripravuje niektoré profily členov organizácie.

Skúsenosti z misijnej práce:

Eva: Práca v juhovýchodnej Ázii 2005-2011. Zameranie na: zbieranie informácií od miestnych jazykových prieskumníkov, tvorbu máp a poskytnutie tréningu v dvoch krajinách juhovýchodnej Ázie. Príležitostne pracovala aj v Nepále a Malajzii.  

Martin: Krátkodobá misijná práca v Indonézii (2005) a Keni (2010)

V súčasnosti obaja pracujú v misijnej práci diaľkovo zo severného Anglicka. Viac o ich príbehu môžete nájsť na stránkach Wycliffe UK ‘Doing this work is a great honour’

Príspevky pre Evu a Martina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Evin a Martinov variabilný symbol:

202

Čím žijú Eva a Martin

  • Vidieť nevidené
    Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu Keď som si myslela, že som zaktualizovalavšetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostalasom nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keďsi myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, nokeď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplnenovú školu. Rozhodla som sa vziať túto …