Aký Si Veľký (How great Thou art)

„Aký si veľký“ je anglický názov kresťanskej piesne, ktorá patrí vo svete medzi najobľúbenejšie a najprekladanejšie. V slovenskej verzii „Preslávny Bože“ sa stala neoficiálnou hymnou aj môjho domáceho zboru.

Švédsky originál sa šíri

História tejto piesne sa spája s menom švédskeho pastora Carla Gustafa Boberga. Toho raz počas cesty domov z kostola v roku 1885 zastihla náhla silná búrka, ktorá ho takmer pripravila o život. No keď prehrmela, vysvitlo slnko a rozospievali sa vtáci. Tento zážitok ho viedol k napísaniu básne s názvom: „O Store Gud“ (Ó, Veľký Boh), ktorú neskôr uverejnil v miestnych novinách. Tu by sa príbeh skončil, ak by o pár rokov neskôr pastor Boberg nebol účastníkom kresťanskej konferencie, kde počul skupinku ľudí spievať švédsku ľudovú pesničku. No slová boli zmenené. S úžasom v nich spoznal svoju báseň, ktorú pred časom napísal.

Pieseň sa rýchlo rozšírila nielen vo Švédsku, ale aj v okolitých krajinách, kde žila švédska menšina. Tak sa dostala do Estónska, kde ju Manfred Von Glehn v roku 1907 preložil do nemčiny. Ivan Prochanov – baptistický zakladateľ zborov, v roku 1912 preložil pieseň do ruštiny. To pomohlo jej rýchlemu rozšíreniu v Rusku.

Zážitky z misijnej cesty, ako inšpirácia

Najznámejšiu anglickú verziu tejto pôvodne švédskej duchovnej piesne zložil britský metodistický misionár Stuart Wesley Keene Hine. Stuart raz napísal:

Trasa, po ktorej Stuart Hine prešiel na bicykli a vlakom počas svojej misijnej cesty naprieč Karpatmi

„Myšlienky, čo ma viedli k zloženiu prvých troch veršov, sa zrodili riadok po riadku počas mojich nezabudnuteľných skúseností v Karpatoch.“ Bolo to počas jeho misijnej cesty bicyklom naprieč Karpatmi v prvej polovici 30. rokov 20. storočia. Svoju cestu začal v Batizovciach, cez Poprad, Bardejov, Košice, Stropkov, Medzilaborce a Sninu, odkiaľ pokračoval smerom na východ na územie podkarpatskej Rusi (vtedy územie Československa) až na Ukrajinu a do Rumunska. Vo svojich spomienkach Stuart píše, že prvú slohu zložil hneď v prvej dedine, ktorú navštívil. Keď na ulici čítal kapitolu z evanjelia, začalo sa zmrákať k búrke a on nemohol pokračovať v ceste. Ozveny hromov, ktoré sa ozývali z horských dolín, ho inšpirovali k zveršovaniu prvého verša:

„Ó, Hospodine, môj Bože, keď si v nemom úžase uvedomím všetky diela,
ktoré stvorila tvoja ruka; vidím hviezdy, počujem mohutné hromobitie,
Tvoja moc sa prejavuje v celom vesmíre, vtedy ti spieva moja duša,
môj Spasiteľu Bože, aký si veľký!“
(preklad z angličtiny)

Stuartov bicykel, ktorým cestoval naprieč Karpatmi

Počas cesty úpätím Karpát, keď križoval lesy a lúky, zrodili sa slová druhého verša (v slovenčine chýba – pozn. prekl.):

„Keď putujem lesom a lesnými čistinkami, a počujem,
ako vtáky sladko spievajú na stromoch, keď sa pozerám z vysokých hôr, 
počujem potôčik a cítim jemný vánok, vtedy ti spieva moja duša,
môj Spasiteľu Bože, aký si veľký!“
(preklad z angličtiny)

U Dimitrija

S tretím veršom sa spája krátke svedectvo, ako ho zachytil Michael Ireland:

Keď Stuart Hine s manželkou Mercy navštívili nejakú dedinu, bolo ich zvykom spýtať sa domácich, či nepoznajú nejakých kresťanov v ich dedine. V jednej dedine im ich domáci povedal, že okrem Dimitrija a jeho manželky Ľudmily nepozná žiadnych iných kresťanov v dedine.  Dimitrijova manželka bola jediná z dediny, ktorá vedela čítať, čo bolo v danej oblasti v tej dobe nezvyčajné. Čítať sa naučila vďaka ruskej Biblii, ktorú tam nechal ruský vojak v roku 1915 počas 1. sv. vojny.

Domček uprostred karpatských hôr

Keď sa Stuart a Mercy priblížili k Dimitrijovmu domu, počuli niečo nádherné a úžasné. Dimitrijova manželka práve čítala domu plnému hostí z Jánovho evanjelia o Ježišovom ukrižovaní a títo hostia práve činili pokánie. Na Ukrajine je zvykom tento akt pokánia/vyznania robiť nahlas. Tak Hineovci počuli ľudí volať k Bohu a hovoriť, aké neuveriteľné bolo, že Kristus zomrel za ich hriechy a počuli ich chváliť Boha za jeho lásku a milosť. Nemohli v takom momente, kedy Svätý Duch jednoznačne konal svoje dielo, jednoducho vtrhnúť dnu, a tak zostali vonku a so zatajeným dychom počúvali. Stuart si zapísal frázy, ktoré títo novoobrátení kresťania použili, a aj keď to bolo všetko pravdepodobne v ruštine, vznikol z toho 3. verš:

A keď si pomyslím, že Boh neušetril svojho Syna, ale ho poslal na smrť
sotva to dokážem pochopiť, že na kríži ochotne niesol moje bremeno,
krvácal a zomieral, aby sňal môj hriech.
Vtedy ti spieva moja duša, môj Spasiteľu Bože: Aký si veľký!
(preklad z angličtiny)

Posledný verš

Hineovci pôsobili na území Ukrajiny, s prestávkou počas hladomoru v rokoch 1932-33, až do začiatku 2. sv. vojny v roku 1939, kedy sa vrátili späť do Londýna. Hineho záujem o komunitu utečencov z východnej Európy a Ruska v Británii, ktorí sa báli vrátiť domov, ho napokon priviedol k inšpirácii napísať posledný 4. verš. V roku 1948, kedy manželia Hineovci spoločne vydávali ruský časopis s názvom Milosť a pokoj, Hine a David Griffiths navštívili utečenecký tábor v Sussexe, kde boli držaní ruskí utečenci. Len dvaja z nich boli vyznávajúci kresťania. Svedectvo jedného z nich a jeho očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša Hineho inšpirovali k napísaniu posledného verša.

Ireland píše:

Jeden muž, ktorému slúžili, im povedal úžasné svedectvo: na úplnom konci vojny bol odlúčený od svojej manželky a odvtedy ju nevidel. V čase, keď boli oddelení, bola jeho manželka kresťankou, ale on nie a obrátil sa až neskôr. Jeho veľkou túžbou bolo opäť nájsť svoju manželku, aby mohli zdieľať spoločnú vieru. Ale Hinemu povedal, že si nemyslí, že ešte niekedy na tejto zemi uvidí svoju manželku. Namiesto toho túžobne očakával deň, kedy ju opäť stretne v nebi a budú môcť spoločne zdieľať večný život. Tieto slová viedli Hineho k napísaniu slov posledného verša piesne:

Keď Kristus príde s nadšeným pokrikom,
aby si ma vzal domov, aká to radosť naplní moje srdce.
Vtedy sa pokorne pokloníme a budeme hlásať:
Môj Bože, aký si veľký!
(preklad z angličtiny)

Príbeh nekončí…

Stuartovo dedičstvo stále žije a umožňuje ľuďom v anglicky hovoriacich krajinách dozvedieť sa pravdu evanjelia. Pieseň „Aký si veľký“ sa spieva od Nového Anglicka (USA) po Nový Zéland a nahrali ju aj takí umelci ako Elvis Presley, Aled Jones, Katherine Jenkins, Cliff Richard, Amy Grant, či Pentatonix. Ba čo viac, honoráre za túto pieseň (poplatky za autorské práva – pozn. prekl.) podporujú organizácie, ktoré prekladajú Bibliu a šíria dobrú správu po celom svete, vrátane Wycliffe.

Nedávno, vďaka tejto podpore, bolo zorganizované školenie pre skladateľov kresťanských duchovných piesní v Etiópii. Hudobníci a speváci z národa Gamo tam spoločne tvorili úplne prvé duchovné piesne v ich jazyku. Okrem toho však spievali aj jednu starú pieseň v jazyku Gamo, aby sa tak pridali k refrénu znejúcemu do večnosti… „Aký si veľký, aký si veľký!“

Misgana – speváčka a skladateľka piesní z národa Gamo spieva na Božiu chválu

Ak ťa tento príbeh inšpiroval a chcel by si sa stať súčasťou tohto historického príbehu, možností, ako sa pridať je niekoľko. Môžeš sa za túto prácu MODLIŤ, alebo ju FINANČNE PODPORIŤ, alebo sa PRIDAŤ k nášmu tímu. Zisti viac o tom, ako môžeš aj ty priniesť skutočnú zmenu do ľudských životov.

Zdroje: Wycliffe Bible Translators UK a Wikipedia

Poviem ti príbeh

 

Chcete

 

– študovať Bibliu s deťmi alebo mládežou tak, aby tomu rozumeli?
– do vašich rodinných stíšení vniesť nové nadšenie?
– sa naučiť nenútene svedčiť o Bohu?
– pripraviť tím pre krátkodobú misiu?
– aby sa ľudia vo vašom zbore naučili s radosťou študovať Bibliu?
– študovať Bibliu s ľuďmi, ktorí nevedia či nechcú čítať?
 

 

…pozývame vás na praktické kurzy Poviem ti príbeh/Prostě příběh!

Online kurz základný

Termín kurzu: 24. 4. – 2. 5. 2021 (8 večerov)

Cena: 15 €/ 390 Kč (zahŕňa Príručku a ďalšie materiály, poštovné, režijné náklady)

Kurzovné uhraďte na bankový účet uvedený v prihláške, ktorú nájdete: TU

Prezenčné kurzy

Inštruktorský 16. – 20. 8. 2021

Základný 18. – 20. 8. 2021

Miesto konania: Karmel, Smilovice u Třince
Adresa: Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko

Čo hovoria výskumy?

Vyše 80 % ľudí na svete sa nevie učiť alebo nepreferuje učenie čítaním. U nás na Slovensku je to podobné. Ľudia, ktorí sa učia z počutia, si ako prostriedok komunikácie najradšej vyberajú príbehy.

Zaujímavé … Pán Boh nám dal 75 % Biblie vo forme príbehov.
Naučte sa spôsoby, ako rozprávať fascinujúce príbehy výstižným spôsobom a viesť interaktívne rozhovory o statiach z Biblie.
Účastníci rozhovoru pochopia biblické pravdy a odovzdajú ich ďalej.

Ježiš využíval príbehy – vyučujú a oslovujú srdce

Referencie

„Metódu Poviem ti príbeh som mal možnosť zažiť naživo. Hneď ma táto metóda štúdia Biblie a zvestovania jej posolstva zaujala. Vidím v nej veľký potenciál a mnohostranné využitie. Pripadá mi to ako „návrat k pôvodnému“ rozprávaniu príbehov, ktoré sú hlboké, pravdivé a majú moc nás zachrániť.“

Ondrej Kolárovský, zborový farár ECAV Košice – Terasa

“Je to veľmi dobrý spôsob, ako sa dajú biblické pravdy o Bohu priniesť človeku dnešných dní zrozumiteľným, pútavým a interaktívnym spôsobom.”

Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej, Žilina

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností!

Kurz pre inštruktorov
16. – 20. 8. 2021

Pod vedením inštruktorov sa z teba najprv stane praktikant metódy „Poviem ti príbeh“. Neskôr budeš pomáhať inštruktorom pri učení účastníkov Základného kurzu, aby sa aj z teba stal inštruktor. Naučíme ťa, ako učiť druhých … ktorí učia druhých. Vďaka tomu si ešte lepšie osvojíš túto metódu.

 

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
do 15. 7. 2021 120 €/3100 Kč
od 16. 7. 2021 127 €/3300 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku. 

Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

Základný kurz
18. – 20. 8. 2021

Počas tohto tréningu sa naučíš, ako si biblický príbeh rýchlo zapamätať, pútavo ho porozprávať a vyučovať ho formou rozhovoru. Naučíš sa klásť otázky, ktoré pomôžu tvojej rodine, priateľom či spoločenstvu objaviť v biblických príbehoch duchovné bohatstvo a aktuálne aplikácie pre svoj život.

 

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
do 15. 7. 2021 75 €/1960 Kč
od 16. 7. 2021 80 €/2100 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku.

Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

 

REGISTRÁCIA/ prihláška
Registrácia prebieha na webe wycliffe.cz LINK NA REGISTRÁCIU. V prípade, že vám link nefunguje, kontaktujte nás e-mailom na info@wycliffe.sk

Je čas prehodnotiť naše stratégie, pretože viac ako 80% ľudí na svete sa učí alebo preferuje učenie sa ústne! Ľudia, ktorí nevedia čítať, alebo uprednostňujú hovorené slovo pred čítaním, sa učia orálnym spôsobom. Títo ústni komunikátori nepoužívajú písané slovo na získavanie a výmenu informácii, alebo len v obmedzenej miere. Napriek tomu väčšina kresťanských materiálov vyžaduje literárne zručnosti a záujmy, zvlášť metódy učeníctva.

Ľudia, ktorí sa učia ústne, potrebujú informáciu prezentovanú spôsobom, ktorému porozumejú a ľahko si ju zapamätajú. Takýto formát majú príbehy – informácia, ktorú môžu počuť, vidieť a do ktorej sa môžu vcítiť. Nie je zaujímavé, že 75% Biblie tvoria príbehy!? Zdá sa, že Pán Boh pozná potreby ľudí, ktorých stvoril.

Viac o tejto metóde nájdete v angličtine na internetovej stránke: simplythestory.org

„Najprv som túto metódu využil na rozprávanie príbehu počas chvál v zbore.
Kým prišiel nový týždeň, naši veriaci priviedli do zboru ďalších 11 ľudí
vďaka tomu, že im tento príbeh prerozprávali.“

účastník jedného z kurzov

„Muži, ktorí boli v úzadí, sa ujímajú vedenia.“

inštruktor

 

Viac info TU!

Modli sa!

Modlitby nie sú pri misijnej práci dôležité, ony sú kľúčové. Žiadne misijné dielo sa nikdy nezaobišlo bez vytrvalého modlitebného zápasu jednotlivcov i celých zborov. Naši misionári sú ako predsunutí hráči futbalového mužstva. Aby sme mohli tento zápas vyhrať, potrebujeme obrancov a brankára a to sú v našom prípade vytrvalí modlitebníci za túto prácu. Modliť sa môže ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Ak sa chceš pridať a dostávať pravidelné informácie o našej práci, kontaktuj nás e-mailom na info@wycliffe.sk alebo telefonicky – kontaktné údaje získaš kliknutím na tento odkaz.

Podnety k modlitbám, ktoré sú zozbierané z celého sveta, vychádzajú teraz aj v slovenskej verzii Týždenníka zameraného na modlitby.

Medzinárodný kemp

Girl smiling out of her tent

Máš vek od 18 do 30 rokov a zaujíma ťa misia prekladu Biblie? Chceš sa o nej dozvedieť viac a zistiť akú rolu v nej môžeš zohrať ty?

Prihlás sa na jeden z našich medzinárodných kempov.

Čo ťa na kempe čaká? Ráno začíname modlitbami a chválami, potom sa budeme učiť, čo nám o Božej misii hovorí Biblia v knihe Skutkov. Nasledovať bude program, počas ktorého sa budeš môcť zoznámiť s prácou prekladateľov Biblie a jej dopadmi na ľudské životy. Ukážeme ti ako práve tvoje zručnosti a vedomosti môžu pomôcť pri prekladaní Biblie a tiež v sprístupnení Božieho slova ľuďom hovoriacim rôznymi jazykmi sveta.

Počas celého pobytu sa budeš môcť porozprávať s členmi Wycliffe, ktorí budú zdieľať svoj osobný príbeh o tom ako práve ich Pán Boh použil pri preklade a šírení svojho Slova.
Poobedia budú plné relaxu, objavovania i leňošenia na slnku. Spoločné stolovanie na záver dňa a kopec príležitostí zoznámiť sa s ostatnými v úžasnom prostredí – aj toto môžeš očakávať na našom kempe.

Kedy a kde a za koľko

1. Kemp sa koná v Rakúsku v termíne od 7do 17 júla 2020, Schloss Klaus, cena 450€, komunikovať sa bude v angličtine
2. Kemp sa koná vo Švajčiarsku v termíne od 19 do 29 júla 2020, YWAM Burtigny, cena 400 €, bude dvojjazyčný – vo francúzštine a angličtine, stačí ak ovládaš plynule len jeden z týchto jazykov

Pre záväznosť prihlášky sa platí záloha 100 €. Cestovné náklady spojené s cestou na kemp a späť nie sú zahrnuté v cene kempu.

Viac informácií o kempoch (v angličtine) nájdeš TU. V prípade, že sa chceš niektorého z týchto kempov zúčastniť, KONTAKTUJ NÁS.

Misionár

Misionár s Wycliffe

Misionár s Wycliffe

„Žatva je veľká, ale robotníkov je málo….“ Tieto slová Pána Ježiša sú rovnako pravdivé aj dnes.
Láka ťa myšlienka stať sa misionárom, no nevieš či máš na túto službu predpoklady? Sprav si seba hodnotenie – klikni sem.

Všeobecné predpoklady pre prijatie k Wycliffovým prekladateľom Biblie:

  • osobný vzťah s Ježišom Kristom
  • ochota oddane slúžiť
  • aktívna spolupráca v zbore alebo kresťanskej organizácii
  • odporúčanie alebo vyslanie od domáceho zboru

Misionár s Wycliffe

  • žije v dôvere v Božiu starostlivosť a je financovaný osobným okruhom priateľov
  • je zdravý a tiež zvláda psychickú a fyzickú záťaž
  • je ochotný pracovať v medzinárodnom tíme
  • vie si predstaviť prácu aj pod vedením domorodcov
  • je ochotný celý život sa učiť, neustále pokračovať vo svojom vzdelávaní
  • rešpektuje a váži si príslušníkov cudzích kultúr a je ochotný odsunúť vlastné hodnoty a normy a vžiť sa do hodnotového systému cieľovej kultúry

Wycliffe je tím veľmi rozdielnych ľudí z viac ako 60 krajín sveta s veľkým spoločným cieľom: Chceme prispieť k tomu, aby ľudia na celom svete dostali možnosť čítať Bibliu vo svojom rodnom jazyku.
Vo Wycliffe máme viac ako 2500 otvorených pozícií pre ľudí rôznych profesií. Na pravo je prehľad a podrobnejší popis desiatich najžiadanejších z nich – kliknite na zvolenú profesiu a dozviete sa viac. Avšak tento zoznam zďaleka nie je úplný. Otvorené pozície máme pre viac ako 100 profesií. Ak si myslíte, že vaša profesia medzi nimi určite nieje, napíšte nám a možno budete prekvapený.

O nás

Wycliffe Slovakia je občianske združenie, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie Wycliffe Global Alliance (predtým Wycliffe Bible Translators International).

Naším poslaním je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom naplniť Kristovo poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov tým, že zabezpečíme preklad Biblie do každého jazyka a vytvoríme podmienky pre jeho praktické využitie.

Ježiš dal príkaz svojim učeníkom, teda svojej cirkvi, aby mu získavali učeníkov zo všetkých národov sveta. Našu úlohu vidíme v tom, že pomáhame cirkvi napĺňať toto jej poslanie, aby priniesla Božie slovo – Bibliu všetkým národom v ich rodnom jazyku.