Eva a Martin Horton

Umiestnenie: Veľká Británia

Funkcia: Eva – Prieskumná kartografka, Martin – Editor a spisovateľ

Náplň práce:

Eva: Prieskum a aktualizácia jazykových máp juhovýchodnej Ázie. Jej práca pomáha porozumieť súčasnej jazykovej situácii v piatich krajinách juhovýchodnej Ázie a rozpoznať potrebu prekladov Biblie a rozvoja jazyka i komunít.

Martin: Tvorivo píše presné, stručné a inšpiratívne modlitebné výzvy pre čitateľov Words for life. Mnohé sú publikované aj na FB stránkach Wycliffe Slovakia. Píše tiež príbehy z terénu a pripravuje niektoré profily členov organizácie.

Skúsenosti z misijnej práce:

Eva: Práca v juhovýchodnej Ázii 2005-2011. Zameranie na: zbieranie informácií od miestnych jazykových prieskumníkov, tvorbu máp a poskytnutie tréningu v dvoch krajinách juhovýchodnej Ázie. Príležitostne pracovala aj v Nepále a Malajzii.  

Martin: Krátkodobá misijná práca v Indonézii (2005) a Keni (2010)

V súčasnosti obaja pracujú v misijnej práci diaľkovo zo severného Anglicka. Viac o ich príbehu môžete nájsť na stránkach Wycliffe UK ‘Doing this work is a great honour’

Príspevky pre Evu a Martina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Evin a Martinov variabilný symbol:

202

Čím žijú Eva a Martin

  • Vidieť nevidené
    Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu Keď som si myslela, že som zaktualizovalavšetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostalasom nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keďsi myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, nokeď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplnenovú školu. Rozhodla som sa vziať túto …