Svetlana

Umiestnenie:
Západná Ázia

Funkcia:
Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi

Náplň práce:
Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou

Skúsenosti z misijnej práce:
– 6 rokov práce v Detskej misii
– od júna 2010 pracuje v západnej Ázii

Príspevky pre Svetlanu posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Svetlanin variabilný symbol:

204

Čím žije Svetlana

  • Príbeh, čo vyučuje
    Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“ Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som …