Naše výsledky

Štatistiky Wycliffe Global Alliance (WGA) v roku 2019:

 • Svetová populácia je 7,7 miliardy ľudí.

 • Jazykov, ktorými sa v súčasnosti vo svete hovorí je približne 7 353.

 • Jazykov s celým alebo čiastočným prekladom Biblie je 3 384,
  – z toho celá Biblia je preložená do 698 jazykov,
  – Nová zmluva je preložená do 1 548 jazykov (alebo viac)
  – a aspoň jedna biblická kniha alebo príbeh sú preložené do 1 138 jazykov.

 • Zostáva ešte 2 115 jazykov, a teda približne 171 miliónov ľudí, ktorí stále čakajú na rozbehnutie prekladu Biblie.

 • Momentálne prebieha preklad Biblie do 2 617 jazykov. WGA pracuje na najmenej 1 995 z nich.
 • Za 75 rokov existencie WGA sa naši misionári podieľali na preklade celej Biblie alebo Novej zmluvy do približne 1 419 jazykov. Aspoň 1 biblická kniha bola preložená do ďalších 766 jazykov.

 • Okrem spolupráce na cieľoch súvisiacich s Písmom sa zameriavame aj na tvorbu tisícok materiálov potrebných na naplnenie alfabetizačných, vzdelávacích, zdravotníckych a iných cieľov zameraných na rozvoj komunity.

 • K októbru 2019:
  – Organizácia Faith Comes by Hearing pripravila celkovo vyše 1 341 audio nahrávok Písma,

  YouVersion oslávila sprístupnenie Písma vo viac než 1 349 jazykoch,
  Film Ježiš (The JESUS Film Project) je prístupný vo vyše 1 500 jazykoch.

 • Počty pracovníkov vo svete: viac ako 7000 aktívnych pracovníkov a niekoľko stoviek dobrovoľníkov.

 • Koľko ďalších pracovníkov momentálne potrebujeme: viac ako 2000. Je nepretržitý nedostatok lingvistov, prekladateľov, učiteľov pre negramotných, ako aj široké spektrum ďalších zabezpečovacích a podporných profesií ako sú manažéri, finančníci, odborníci na výpočtovú techniku, účtovníci a ďalší. Viac informácií o najžiadanejších profesiách nájdete TU.

 • Organizácie, s ktorými spolupracujeme: Wycliffe Global Alliance tvorí približne 120 partnerských organizácií vo viac než 60 krajinách sveta.