Baška

Umiestnenie:
misijná škola Cornerstone, Holandsko

Funkcia:
príprava na dlhodobú službu v inej kultúre

Náplň práce:
Aktívna príprava na misijnej škole zameraná na rôzne aspekty života a služby v inej kultúre, ktorej cieľom je pripraviť pracovníka „do terénu“ tak, aby zvládol všetky hlavné výzvy spojené s takouto službou.

Skúsenosti z misijnej práce:
– niekoľko rokov práce vo Vysokoškolskom biblickom hnutí, obzvlášť medzi zahraničnými študentami
– od júla 2020 študuje na misijnej škole Cornerstone

Príspevky pre Bašku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Baškin variabilný symbol:

301

Čím žije Baška