Pali

Umiestnenie:
Ukarumpa, Papua Nová Guinea

Funkcia:
architekt, pomoc v tíme pre výstavbu

Náplň práce:
Príprava dokumentácie potrebnej pre schvaľovanie výstavby nových budov potrebných na zabezpečenie prekladu Biblie a rozvoj jazykov národnostných menšín. Spolupráca pri zaškolení miestnych ľudí pre zvládnutie úloh nevyhnutných pri plánovaní výstavby.

Skúsenosti z misijnej práce:
– od polovice októbra 2022 Pali pôsobí v tíme výstavby v Ukarumpe, PNG

Príspevky pre Palina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Palinov variabilný symbol:

271

Čím žije Pali