Ohodnoť sa!

Rozmýšľaš stať sa misionárom s Wycliffe? Prosím zváž nasledovné otázky, ktoré Ti pomôžu zistiť či si na takúto službu pripravený .

Duchovný Život
 • Máš osobný a rastúci vzťah s Pánom Ježišom?
 • Si aktívne zapojený do služby vo svojom cirkevnom zbore?
 • Súhlasíš bez výhrad s vyznaním viery Wycliffe Slovakia?
medziľudský a medzikultúrny
 • Si schopný úzkej spolupráce s ľuďmi s rozličným doktrinálnym, etnickým a kultúrnym pozadím?
 • Dokážeš budovať a pestovať zmysluplné vzťahy?
Financie
 • Misionári s Wycliffe sú financovaní z darov jednotlivcov a cirkví. Každý misionár dostane odborné zaškolenie a praktickú pomoc, aby si dokázal vybudovať tím modlitebných a finančných partnerov, ktorí mu umožnia vyslanie do misijnej služby. Si pripravený urobiť takýto krok viery?
Záujmy/kvalifikácia
 • Chcel by si získať potrebné vzdelanie v oblasti prekladu Biblie, lingvistiky alebo alfabetizácie? Alebo už máš nejaké vzdelanie v týchto oblastiach?

Alebo

 • Máš vzdelanie alebo prax v inej oblasti? Možno by si mohol pomôcť práve tým, v čom si dobrý. V celosvetovom úsilí prekladu Biblie sú potrební ľudia rôznych profesií.
osobný profil
 • Si slobodný od užívania tabakových výrobkov a drog?
 • Nie si závislý na užívaní alkoholu a návykových liekov na predpis?
 • Odzrkadľuje tvoj životný štýl záväzok osobnej čistoty? Si slobodný od sledovania pornografie a od sexuálnej nečistoty?
 • Ak si rozvedený je nutný rozhovor.
Si pripravený?

Ak si na tieto otázky odpovedal kladne, prosím kontaktuj nás.