Práca na diaľku: Zimná majestátnosť

V juhozápadnej časti Oregonu (USA), pozdĺž brehu malebnej rieky Severná Umpqua, ukazuje zima svoju krásu čerstvo napadnutým snehom. Žijem vo vzdialenom Oregone. Geograficky som vzdialený od väčšiny ľudí a činností súvisiacich s prekladom Biblie, ale internet umožňuje akúsi spolupatričnosť s Božím globálnym poslaním, ktorá by pred niekoľkými rokmi bola prakticky nemožná. Mám tú česť pracovať virtuálne s kolegami z mnohých krajín pri šírení informácií o tom, čo Boh koná, aby priniesol Jeho slovo do sŕdc ľudí v ich vlastnom jazyku, pre povzbudenie Jeho cirkvi a zjavenie Jeho slávy – slávy, ktorej len jemný náznak dokáže zobraziť fotka, ako je táto.

Fotografia a slová Craig Combs, komunikačný konzultant, Wycliffe Global Alliance


Ostatné fotky týždňa