Projekt Avatime

Počas svojho výjazdu do Ghany natočil Tomáš Prištiak video o práci na misijnom projekte Avatime.

Čo znamená byť misionárom v Afrike? Toto je skúsenosť misionárov z Ruska. Oni pomáhali pri vedení prekladu Biblie do materinského jazyka a vyučovaní čítania a písania medzi ľuďmi z komunity Avatime v Ghane. Práca prekladu Biblie a rozvoja jazyka komunity je rozmanitá. Toto video ju zachytáva v jej komplexnosti.

Video spracoval Tomáš Prištiak, súčasný pracovník časopisu .týždeň, pre účely Wycliffe Slovakia.