2%, čo píšu históriu

Abeceda – učivo prvého ročníka základnej školy. Že ju ovládame, berieme ako samozrejmosť. Viete si však predstaviť, ako by vyzeral váš život, keby slovenčina nemala písanú formu? Keby sme nemali abecedu? Bez písma by nebolo žiadnych slovenských kníh, vaše deti by sa v školách neučili po slovensky a nebol by možný napríklad ani tento článok. Zdá sa vám to absurdná predstava?

Vo svete je približne 1800 národov (čo predstavuje 160 miliónov ľudí), ktoré nemajú abecedu – nemajú písanú formu svojho jazyka. Jedná sa hlavne o národnostné menšiny žijúce v tých najbiednejších častiach sveta. Títo ľudia žijú v podmienkach, aké si my nevieme ani predstaviť. Sú na tom podobne, ako na tom boli starí Slovania pred príchodom Cyrila a Metoda. Príchod týchto mužov na Veľkú Moravu sa stal historickým medzníkom, ktorý si dodnes pripomíname.

2% z vašich daní môžu niekomu pomôcť, môžu podporiť dobrú vec, môžu zmeniť niečí život; a to všetko sú cenné veci. Ak ich venujete nám, vaše 2% určite pomôžu, a to tým najbiednejším z najbiednejších, podporia dobrú vec a zmenia životy mnohých ľudí, ale okrem toho budú písať históriu. Podporia totiž prácu našich misionárov, ktorí v rôznych častiach sveta pôsobia podobne, ako kedysi Cyril a Metod medzi našimi predkami.

Prácou našich misionárov je skúmať jazykové zloženie obyvateľstva, potom analyzovať jednotlivé jazyky a vytvoriť písmo, spísať gramatiku a slovníky. Potom prichádza na rad alfabetizácia – vyučovanie čítania a písania. Preto musia zostaviť šlabikáre, čítanky a niekoľko ďalších učebníc (matematika, pravidlá zdravotnej starostlivosti, učebnica úradného jazyka danej krajiny, rozprávky, bájky a príslovia toho národa a pod.)

Ďalšou etapou tejto práce je preklad Biblie do daného jazyka. Ale tu naša práca zďaleka nekončí – Biblia sa musí dostať zo stola prekladateľa do každodennej praxe. Preto naši misionári hľadajú tie najvhodnejšie formy, aby Biblia bola nie len preložená, ale aj čítaná či počúvaná – aby mohol Boh cez ňu prehovárať do ľudských životov.

Tak ako Cyrila a Metoda, aj nás ženie dopredu túžba, aby sa Boh prihovoril k srdcu týchto ľudí. To sa stane vtedy, keď k nim prehovorí ich vlastnou rečou. Chceme totiž pomôcť týmto ľuďom vyriešiť hlavne problém večnosti, nie len problémy súčasnosti.

Vaše dane vám už nikto nevráti a o 98% z nich rozhodne niekto iný. O 2% však môžete rozhodnúť vy sami. Venujte nám ich a staňte sa tak súčasťou tohto diela. Píšte spolu s nami históriu mnohých národov – pošlite im Cyrila a Metoda.

Neviete, ako na to?

  1. Ak ste zamestnanec, podrobný postup nájdete kliknutím SEM. Potrebné tlačivá v elektronickej podobe nájdete kliknutím na nasledovné odkazy: Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. (Vyhlásenie i potvrdenie o zaplatení dane je možné vyplniť online a následne vytlačiť priamo na stránke finančnej správy, kde sú online formuláre pre Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane, ako aj Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane – v prípade, ak potrebujete svojho zamestnávateľa písomne požiadať o vydanie potvrdenia o zaplatení dane.)
  2. Dobrovoľníci, ktorí odpracovali počas uplynulého roka viac ako 40 hodín, môžu poukázať až 3% zo zaplatenej dane ktorémukoľvek z prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Postup, ako na to, nájdete kliknutím SEM (na stránke rozhodni.sk).
  3. Ak ste živnostník, alebo firma či iná právnická osoba, daňové priznanie vypĺňate a podávate elektronicky. V časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ stačí vyplniť naše IČO: 37968432 a obchodný názov: Wycliffe Slovakia.

Ďakujeme vám!