Naša história

V roku 1942 William Cameron Townsend založil misijnú spoločnosť Wycliffových prekladateľov Biblie. Townsend pochopil nevyhnutnosť prekladu Biblie, keď pôsobil ako misionár medzi Indiánmi z kmeňa Cakchiquel v Guatemale. Počas svojej služby totiž musel čeliť vážnej výzve. Jeden z Indiánov sa ho raz spýtal: „Ak je tvoj Boh taký všemocný, prečo nedokáže hovoriť mojou rečou?“ Townsend si uvedomil, že každý muž, každá žena a každé dieťa by malo mať možnosť čítať Božie slovo vo svojom rodnom jazyku.

Townsend si požičal meno reformátora Johna Wycliffa* a v roku 1934 založil Wycliffe Camp – lingvistickú výcvikovú školu. Napokon sa táto škola zmenila na organizáciu, ktorá sa dnes nazýva Wycliffe Bible Translators International. (*John Wycliffe ako prvý preložil Bibliu do angličtiny a svojím učením ovplyvnil napríklad aj Jána Husa.)

Od roku 2000 pôsobí Wycliffe aj na Slovensku. Najprv to bolo prostredníctvom regionálnych zástupcov Marcely Suchánskej a neskôr Mgr. Jaroslava Tomašovského. Po štyroch rokoch sa podarilo prácu natoľko rozvinúť, že bolo založené občianske združenie WYCLIFFE SLOVAKIA. V našej práci sa snažíme aktívne zapojiť do prekladu Biblie, a tak sme v roku 2005 vyslali našu prvú misionárku. O našich súčasných projektoch sa dozviete v časti Náš tím.