Naše štatistiky – dostupnosť prekladu Biblie

Dostupnosť prekladu Biblie dnes podľa posledných štatistík Wycliffe Global Alliance (WGA) v roku 2022

Vo svete žije momentálne 7,9 miliardy ľudí. Títo ľudia hovoria približne 7 388 jazykmi. Aká je však dostupnosť prekladu Biblie dnes?

Preklady Biblie Dnes

Momentálne je vo svete 3 589 jazykov s prekladom celej Biblie, alebo aspoň jej časti,
– preklad celej Biblia si ľudia môžu prečítať v 724 jazykoch,
Novú zmluvu nájdeme preloženú v ďalších 1 617 jazykoch (alebo aj viac)
– a aspoň jednu biblickú knihu či sériu biblických príbehov si prečítate, alebo vypočujete v ďalších 1 248 jazykoch.

Zostáva ešte 1 680 jazykov, a teda približne 128 miliónov ľudí, ktorí stále čakajú na rozbehnutie prekladu Biblie.

1,45 miliardy ľudí, ktorí hovoria 5 509 jazykmi, nemá k dispozícii celú Bibliu vo svojom rodnom jazyku. Patria sem ľudia, ktorí majú nejaké Písmo, ako aj ľudia, ktorí nemajú žiadne. Predstavuje to približne 20 percent svetovej populácie a 75 percent svetových jazykov.

História a súčasnosť prekladu Biblie

Momentálne prebieha preklad Biblie do 2 846 jazykov v 157 krajinách sveta. Pracovníci WGA pracujú na najmenej 2 401 z nich.

Za roky existencie WGA (Wycliffe) sa naši pracovníci podieľali na preklade celej Biblie alebo Novej zmluvy do približne 1 603 jazykov. Aspoň 1 biblická kniha alebo nejaká časť Písma bola preložená s pomocou misionárov WGA do ďalších 815 jazykov.

Prekladom Biblie to nekončí

Okrem spolupráce na cieľoch súvisiacich s Písmom sa zameriavame aj na tvorbu tisícok materiálov potrebných na naplnenie alfabetizačných, vzdelávacích, zdravotníckych a iných cieľov zameraných na rozvoj komunity.

K októbru 2022:
– Naša partnerská organizácia Faith Comes by Hearing pripravila celkovo vyše 1 705 audio nahrávok Písma,
YouVersion ponúka vo svojej BibleApp 2 825prekladov Písma vo viac než 1 848 jazykoch,
Film Ježiš (The JESUS Film Project) je prístupný vo vyše 1 900 jazykoch.

Čo Ďalej?

Ako vidíte aj z týchto štatistických údajov, naša práca ani zďaleka nekončí. Stále je množstvo národov a teda milióny ľudí bez Písma a takmer 1,5 miliárdy bez prekladu celej Biblie do svojho jazyka. Otázka nie je, či si v tejto misii potrebný, ale kde je tvoje miesto a čo je tvoja úloha. Stále hľadáme ľudí ochotných ísť. Nehľadáme len prekladateľov Biblie, lingvistov či učiteľov gramotnosti (ktorých stále nie je dosť), ale aj ľudí z ďalších profesií, ako sú programátori/softvéroví inžinieri – skrátka ítéčkari, manažéri, finančníci, odborníci na masmédiá, účtovníci a ďalší. Viac informácií o najžiadanejších profesiách nájdete TU.

Organizácie, s ktorými spolupracujeme vo Wycliffe Global Alliance tvorí približne 120 partnerských organizácií vo viac než 60 krajinách sveta. No našich globálnych aj lokálnych partnerov v celom svete je ešte omnoho viac.