Naša misia

V čom spočíva práca našich misionárov?

Prácou našich misionárov je v prvom rade skúmať jazykové zloženie obyvateľstva. Cieľom je zistiť počet jazykových skupín v danej oblasti, ďalej určiť, aké veľké sú jednotlivé jazykové skupiny, koľko majú dialektov (nárečí), určiť centrálne nárečia a pripraviť plán nasledovnej práce.

Potom nasleduje analýza jednotlivých jazykov a vytvorenie písma, spísanie gramatiky a slovníka.

Za tým prichádza na rad alfabetizácia – vyučovanie čítania a písania. K tomu je potrebné zostaviť šlabikáre, čítanky a niekoľko ďalších učebníc ako sú učebnica matematiky, pravidlá hygieny a zdravotnej starostlivosti, učebnica úradného jazyka danej krajiny, rozprávky, bájky, príslovia daného národa a pod.

Poslednou a najdôležitejšou etapou tejto práce je preklad Biblie do tohto jazyka. Našou túžbou je, aby sa Boh prihovoril srdcu týchto ľudí. To sa stane vtedy, keď k nim prehovorí ich vlastnou rečou. Chceme totiž pomôcť týmto ľuďom vyriešiť hlavne problém večnosti, nie len problémy súčasnosti.