Kontakt

Kancelária Wycliffe Slovakia

Adresa:
Ul. S. Chalupku 622/7,
93401 Levice
Slovenská republika

E-mail: info@wycliffe.sk
Mobilný telefón: 00421 (0)903 234 885

Mgr. Jaroslav Tomašovský
riaditeľ

E-mail: info@wycliffe.sk
Mobilný telefón: 00421 (0)940 11 77 36

Bankové spojenie

Prima Banka, pobočka Levice (menil sa len názov banky, čísla zostali rovnaké)
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607
Číslo účtu: 4440006607/3100

Fio banka

IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Číslo účtu: 2600711171/8330