Naše poslanie

Naším poslaním je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi, inými kresťanskými organizáciami a jednotlivcami na Slovensku s cieľom naplniť Kristovo poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov tým, že zabezpečíme preklad Biblie do každého jazyka a vytvoríme podmienky pre jeho praktické využitie. Inými slovami povedané, Ježiš dal príkaz svojim učeníkom, teda svojej cirkvi, aby mu získavali učeníkov zo všetkých národov sveta. Našu úlohu vidíme v tom, že pomáhame cirkvi napĺňať toto jej poslanie, aby priniesla Božie slovo – Bibliu všetkým národom v ich rodnom jazyku.