Náš tím
Čím žijú naši pracovníci

 • Príbeh, čo vyučuje
  Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“ Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som …
 • Vidieť nevidené
  Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu Keď som si myslela, že som zaktualizovalavšetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostalasom nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keďsi myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, nokeď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplnenovú školu. Rozhodla som sa vziať túto …
 • Roman a Rebekah Mészároš
  Umiestnenie: Tanzánia Funkcia: Rebekah – lingvistická koordinátorka Roman – asistent pri preklade a technická podpora Náplň práce: Rebekah: Vedúca lingvistického tímu v severozápadnej Tanzánii. Práca na vývoji abecedy a pravopisu pre miestne jazyky. Kontrola pravopisu publikovaných Biblií v miestnych jazykoch. Príležitostne vyučuje lingvistiku – fonetiku na Wycliffe kurzoch v Anglicku. Roman: Pomáha miestnym prekladateľom pri preklade Biblie s cieľom, aby …
 • Svetlana
  Umiestnenie:Západná Ázia Funkcia:Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi Náplň práce:Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou Skúsenosti z misijnej práce:– 6 rokov práce v Detskej misii– od júna 2010 pracuje v západnej Ázii Príspevky pre Svetlanu posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:Prima bankaČíslo účtu: 4440006607/3100IBAN: SK10 3100 …
 • Eva a Martin Horton
  Umiestnenie: Veľká Británia Funkcia: Eva – Prieskumná kartografka, Martin – Editor a spisovateľ Náplň práce: Eva: Prieskum a aktualizácia jazykových máp juhovýchodnej Ázie. Jej práca pomáha porozumieť súčasnej jazykovej situácii v piatich krajinách juhovýchodnej Ázie a rozpoznať potrebu prekladov Biblie a rozvoja jazyka i komunít. Martin: Tvorivo píše presné, stručné a inšpiratívne modlitebné výzvy pre čitateľov Words …