O nás

Wycliffe Slovakia je občianske združenie, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie Wycliffe Global Alliance (predtým Wycliffe Bible Translators International).

Naším poslaním je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom naplniť Kristovo poslanie získavať učeníkov zo všetkých národov tým, že zabezpečíme preklad Biblie do každého jazyka a vytvoríme podmienky pre jeho praktické využitie.

Ježiš dal príkaz svojim učeníkom, teda svojej cirkvi, aby mu získavali učeníkov zo všetkých národov sveta. Našu úlohu vidíme v tom, že pomáhame cirkvi napĺňať toto jej poslanie, aby priniesla Božie slovo – Bibliu všetkým národom v ich rodnom jazyku.