Naša správna rada

Prácu Wycliffe Slovakia deň čo deň riadi riaditeľ so svojou asistentkou a ďalšími dobrovoľníkmi. Dohľad nad ich prácou vykonáva správna rada, ktorá zabezpečuje, aby všetka činnosť bola vykonaná vo vysokom štandarde kvality a transparentnosti.

Správnu radu tvoria:

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD., predseda správnej rady, povolaním vysokoškolský pedagóg, vedúca Katedry teológie a katechetiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Miroslav Mišinec, člen správnej rady, povolaním učiteľ náboženstva na CZŠ Narnia v Bratislave a kazateľ zboru BJB Viera v Bratislave

Mgr. Ondrej Kolárovský, člen správnej rady, povolaním pracovník evanjelizačného strediska EVS

Mgr. Tibor Jančík, evanjelický farár v cirkevnom zbore ECAV Senec