Prispej

Služba finančného podporovateľa je pre zahraničnú misiu rovnako dôležitá, ako služba tých, ktorí sa vydajú na misijnú cestu. Bez dostatku finančných prostriedkov by vysielanie misionárov zo Slovenska do krajín, kde ľudia ešte nemajú Božie slovo, nebolo možné. Misijná služba je ako strom, koreňmi ktorého sú finanční a modlitební partneri. Ak sú korene v poriadku, strom rastie a prináša ovocie. Ak však korene vyschnú, strom vyschne tiež.

Preto Vás chceme pozvať k dlhodobejšej spolupráci ako nášho finančného a modlitebného partnera. Budeme radi, ak sa rozhodnete stať naším pravidelným finančným prispievateľom, čím nám pomôžete zabezpečiť bezproblémový priebeh našich misijných projektov. Len spoločnými silami môžeme naplniť slová Písma:

@ copyright Wycliffe - Arlene Moe
@ copyright Wycliffe – Arlene Moe

„Budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku i v Samárii, a tak až do posledných končín zeme.“

Sk 1:8b

Možno sa vám zdá, že si tento spôsob spolupráce nemôžete dovoliť, lebo vaša peňaženka zíva prázdnotou a na vašom bankovom účte je sotva suma potrebná na udržanie účtu. Prečítajte si príbeh o Eliášovi a vdove zo Sarepty z I. knihy kráľov 17. kapitoly. Ak si chcete overiť, či Boh robí podobné zázraky aj dnes, tak to skúste a prispejte na túto prácu.

Boh od nás nežiada to, čo nám nedal, ale očakáva, že sa podelíme o to, čo nám dal. Každý preto nech prispieva podľa svojich možností. Niekto 3€, iný 30€ a ďalší možno aj niekoľko sto € mesačne. Biblia hovorí, že ochotného darcu miluje Boh. Aj vy sa môžete pridať. Prispieť môžete jednorázovo, občasne, pravidelne alebo aj formou poukázania 2% z daní.

Pre udržiavanie našich misijných projektov je lepšie, ak nám ľudia prispievajú pravidelne menšou sumou ako jednorázovo/nepravidelne väčšími sumami, ale dôležité je, aby zvolený spôsob prispievania vyhovoval aj vám.

Príspevky posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:

Kancelária Wycliffe Slovakia – variabilný symbol: 100

Do správy pre príjemcu stačí uviesť svoj mailový kontakt a my sa postaráme, aby ste boli informovaní o aktuálnom dianí na poli prekladu Biblie a rozvoja jazykov národnostných menšín vo svete.

Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Podpor projekty, nad ktorými sme prevzali záštitu.

Najnovšie články zo sekcie

  • Toto je náš príbeh
    Video zo série: Toto je náš príbeh, ktoré zachytáva podstatu misie, ako spoločného diela Boha, jednotlivca (misionára) a cirkevného zboru, ktorý misionára vysiela. Je svedectvom o tom, že aj malé spoločenstvo môže byť zapojené do zahraničnej misie. Eva Ujlakyová – Horton je prvá misionárka, ktorá bola vyslaná zo Slovenska v spolupráci s Wycliffe Slovakia. Tu …