Od hľadania pravdy k prekladu Biblie

Moufida* si zamilovala Ježiša prostredníctvom čítania Biblie, keď sa snažila hľadať pravdu. Teraz je súčasťou tímu, ktorý sa venuje prekladu Biblie, aby mohlo čoraz viac Teldiánov* objaviť život, aký ona už spoznala.

„Moji priatelia kresťania ma raz pozvali na pláž, kde mali bohoslužbu s Večerou Pánovou,“ spomína Moufida. „Zaplávali sme si, a potom na brehu otvorili Bibliu a ukázali mi, ktorá stať sa bude čítať. Bol to verš z Lukáša, 22:19: ´Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás.´ A ja som sa v duchu preniesla do hornej siene, tam, kde Ježiš sedel s učeníkmi. V tom momente som bytostne precítila, čo pre Ježiša znamenalo, že Jeho telo sa bude lámať na kríži kvôli mne. Ako som čítala, videla som zároveň svoje hriechy a začala som nad sebou plakať a plakala som stále viac. Ale napokon mnou postupne prebehli vlny radosti.“

Moufida vyrastala ako moslimka. Od hľadania pravdy o kresťanoch sa napokon dostala k prekladu Biblie.
Foto: Marc Ewell – moslimská žena v tradičnom odeve

Moufida, čo znamená „niekto užitočný“, sa narodila v Severnej Afrike a vychovali ju ako teldiánsku moslimku. Biblia zohrala kľúčovú úlohu v procese, ktorý vyvrcholil v tej chvíli stretnutia na pláži, keď, ako hovorí: „Uvedomila som si celým srdcom i mysľou, čo pre Ježiša znamenalo umrieť.“ Odvtedy už celé desaťročia zohráva Biblia dôležitú úlohu v jej živote, ktorý spolu s manželom venujú malej, ale rozvíjajúcej sa Teldiánskej cirkvi. Keďže Moufida zažila na vlastnej koži, že Biblia je „živá a účinná“ (Hebrejom 4:12), rozhodla sa zapojiť do tímu prekladateľov Písma do jej materinského jazyka, aby aj ďalší ľudia z jej národa, ktorý je prevažne moslimský, mohli spoznať Ježiša.

Chcela som, aby ich vyhostili z krajiny

V mladšom veku Moufida pracovala ako učiteľka angličtiny. „Príčinou, že som skutočne spoznala Krista, bolo, že som sa nahnevala na mojich kolegov,“ spomína si. „Niektorí z nich boli cudzinci a ešte k tomu kresťania. Chystala som sa ich udať, aby ich vyhodili z krajiny. Ale ešte predtým som sa chcela uistiť, že to, čo som o nich počula, je pravda. Preto som prijala pozvanie na ich modlitebné stretnutie. Na tom stretnutí čítali z tejto knihy, ale vôbec mi to nedávalo zmysel. No vidiac ich život, zistila som, že majú niečo, čo som chcela aj ja, hoci som nevedela, čo to je.“

Moufida svojich kolegov neudala. Namiesto toho sa postupne spriatelila s nimi a zároveň s knihou, podľa ktorej žili – s Bibliou.

Odkaz na „knihu“

Po určitej dobe sa títo priatelia spýtali Moufidy, či by nechcela s nimi študovať kresťanskú etiku. „Pomyslela som si, prečo nie, chcela by som o nej niečo vedieť. Hoci som nevedela, že kresťania  vôbec nejakú etiku majú…,“ hovorí Moufida, „ale chcela som to zistiť.“ Počas diskusie o láske a odpustení poukazovali na to, čo o tom hovorí Biblia. Moufida si spomína, že vždy sa odvolávali na Bibliu. Aby som si to mohla aj ja sama pozrieť v Biblii, poprosila som o jeden jej výtlačok. Onedlho si Moufida uvedomila, že sa Biblii venuje stále viac a viac. „Nielenže všetko, čo som v nej čítala, dávalo zmysel,“ vysvetľuje, „ale keďže som sa presvedčila, že podľa nej aj žijú, mala som dobrý dôvod, aby som slovám v nej uverila. Videla som, ako si navzájom odpúšťajú, ich nežnosť a vďačnosť. A vďaka tomu som tejto knihe uverila.“

Zamilovaná do Ježiša

„Časom som si Ježiša a jeho učenia zamilovala aj ja,“ hovorí Moufida. Ale to ju vyľakalo. „Túžila som žiť podľa toho, čo píše Biblia,“ vysvetľuje „ale zároveň som si uvedomila, že sa to nedá bez toho, aby som prijala Ježiša do svojho života. A to by bolo pre teldiánsku moslimku veľmi ťažké. Tak som sa rozhodla nechať všetko tak. No nielenže som to nedokázala, ale každé ráno som sa budila s myšlienkou na Ježiša.“

Tak sa Moufida rozhodla, že začne študovať Bibliu podrobnejšie. „Keď som štúdium ukončila, dokonale som sa presvedčila, že Ježiš je skutočný, živý a jediný spôsob, ako prísť k Bohu. Jedine Ježiš mi môže priniesť spasenie. Hoci mysľou som už uverila, moje srdce zostalo nezmenené.“

Napokon Moufidu pozvali jej kresťanskí priatelia na pláž, kde mali bohoslužby s Večerou Pánovou. Tam čítala z Lukáša 22:11: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ Moufida sa rozplakala, ale keď celou svojou bytosťou prežila zázrak nového života v Ježišovi, plač vystriedala radosť. „A vedela som, ako i moji priatelia, že smiem prijať Večeru Pánovu.“

Čo je cirkev?

„Keď som sa do Biblie zahĺbila ešte viac, môj život sa začal premieňať,“ hovorí Moufida. „Raz sa kazateľ na konci kázne spýtal: ´Milujete svoju cirkev? Chceli by ste v nej slúžiť?´ A ja som si zrazu uvedomila, ako prikyvujem: Áno, áno, áno. A potom som sa zamyslela: A čo je vlastne tá cirkev?“

„Toto sa dialo v čase, keď v krajine neboli vôbec žiadni veriaci. Tak som išla za mojím priateľom – kresťanským učiteľom a hovorím mu: Chcela by som slúžiť v cirkvi, ale…čo vlastne znamená cirkev? A potom mi Pán v Biblii začal ukazovať svoj úmysel pre túto krajinu: Že tam vznikne cirkev, budú ju viesť Teldiáni, a že Božie slovo bude v jazyku tejto krajiny.“

Miestna cirkev používa miestny jazyk

Už desaťročia Moufida a jej muž, (ktorého opisuje ako veľkého evanjelistu, keďže hneď v prvých minútach stretnutia s kýmkoľvek neznámym rozpráva o Ježišovi), majú v malej, ale rozvíjajúcej sa teldiánskej cirkvi kľúčové postavenie.

Daniel, mladý muž, vedúci prekladateľského tímu do teldiánskeho jazyka, si všimol, že Moufida toho v živote zažila veľa. Jednou z vecí, ktorú Moufida spozorovala, že ju miestna cirkev veľmi potrebuje, je Biblia v miestnom jazyku. „Najprv som čítala Bibliu v angličtine, ale väčšina ľudí nehovorí po anglicky a mnohí majú zase problém porozumieť klasickej arabčine. Veľa ľudí v mojom okolí rozpráva len teldiánskym jazykom,“ hovorí Moufida. „Ako môžem rozprávať o Ježišovi jazykom, ktorému nerozumejú? Ale ako by som ich mohla len tak ignorovať? Preto som sa rozhodla pridať do tohto projektu, aby raz mohol teldiánsky národ čítať alebo počúvať Bibliu v jazyku, ktorým bežne hovorí a je jeho srdcu blízky. Pretože ak títo ľudia porozumejú tomu, čo hovorí Biblia, potom môžu prijať Ježiša a následne sa o ňom zdieľať s inými ľuďmi.“

V tejto kultúre nastáva očividná zmena

V čase, keď Moufida vyrastala, bola klasická arabčina rečou médií i politikov. Ale v súčasnosti TV programy a politici používajú teldiánsky jazyk. „V tejto kultúre nastáva očividná zmena,“ poznamenáva Daniel. „A všetci v tejto krajine rozprávajú teldiánsky, čím sa táto jazyková komunita stáva významnou.“ Tieto zmeny urýchlila Arabská jar v severnej Afrike a na Blízkom Východe, čo otvorilo mnohé ďalšie príležitosti. Tím plánuje distribuovať preklady prostredníctvom mobilnej aplikácie, takže ľudia budú môcť čítať a počúvať slová z Biblie cez svoje telefóny. „Keď pôjdu verejnou dopravou, len si vyberú mobil a môžu čítať alebo si nasadiť slúchadlá a počúvať. Takéto využitie je bez obmedzení,“ poznamenáva Moufida.

Foto: Marc Ewell – žena číta Písmo vo svojom jazyku cez mobilnú aplikáciu

Prenasledovanie teldiánskych kresťanov, ktoré sa často deje priamo cez ich rodinných príslušníkov alebo cez miestne autority, postupne ustupuje. Moufida ho zažila len niekoľko týždňov po tom, ako sa stala kresťankou. Daniel však poznamenáva, že evanjelizácia je tu v určitom zmysle menej náročná ako v Spojenom kráľovstve, kde chodil na univerzitu. „Už len ľudí priviesť k tomu, aby počúvali evanjelium, vyžaduje v UK veľa úsilia. Ale tu, ak si kresťan, ľudia sa túžia s tebou o tom rozprávať. Ak si navyše kresťan s moslimským pôvodom, hoci ich to môže trochu šokovať a nahnevať, tiež chcú o tom rozprávať. A to otvára dvere pre teldiánsky preklad. Je to ale riskantné kvôli prenasledovaniu. Ľudia sú však skutočne hladní a prichádzajú k viere. O niečo náročnejšie je potom pomôcť im v duchovnom raste a spoznávaní Božieho slova.“

Modlím sa za to, aby preklad priniesol úžitok

Revízia Novej zmluvy, ktorá sa v súčasnosti kontroluje a overuje, sa blíži k svojmu záveru. „Nechcem, aby preklad zostal na poličke,“ hovorí Moufida. „Modlím sa, aby ju ľudia čítali. Dôverujeme Bohu, že ľudia, ktorí hľadajú Pravdu, sa k prekladu dostanú. Je ťažké nájsť pravdu, keď nemáte Bibliu vo vašom jazyku. Ale ak skutočne túžite po Pravde a hľadáte, nájdete ju. Prosím vás, modlite sa za to, aby ľudia našli Ježiša i za tých, ktorí sa rozhodli stať Jeho učeníkmi,“ uzatvára Moufida. „Boh mi pred vyše 30 rokmi ukázal, že túži po cirkvi, vedenej Teldiánmi. Haleluja! Teraz ju skutočne vedú Teldiáni! A vďaka aj vašej pomoci môžu mať Božie Slovo v jazyku svojej krajiny.“

Miestna cirkev sa raduje, že bude môcť používať preklad Biblie a vďaka tomu osloviť viac ľudí

„Bolo skutočne dôležité, aby miestna cirkev vnímala, že tento preklad je určený pre ňu,“ hovorí Daniel, vedúci tímu teldiánskych prekladateľov. „Pretože len cez miestnu cirkev sa môže tento preklad dostať aj medzi nekresťanov v tejto krajine. Preto sme najskôr začali zbierať finančné prostriedky na tento preklad medzi miestnymi veriacimi a až potom sme oslovili darcov aj zo zahraničia. Chválim Boha za štedrosť tejto drobnej miestnej cirkvi, že napriek ťažkej ekonomickej a duchovnej situácii a v prostredí, kde sa väčšina cirkvi stretáva len v domovoch a nemá veľký rozpočet, dokázala vyzbierať nemalú čiastku.“ 

Aj keď je to len zlomok financií potrebných na dokončenie tohto projektu, je veľmi kľúčový. Je to totiž jasný dôkaz toho, že miestna cirkev netrpezlivo očakáva preklad Biblie, ktorý im pomôže osloviť oveľa viac ľudí.

Ak aj vy patríte medzi podporovateľov prekladu Biblie alebo sa nimi chcete stať, spolu s teldiánskymi veriacimi sa stávate súčasťou Božej misie, kde všetci spoločne pracujeme na tom, aby mohli všetci ľudia na Zemi čítať o Ježišovi vo svojom rodnom jazyku.

Za čo sa môžeš modliť

Vďaka Bohu za Moufidu, Daniela a teldiánsky tím. Modlime sa za jednotu a súdržnosť v ich spoločnej práci.

Prosme, aby teldiánsky preklad pritiahol k Ježišovi čo najviac ľudí.

Prihovárajme sa na modlitbách za teldiánsku cirkev, aby sa čo najviac rozvíjala, a aby nový preklad povzbudzoval veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Ježišom a k jeho nasledovaniu.

*všetky mená a názov jazyka boli zmenené kvôli bezpečnosti tých, ktorí sa na preklade Biblie do tohto jazyka podieľajú

Aký Si Veľký (How great Thou art)

„Aký si veľký“ je anglický názov kresťanskej piesne, ktorá patrí vo svete medzi najobľúbenejšie a najprekladanejšie. V slovenskej verzii „Preslávny Bože“ sa stala neoficiálnou hymnou aj môjho domáceho zboru.

Švédsky originál sa šíri

História tejto piesne sa spája s menom švédskeho pastora Carla Gustafa Boberga. Toho raz počas cesty domov z kostola v roku 1885 zastihla náhla silná búrka, ktorá ho takmer pripravila o život. No keď prehrmela, vysvitlo slnko a rozospievali sa vtáci. Tento zážitok ho viedol k napísaniu básne s názvom: „O Store Gud“ (Ó, Veľký Boh), ktorú neskôr uverejnil v miestnych novinách. Tu by sa príbeh skončil, ak by o pár rokov neskôr pastor Boberg nebol účastníkom kresťanskej konferencie, kde počul skupinku ľudí spievať švédsku ľudovú pesničku. No slová boli zmenené. S úžasom v nich spoznal svoju báseň, ktorú pred časom napísal.

Pieseň sa rýchlo rozšírila nielen vo Švédsku, ale aj v okolitých krajinách, kde žila švédska menšina. Tak sa dostala do Estónska, kde ju Manfred Von Glehn v roku 1907 preložil do nemčiny. Ivan Prochanov – baptistický zakladateľ zborov, v roku 1912 preložil pieseň do ruštiny. To pomohlo jej rýchlemu rozšíreniu v Rusku.

Zážitky z misijnej cesty, ako inšpirácia

Najznámejšiu anglickú verziu tejto pôvodne švédskej duchovnej piesne zložil britský metodistický misionár Stuart Wesley Keene Hine. Stuart raz napísal:

Trasa, po ktorej Stuart Hine prešiel na bicykli a vlakom počas svojej misijnej cesty naprieč Karpatmi

„Myšlienky, čo ma viedli k zloženiu prvých troch veršov, sa zrodili riadok po riadku počas mojich nezabudnuteľných skúseností v Karpatoch.“ Bolo to počas jeho misijnej cesty bicyklom naprieč Karpatmi v prvej polovici 30. rokov 20. storočia. Svoju cestu začal v Batizovciach, cez Poprad, Bardejov, Košice, Stropkov, Medzilaborce a Sninu, odkiaľ pokračoval smerom na východ na územie podkarpatskej Rusi (vtedy územie Československa) až na Ukrajinu a do Rumunska. Vo svojich spomienkach Stuart píše, že prvú slohu zložil hneď v prvej dedine, ktorú navštívil. Keď na ulici čítal kapitolu z evanjelia, začalo sa zmrákať k búrke a on nemohol pokračovať v ceste. Ozveny hromov, ktoré sa ozývali z horských dolín, ho inšpirovali k zveršovaniu prvého verša:

„Ó, Hospodine, môj Bože, keď si v nemom úžase uvedomím všetky diela,
ktoré stvorila tvoja ruka; vidím hviezdy, počujem mohutné hromobitie,
Tvoja moc sa prejavuje v celom vesmíre, vtedy ti spieva moja duša,
môj Spasiteľu Bože, aký si veľký!“
(preklad z angličtiny)

Stuartov bicykel, ktorým cestoval naprieč Karpatmi

Počas cesty úpätím Karpát, keď križoval lesy a lúky, zrodili sa slová druhého verša (v slovenčine chýba – pozn. prekl.):

„Keď putujem lesom a lesnými čistinkami, a počujem,
ako vtáky sladko spievajú na stromoch, keď sa pozerám z vysokých hôr, 
počujem potôčik a cítim jemný vánok, vtedy ti spieva moja duša,
môj Spasiteľu Bože, aký si veľký!“
(preklad z angličtiny)

U Dimitrija

S tretím veršom sa spája krátke svedectvo, ako ho zachytil Michael Ireland:

Keď Stuart Hine s manželkou Mercy navštívili nejakú dedinu, bolo ich zvykom spýtať sa domácich, či nepoznajú nejakých kresťanov v ich dedine. V jednej dedine im ich domáci povedal, že okrem Dimitrija a jeho manželky Ľudmily nepozná žiadnych iných kresťanov v dedine.  Dimitrijova manželka bola jediná z dediny, ktorá vedela čítať, čo bolo v danej oblasti v tej dobe nezvyčajné. Čítať sa naučila vďaka ruskej Biblii, ktorú tam nechal ruský vojak v roku 1915 počas 1. sv. vojny.

Domček uprostred karpatských hôr

Keď sa Stuart a Mercy priblížili k Dimitrijovmu domu, počuli niečo nádherné a úžasné. Dimitrijova manželka práve čítala domu plnému hostí z Jánovho evanjelia o Ježišovom ukrižovaní a títo hostia práve činili pokánie. Na Ukrajine je zvykom tento akt pokánia/vyznania robiť nahlas. Tak Hineovci počuli ľudí volať k Bohu a hovoriť, aké neuveriteľné bolo, že Kristus zomrel za ich hriechy a počuli ich chváliť Boha za jeho lásku a milosť. Nemohli v takom momente, kedy Svätý Duch jednoznačne konal svoje dielo, jednoducho vtrhnúť dnu, a tak zostali vonku a so zatajeným dychom počúvali. Stuart si zapísal frázy, ktoré títo novoobrátení kresťania použili, a aj keď to bolo všetko pravdepodobne v ruštine, vznikol z toho 3. verš:

A keď si pomyslím, že Boh neušetril svojho Syna, ale ho poslal na smrť
sotva to dokážem pochopiť, že na kríži ochotne niesol moje bremeno,
krvácal a zomieral, aby sňal môj hriech.
Vtedy ti spieva moja duša, môj Spasiteľu Bože: Aký si veľký!
(preklad z angličtiny)

Posledný verš

Hineovci pôsobili na území Ukrajiny, s prestávkou počas hladomoru v rokoch 1932-33, až do začiatku 2. sv. vojny v roku 1939, kedy sa vrátili späť do Londýna. Hineho záujem o komunitu utečencov z východnej Európy a Ruska v Británii, ktorí sa báli vrátiť domov, ho napokon priviedol k inšpirácii napísať posledný 4. verš. V roku 1948, kedy manželia Hineovci spoločne vydávali ruský časopis s názvom Milosť a pokoj, Hine a David Griffiths navštívili utečenecký tábor v Sussexe, kde boli držaní ruskí utečenci. Len dvaja z nich boli vyznávajúci kresťania. Svedectvo jedného z nich a jeho očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša Hineho inšpirovali k napísaniu posledného verša.

Ireland píše:

Jeden muž, ktorému slúžili, im povedal úžasné svedectvo: na úplnom konci vojny bol odlúčený od svojej manželky a odvtedy ju nevidel. V čase, keď boli oddelení, bola jeho manželka kresťankou, ale on nie a obrátil sa až neskôr. Jeho veľkou túžbou bolo opäť nájsť svoju manželku, aby mohli zdieľať spoločnú vieru. Ale Hinemu povedal, že si nemyslí, že ešte niekedy na tejto zemi uvidí svoju manželku. Namiesto toho túžobne očakával deň, kedy ju opäť stretne v nebi a budú môcť spoločne zdieľať večný život. Tieto slová viedli Hineho k napísaniu slov posledného verša piesne:

Keď Kristus príde s nadšeným pokrikom,
aby si ma vzal domov, aká to radosť naplní moje srdce.
Vtedy sa pokorne pokloníme a budeme hlásať:
Môj Bože, aký si veľký!
(preklad z angličtiny)

Príbeh nekončí…

Stuartovo dedičstvo stále žije a umožňuje ľuďom v anglicky hovoriacich krajinách dozvedieť sa pravdu evanjelia. Pieseň „Aký si veľký“ sa spieva od Nového Anglicka (USA) po Nový Zéland a nahrali ju aj takí umelci ako Elvis Presley, Aled Jones, Katherine Jenkins, Cliff Richard, Amy Grant, či Pentatonix. Ba čo viac, honoráre za túto pieseň (poplatky za autorské práva – pozn. prekl.) podporujú organizácie, ktoré prekladajú Bibliu a šíria dobrú správu po celom svete, vrátane Wycliffe.

Nedávno, vďaka tejto podpore, bolo zorganizované školenie pre skladateľov kresťanských duchovných piesní v Etiópii. Hudobníci a speváci z národa Gamo tam spoločne tvorili úplne prvé duchovné piesne v ich jazyku. Okrem toho však spievali aj jednu starú pieseň v jazyku Gamo, aby sa tak pridali k refrénu znejúcemu do večnosti… „Aký si veľký, aký si veľký!“

Misgana – speváčka a skladateľka piesní z národa Gamo spieva na Božiu chválu

Ak ťa tento príbeh inšpiroval a chcel by si sa stať súčasťou tohto historického príbehu, možností, ako sa pridať je niekoľko. Môžeš sa za túto prácu MODLIŤ, alebo ju FINANČNE PODPORIŤ, alebo sa PRIDAŤ k nášmu tímu. Zisti viac o tom, ako môžeš aj ty priniesť skutočnú zmenu do ľudských životov.

Zdroje: Wycliffe Bible Translators UK a Wikipedia

Pali

Umiestnenie:
Ukarumpa, Papua Nová Guinea

Funkcia:
architekt, pomoc v tíme pre výstavbu

Náplň práce:
Príprava dokumentácie potrebnej pre schvaľovanie výstavby nových budov potrebných na zabezpečenie prekladu Biblie a rozvoj jazykov národnostných menšín. Spolupráca pri zaškolení miestnych ľudí pre zvládnutie úloh nevyhnutných pri plánovaní výstavby.

Skúsenosti z misijnej práce:
– od polovice októbra 2022 Pali pôsobí v tíme výstavby v Ukarumpe, PNG

Príspevky pre Palina posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Palinov variabilný symbol:

271

Čím žije Pali

  Dá sa Biblii veriť?

  Skúmame jazyky, ktoré nemajú písomnú formu, aby sme do nich mohli preložiť Bibliu. Prečo práve Bibliu a nie napríklad sériu Harry Potter? Lebo Biblia je na rozdiel od všetkých ostatných kníh Božie slovo, ktoré je správou o Božej láske pre každého človeka. Dá sa Biblii veriť? Na túto otázku hľadajú odpoveď autori nasledujúceho videa, ktoré si môžete pozrieť TU.

  Poviem ti príbeh

   

  Chcete

   

  – študovať Bibliu s deťmi alebo mládežou tak, aby tomu rozumeli?
  – do vašich rodinných stíšení vniesť nové nadšenie?
  – sa naučiť nenútene svedčiť o Bohu?
  – pripraviť tím pre krátkodobú misiu?
  – aby sa ľudia vo vašom zbore naučili s radosťou študovať Bibliu?
  – študovať Bibliu s ľuďmi, ktorí nevedia či nechcú čítať?
   

   

  …pozývame vás na praktické kurzy Poviem ti príbeh/Prostě příběh!

  Online kurz základný

  Termín kurzu: 24. 4. – 2. 5. 2021 (8 večerov)

  Cena: 15 €/ 390 Kč (zahŕňa Príručku a ďalšie materiály, poštovné, režijné náklady)

  Kurzovné uhraďte na bankový účet uvedený v prihláške, ktorú nájdete: TU

  Prezenčné kurzy

  Inštruktorský 16. – 20. 8. 2021

  Základný 18. – 20. 8. 2021

  Miesto konania: Karmel, Smilovice u Třince
  Adresa: Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko

  Čo hovoria výskumy?

  Vyše 80 % ľudí na svete sa nevie učiť alebo nepreferuje učenie čítaním. U nás na Slovensku je to podobné. Ľudia, ktorí sa učia z počutia, si ako prostriedok komunikácie najradšej vyberajú príbehy.

  Zaujímavé … Pán Boh nám dal 75 % Biblie vo forme príbehov.
  Naučte sa spôsoby, ako rozprávať fascinujúce príbehy výstižným spôsobom a viesť interaktívne rozhovory o statiach z Biblie.
  Účastníci rozhovoru pochopia biblické pravdy a odovzdajú ich ďalej.

  Ježiš využíval príbehy – vyučujú a oslovujú srdce

  Referencie

  „Metódu Poviem ti príbeh som mal možnosť zažiť naživo. Hneď ma táto metóda štúdia Biblie a zvestovania jej posolstva zaujala. Vidím v nej veľký potenciál a mnohostranné využitie. Pripadá mi to ako „návrat k pôvodnému“ rozprávaniu príbehov, ktoré sú hlboké, pravdivé a majú moc nás zachrániť.“

  Ondrej Kolárovský, zborový farár ECAV Košice – Terasa

  “Je to veľmi dobrý spôsob, ako sa dajú biblické pravdy o Bohu priniesť človeku dnešných dní zrozumiteľným, pútavým a interaktívnym spôsobom.”

  Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej, Žilina

  Môžete si vybrať z nasledujúcich možností!

  Kurz pre inštruktorov
  16. – 20. 8. 2021

  Pod vedením inštruktorov sa z teba najprv stane praktikant metódy „Poviem ti príbeh“. Neskôr budeš pomáhať inštruktorom pri učení účastníkov Základného kurzu, aby sa aj z teba stal inštruktor. Naučíme ťa, ako učiť druhých … ktorí učia druhých. Vďaka tomu si ešte lepšie osvojíš túto metódu.

   

  Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
  do 15. 7. 2021 120 €/3100 Kč
  od 16. 7. 2021 127 €/3300 Kč
  Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku. 

  Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

  Základný kurz
  18. – 20. 8. 2021

  Počas tohto tréningu sa naučíš, ako si biblický príbeh rýchlo zapamätať, pútavo ho porozprávať a vyučovať ho formou rozhovoru. Naučíš sa klásť otázky, ktoré pomôžu tvojej rodine, priateľom či spoločenstvu objaviť v biblických príbehoch duchovné bohatstvo a aktuálne aplikácie pre svoj život.

   

  Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
  do 15. 7. 2021 75 €/1960 Kč
  od 16. 7. 2021 80 €/2100 Kč
  Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku.

  Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

   

  REGISTRÁCIA/ prihláška
  Registrácia prebieha na webe wycliffe.cz LINK NA REGISTRÁCIU. V prípade, že vám link nefunguje, kontaktujte nás e-mailom na info@wycliffe.sk

  Je čas prehodnotiť naše stratégie, pretože viac ako 80% ľudí na svete sa učí alebo preferuje učenie sa ústne! Ľudia, ktorí nevedia čítať, alebo uprednostňujú hovorené slovo pred čítaním, sa učia orálnym spôsobom. Títo ústni komunikátori nepoužívajú písané slovo na získavanie a výmenu informácii, alebo len v obmedzenej miere. Napriek tomu väčšina kresťanských materiálov vyžaduje literárne zručnosti a záujmy, zvlášť metódy učeníctva.

  Ľudia, ktorí sa učia ústne, potrebujú informáciu prezentovanú spôsobom, ktorému porozumejú a ľahko si ju zapamätajú. Takýto formát majú príbehy – informácia, ktorú môžu počuť, vidieť a do ktorej sa môžu vcítiť. Nie je zaujímavé, že 75% Biblie tvoria príbehy!? Zdá sa, že Pán Boh pozná potreby ľudí, ktorých stvoril.

  Viac o tejto metóde nájdete v angličtine na internetovej stránke: simplythestory.org

  „Najprv som túto metódu využil na rozprávanie príbehu počas chvál v zbore.
  Kým prišiel nový týždeň, naši veriaci priviedli do zboru ďalších 11 ľudí
  vďaka tomu, že im tento príbeh prerozprávali.“

  účastník jedného z kurzov

  „Muži, ktorí boli v úzadí, sa ujímajú vedenia.“

  inštruktor

   

  Viac info TU!