Od hľadania pravdy k prekladu Biblie

Moufida* si zamilovala Ježiša prostredníctvom čítania Biblie, keď sa snažila hľadať pravdu. Teraz je súčasťou tímu, ktorý sa venuje prekladu Biblie, aby mohlo čoraz viac Teldiánov* objaviť život, aký ona už spoznala.

„Moji priatelia kresťania ma raz pozvali na pláž, kde mali bohoslužbu s Večerou Pánovou,“ spomína Moufida. „Zaplávali sme si, a potom na brehu otvorili Bibliu a ukázali mi, ktorá stať sa bude čítať. Bol to verš z Lukáša, 22:19: ´Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás.´ A ja som sa v duchu preniesla do hornej siene, tam, kde Ježiš sedel s učeníkmi. V tom momente som bytostne precítila, čo pre Ježiša znamenalo, že Jeho telo sa bude lámať na kríži kvôli mne. Ako som čítala, videla som zároveň svoje hriechy a začala som nad sebou plakať a plakala som stále viac. Ale napokon mnou postupne prebehli vlny radosti.“

Moufida vyrastala ako moslimka. Od hľadania pravdy o kresťanoch sa napokon dostala k prekladu Biblie.
Foto: Marc Ewell – moslimská žena v tradičnom odeve

Moufida, čo znamená „niekto užitočný“, sa narodila v Severnej Afrike a vychovali ju ako teldiánsku moslimku. Biblia zohrala kľúčovú úlohu v procese, ktorý vyvrcholil v tej chvíli stretnutia na pláži, keď, ako hovorí: „Uvedomila som si celým srdcom i mysľou, čo pre Ježiša znamenalo umrieť.“ Odvtedy už celé desaťročia zohráva Biblia dôležitú úlohu v jej živote, ktorý spolu s manželom venujú malej, ale rozvíjajúcej sa Teldiánskej cirkvi. Keďže Moufida zažila na vlastnej koži, že Biblia je „živá a účinná“ (Hebrejom 4:12), rozhodla sa zapojiť do tímu prekladateľov Písma do jej materinského jazyka, aby aj ďalší ľudia z jej národa, ktorý je prevažne moslimský, mohli spoznať Ježiša.

Chcela som, aby ich vyhostili z krajiny

V mladšom veku Moufida pracovala ako učiteľka angličtiny. „Príčinou, že som skutočne spoznala Krista, bolo, že som sa nahnevala na mojich kolegov,“ spomína si. „Niektorí z nich boli cudzinci a ešte k tomu kresťania. Chystala som sa ich udať, aby ich vyhodili z krajiny. Ale ešte predtým som sa chcela uistiť, že to, čo som o nich počula, je pravda. Preto som prijala pozvanie na ich modlitebné stretnutie. Na tom stretnutí čítali z tejto knihy, ale vôbec mi to nedávalo zmysel. No vidiac ich život, zistila som, že majú niečo, čo som chcela aj ja, hoci som nevedela, čo to je.“

Moufida svojich kolegov neudala. Namiesto toho sa postupne spriatelila s nimi a zároveň s knihou, podľa ktorej žili – s Bibliou.

Odkaz na „knihu“

Po určitej dobe sa títo priatelia spýtali Moufidy, či by nechcela s nimi študovať kresťanskú etiku. „Pomyslela som si, prečo nie, chcela by som o nej niečo vedieť. Hoci som nevedela, že kresťania  vôbec nejakú etiku majú…,“ hovorí Moufida, „ale chcela som to zistiť.“ Počas diskusie o láske a odpustení poukazovali na to, čo o tom hovorí Biblia. Moufida si spomína, že vždy sa odvolávali na Bibliu. Aby som si to mohla aj ja sama pozrieť v Biblii, poprosila som o jeden jej výtlačok. Onedlho si Moufida uvedomila, že sa Biblii venuje stále viac a viac. „Nielenže všetko, čo som v nej čítala, dávalo zmysel,“ vysvetľuje, „ale keďže som sa presvedčila, že podľa nej aj žijú, mala som dobrý dôvod, aby som slovám v nej uverila. Videla som, ako si navzájom odpúšťajú, ich nežnosť a vďačnosť. A vďaka tomu som tejto knihe uverila.“

Zamilovaná do Ježiša

„Časom som si Ježiša a jeho učenia zamilovala aj ja,“ hovorí Moufida. Ale to ju vyľakalo. „Túžila som žiť podľa toho, čo píše Biblia,“ vysvetľuje „ale zároveň som si uvedomila, že sa to nedá bez toho, aby som prijala Ježiša do svojho života. A to by bolo pre teldiánsku moslimku veľmi ťažké. Tak som sa rozhodla nechať všetko tak. No nielenže som to nedokázala, ale každé ráno som sa budila s myšlienkou na Ježiša.“

Tak sa Moufida rozhodla, že začne študovať Bibliu podrobnejšie. „Keď som štúdium ukončila, dokonale som sa presvedčila, že Ježiš je skutočný, živý a jediný spôsob, ako prísť k Bohu. Jedine Ježiš mi môže priniesť spasenie. Hoci mysľou som už uverila, moje srdce zostalo nezmenené.“

Napokon Moufidu pozvali jej kresťanskí priatelia na pláž, kde mali bohoslužby s Večerou Pánovou. Tam čítala z Lukáša 22:11: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ Moufida sa rozplakala, ale keď celou svojou bytosťou prežila zázrak nového života v Ježišovi, plač vystriedala radosť. „A vedela som, ako i moji priatelia, že smiem prijať Večeru Pánovu.“

Čo je cirkev?

„Keď som sa do Biblie zahĺbila ešte viac, môj život sa začal premieňať,“ hovorí Moufida. „Raz sa kazateľ na konci kázne spýtal: ´Milujete svoju cirkev? Chceli by ste v nej slúžiť?´ A ja som si zrazu uvedomila, ako prikyvujem: Áno, áno, áno. A potom som sa zamyslela: A čo je vlastne tá cirkev?“

„Toto sa dialo v čase, keď v krajine neboli vôbec žiadni veriaci. Tak som išla za mojím priateľom – kresťanským učiteľom a hovorím mu: Chcela by som slúžiť v cirkvi, ale…čo vlastne znamená cirkev? A potom mi Pán v Biblii začal ukazovať svoj úmysel pre túto krajinu: Že tam vznikne cirkev, budú ju viesť Teldiáni, a že Božie slovo bude v jazyku tejto krajiny.“

Miestna cirkev používa miestny jazyk

Už desaťročia Moufida a jej muž, (ktorého opisuje ako veľkého evanjelistu, keďže hneď v prvých minútach stretnutia s kýmkoľvek neznámym rozpráva o Ježišovi), majú v malej, ale rozvíjajúcej sa teldiánskej cirkvi kľúčové postavenie.

Daniel, mladý muž, vedúci prekladateľského tímu do teldiánskeho jazyka, si všimol, že Moufida toho v živote zažila veľa. Jednou z vecí, ktorú Moufida spozorovala, že ju miestna cirkev veľmi potrebuje, je Biblia v miestnom jazyku. „Najprv som čítala Bibliu v angličtine, ale väčšina ľudí nehovorí po anglicky a mnohí majú zase problém porozumieť klasickej arabčine. Veľa ľudí v mojom okolí rozpráva len teldiánskym jazykom,“ hovorí Moufida. „Ako môžem rozprávať o Ježišovi jazykom, ktorému nerozumejú? Ale ako by som ich mohla len tak ignorovať? Preto som sa rozhodla pridať do tohto projektu, aby raz mohol teldiánsky národ čítať alebo počúvať Bibliu v jazyku, ktorým bežne hovorí a je jeho srdcu blízky. Pretože ak títo ľudia porozumejú tomu, čo hovorí Biblia, potom môžu prijať Ježiša a následne sa o ňom zdieľať s inými ľuďmi.“

V tejto kultúre nastáva očividná zmena

V čase, keď Moufida vyrastala, bola klasická arabčina rečou médií i politikov. Ale v súčasnosti TV programy a politici používajú teldiánsky jazyk. „V tejto kultúre nastáva očividná zmena,“ poznamenáva Daniel. „A všetci v tejto krajine rozprávajú teldiánsky, čím sa táto jazyková komunita stáva významnou.“ Tieto zmeny urýchlila Arabská jar v severnej Afrike a na Blízkom Východe, čo otvorilo mnohé ďalšie príležitosti. Tím plánuje distribuovať preklady prostredníctvom mobilnej aplikácie, takže ľudia budú môcť čítať a počúvať slová z Biblie cez svoje telefóny. „Keď pôjdu verejnou dopravou, len si vyberú mobil a môžu čítať alebo si nasadiť slúchadlá a počúvať. Takéto využitie je bez obmedzení,“ poznamenáva Moufida.

Foto: Marc Ewell – žena číta Písmo vo svojom jazyku cez mobilnú aplikáciu

Prenasledovanie teldiánskych kresťanov, ktoré sa často deje priamo cez ich rodinných príslušníkov alebo cez miestne autority, postupne ustupuje. Moufida ho zažila len niekoľko týždňov po tom, ako sa stala kresťankou. Daniel však poznamenáva, že evanjelizácia je tu v určitom zmysle menej náročná ako v Spojenom kráľovstve, kde chodil na univerzitu. „Už len ľudí priviesť k tomu, aby počúvali evanjelium, vyžaduje v UK veľa úsilia. Ale tu, ak si kresťan, ľudia sa túžia s tebou o tom rozprávať. Ak si navyše kresťan s moslimským pôvodom, hoci ich to môže trochu šokovať a nahnevať, tiež chcú o tom rozprávať. A to otvára dvere pre teldiánsky preklad. Je to ale riskantné kvôli prenasledovaniu. Ľudia sú však skutočne hladní a prichádzajú k viere. O niečo náročnejšie je potom pomôcť im v duchovnom raste a spoznávaní Božieho slova.“

Modlím sa za to, aby preklad priniesol úžitok

Revízia Novej zmluvy, ktorá sa v súčasnosti kontroluje a overuje, sa blíži k svojmu záveru. „Nechcem, aby preklad zostal na poličke,“ hovorí Moufida. „Modlím sa, aby ju ľudia čítali. Dôverujeme Bohu, že ľudia, ktorí hľadajú Pravdu, sa k prekladu dostanú. Je ťažké nájsť pravdu, keď nemáte Bibliu vo vašom jazyku. Ale ak skutočne túžite po Pravde a hľadáte, nájdete ju. Prosím vás, modlite sa za to, aby ľudia našli Ježiša i za tých, ktorí sa rozhodli stať Jeho učeníkmi,“ uzatvára Moufida. „Boh mi pred vyše 30 rokmi ukázal, že túži po cirkvi, vedenej Teldiánmi. Haleluja! Teraz ju skutočne vedú Teldiáni! A vďaka aj vašej pomoci môžu mať Božie Slovo v jazyku svojej krajiny.“

Miestna cirkev sa raduje, že bude môcť používať preklad Biblie a vďaka tomu osloviť viac ľudí

„Bolo skutočne dôležité, aby miestna cirkev vnímala, že tento preklad je určený pre ňu,“ hovorí Daniel, vedúci tímu teldiánskych prekladateľov. „Pretože len cez miestnu cirkev sa môže tento preklad dostať aj medzi nekresťanov v tejto krajine. Preto sme najskôr začali zbierať finančné prostriedky na tento preklad medzi miestnymi veriacimi a až potom sme oslovili darcov aj zo zahraničia. Chválim Boha za štedrosť tejto drobnej miestnej cirkvi, že napriek ťažkej ekonomickej a duchovnej situácii a v prostredí, kde sa väčšina cirkvi stretáva len v domovoch a nemá veľký rozpočet, dokázala vyzbierať nemalú čiastku.“ 

Aj keď je to len zlomok financií potrebných na dokončenie tohto projektu, je veľmi kľúčový. Je to totiž jasný dôkaz toho, že miestna cirkev netrpezlivo očakáva preklad Biblie, ktorý im pomôže osloviť oveľa viac ľudí.

Ak aj vy patríte medzi podporovateľov prekladu Biblie alebo sa nimi chcete stať, spolu s teldiánskymi veriacimi sa stávate súčasťou Božej misie, kde všetci spoločne pracujeme na tom, aby mohli všetci ľudia na Zemi čítať o Ježišovi vo svojom rodnom jazyku.

Za čo sa môžeš modliť

Vďaka Bohu za Moufidu, Daniela a teldiánsky tím. Modlime sa za jednotu a súdržnosť v ich spoločnej práci.

Prosme, aby teldiánsky preklad pritiahol k Ježišovi čo najviac ľudí.

Prihovárajme sa na modlitbách za teldiánsku cirkev, aby sa čo najviac rozvíjala, a aby nový preklad povzbudzoval veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Ježišom a k jeho nasledovaniu.

*všetky mená a názov jazyka boli zmenené kvôli bezpečnosti tých, ktorí sa na preklade Biblie do tohto jazyka podieľajú

Sila modlitby

Tobias Omollo skláňa hlavu. Ruky zloží dokopy a zavrie oči. Utišuje tak svoju myseľ i srdce, aby mohol predstúpiť pred Pána Boha v modlitbe.

Každú stredu ešte predtým, než slnko vyjde na rannú oblohu, sa Tobias a skupina 15 až 30 mužov stretáva v baptistickom kostole v Nairobi, aby sa spolu modlili. Sú to obchodníci, študenti, podnikatelia a doktori. Už od roku 2009 spolu trávia jednu hodinu týždenne a modlia sa za rodiny, cirkev, národ a Božiu misiu.

Tobias je vedúcim pracovníkom pre vzťahy s cirkevnými zbormi v kenskej organizácii Bible Translation and Literacy (BTL – Wycliffe Keňa) a je tiež jedným z baptistických pastorálnych pracovníkov v Nairobi. Ostatným mužom často hovorí námety na modlitby z BTL. Vďaka tomu sa táto skupina začala počas stretnutí modliť konkrétne za projekty prekladu Biblie v Keni.

„Veríme, že keby sme sa nemodlili a Boh nám nedával silu, naša práca by bola zbytočná,” hovorí Tobias. „Keď sú cirkevné zbory v Nairobi ochotné modliť sa za naše projekty, veľmi ma to povzbudzuje, pretože tak viem, že Božie dielo na zemi pokračuje.“

Prečítajte si viac o tom, ako ľudia v Keni modlitebne podporujú preklad Biblie (článok je v angličtine).

Fotka: Rodney Ballard │ Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Ryža a modlitby

Domorodé ženy Hmong sadia ryžové výhonky ďaleko na severe Viet Namu. Nedávno bolo vydané Božie slovo v dvoch jazykových komunitách Hmong, čo predstavuje približne dva milióny ľudí hovoriacich týmito jazykmi. Vydanie týchto vzácnych kníh je jedna vec, no prístup k nim je druhá. Po celom juhovýchode Ázie v niektorých jazykových skupinách začínajú vzdelávacie aktivity pre dospelých dopĺňať vzdelávacie aktivity pre deti. Rodičia a deti zapojení v týchto programoch, sa navzájom podporujú a posilňujú svoju úroveň gramotnosti. Modlite sa za miestnych školiteľov a pracovníkov v oblasti vzdelávania pri rozvíjaní a realizovaní týchto programov. Prečítajte si v angličtine ďalšie modlitebné námety z Ázie.

Foto: UN Photo/Kibae Park

Ostatné fotky týždňa