Vidieť nevidené

Eva Horton – kartograf v tíme lingvistického prieskumu

Keď som si myslela, že som zaktualizovala
všetky naše mapy pred ich ďalšou publikáciou, dostala
som nový e-mail s množstvom informácií. Je to ako keď
si myslíme, že vieme, čo sa deje v susednej dedine, no
keď tam prídeme, naraz zistíme, že tam majú úplne
novú školu. Rozhodla som sa vziať túto výzvu a ešte
pred Vianočnými sviatkami znovu aktualizovať dve
lingvistické mapy z JV Ázie. Išlo o viac než 25
jazykových skupín.

Postupne začíname lepšie chápať, kde ľudia
žijú a akými jazykmi hovoria v niektorých odľahlých
oblastiach JV Ázie. Modlite sa, prosím, aby aj tam ľudia
poznali Božiu lásku k nim a aby rástli vo svojej viere.