Projekty

Projektové partnerstvo je nový spôsob zapojenia sa do celosvetového hnutia prekladu Písma. Ako sám názov naznačuje, nejedná sa tu len o peniaze.

Našou túžbou je vytvoriť partnerskú spoluprácu medzi kresťanmi na Slovensku a misijnými projektmi v rozvojových krajinách.

Zapojiť sa môžu tak jednotlivci, ako aj celé skupiny v podobe celého cirkevného zboru, mládeže, skupinky, školskej triedy a pod.

Beh partnerov v nádeji

Už niekoľko rokov sa na prelome mesiacov máj a jún koná dobročinný Beh partnerov v nádeji, na organizácií ktorého sa výrazne podieľa Bratská jednota baptistov, Evanjelické gymnázium a Cirkev bratská v Banskej Bystrici. Cieľom behu je spoločne podporiť preklad Biblie do materinského jazyka ľudí a ich vyučovanie čítania a písania v odľahlých častiach sveta. Každý …

Čítaj viac

Dôvodov prečo sa zapojiť je hneď niekoľko

1. Sme dlžníci

Nie je to tak dávno, čo bola cirkev na Slovensku prenasledovaná. Veľkou pomocou nám bolo, že sa kresťania v iných krajinách modlili a snažili sa nám pomôcť – niekedy finančne, niekedy pašovaním literatúry, či inou praktickou pomocou.

Dnes žijeme v slobodnej krajine a dá sa povedať, že je rad na nás, aby sme pomáhali tým biednejším od nás. Staňme sa partnermi v nachádzaní nádeje pre ich životy.

2. Jedinečná historická príležitosť byť súčasťou toho, čo Boh vo svete koná

Nikdy v histórii neprebiehal preklad Biblie v takom rozsahu, ako je to dnes. Vyše 2500 prekladov Biblie práve prebieha, no ďalších viac než 2000 projektov čaká na spustenie.

Našou víziou je do roku 2025 začať s prekladom Biblie do všetkých zostávajúcich živých jazykov. To, čo pred 1150 rokmi pre Slovanov urobili dvaja „Tesaloničania“ Konštantín a Metod, dnes môžeme urobiť my pre nejaký iný národ na svete.

Možno práve tým, že sa staneme partnermi prekladateľského projektu.

Buďme súčasťou Božieho diela, ktoré dáva nádej každému, kto uverí.

3. Partnerstvo, ktoré obohacuje

Cirkev na mnohých miestach na svete rastie. Potreba prekladu Biblie sa stáva stále akútnejšou. Pomoc týmto našim bratom a sestrám je ako siatie. Keď investujeme do vzťahu s kresťanmi z iných častí sveta, nemusíme sa báť, že schudobnieme.

Pavol povzbudzuje Korinťanov týmito slovami: „Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať.“ (2. Kor 9, 6). Pán Boh nás povzbudzuje, aby sme sa zaujímali jeden o druhého a navzájom si slúžili.

Sme hlboko presvedčení, že partnerstvo, ktoré vytvoríme s bratmi a sestrami v rozvojových zemiach bude obohacujúce pre obe strany. Je mnoho toho, čo sme od Boha dostali, s čím sa môžeme podeliť a mnoho je tiež toho, s čím sa oni radi podelia s nami. Možno práve oni sú tou nádejou pre náš svet, ktorý pomaly stráca svoje kresťanské korene a morálne sa rozpadá.

Ako sa stať „Partnerom v nádeji“

  • Vyberte si projekt, ktorého misijnú prácu by ste radi podporovali.
  • Dajte nám vedieť, akým spôsobom chcete tento projekt podporiť, a teda modlitebne a/alebo finančne.
  • Budeme vám posielať aktuálne správy o misijnom dianí na tomto mieste.

Vyberte si niektorý z Projektov

Partneri v nádeji

Partneri v nádeji je program, ktorý sme rozbehli vo februári 2014. Nesmierne nás teší, že v priebehu uplynulých 3 rokov sme v spolupráci s vami vyzbierali a poslali do Kene približne 22 000 € (január 2017). Tam tieto príspevky pomáhajú rozbehnúť novú a udržiavať aktuálnu prácu!

ĎAKUJEME!