Príbeh, čo vyučuje

Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“

Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som vnímala, že keďže základom nebol príbeh, ale niekoľko bodov, nebolo  jednoduché pre mojich poslucháčov, mladých ľudí, vnímať niť myšlienok. Po pár týždňoch, keď sme mali znovu stretnutie, som zistila, že nikto si nič nepamätal. Bolo mi z toho smutno, ale neprekvapilo ma to.  Už pred stretnutím som vedela, že budem musieť tému zopakovať, ale takým spôsobom, aby bola zrozumiteľná a zapamätateľná. Tento-krát sme rozoberali podobenstvo o perle. Viac ako hodinu sme boli v živom rozhovore nad významom a aplikáciou tohto príbehu. Už na stretnutí bolo zjavné, že  jasne pochopili, že náš Pán je drahou perlou, a keď Ho chceme získať,  musíme sa vzdať všetkého a že On stojí za to. Verím, že táto pravda zarezonovala v ich srdciach. Prosím, modlite sa, aby sa stala pravdou aj v ich životoch.