Poviem ti príbeh

 

Chcete

 

– študovať Bibliu s deťmi alebo mládežou tak, aby tomu rozumeli?
– do vašich rodinných stíšení vniesť nové nadšenie?
– sa naučiť nenútene svedčiť o Bohu?
– pripraviť tím pre krátkodobú misiu?
– aby sa ľudia vo vašom zbore naučili s radosťou študovať Bibliu?
– študovať Bibliu s ľuďmi, ktorí nevedia či nechcú čítať?
 

 

…pozývame vás na praktické kurzy Poviem ti príbeh/Prostě příběh!

Online kurz základný

Termín kurzu: 24. 4. – 2. 5. 2021 (8 večerov)

Cena: 15 €/ 390 Kč (zahŕňa Príručku a ďalšie materiály, poštovné, režijné náklady)

Kurzovné uhraďte na bankový účet uvedený v prihláške, ktorú nájdete: TU

Prezenčné kurzy

Inštruktorský 16. – 20. 8. 2021

Základný 18. – 20. 8. 2021

Miesto konania: Karmel, Smilovice u Třince
Adresa: Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko

Čo hovoria výskumy?

Vyše 80 % ľudí na svete sa nevie učiť alebo nepreferuje učenie čítaním. U nás na Slovensku je to podobné. Ľudia, ktorí sa učia z počutia, si ako prostriedok komunikácie najradšej vyberajú príbehy.

Zaujímavé … Pán Boh nám dal 75 % Biblie vo forme príbehov.
Naučte sa spôsoby, ako rozprávať fascinujúce príbehy výstižným spôsobom a viesť interaktívne rozhovory o statiach z Biblie.
Účastníci rozhovoru pochopia biblické pravdy a odovzdajú ich ďalej.

Ježiš využíval príbehy – vyučujú a oslovujú srdce

Referencie

„Metódu Poviem ti príbeh som mal možnosť zažiť naživo. Hneď ma táto metóda štúdia Biblie a zvestovania jej posolstva zaujala. Vidím v nej veľký potenciál a mnohostranné využitie. Pripadá mi to ako „návrat k pôvodnému“ rozprávaniu príbehov, ktoré sú hlboké, pravdivé a majú moc nás zachrániť.“

Ondrej Kolárovský, zborový farár ECAV Košice – Terasa

“Je to veľmi dobrý spôsob, ako sa dajú biblické pravdy o Bohu priniesť človeku dnešných dní zrozumiteľným, pútavým a interaktívnym spôsobom.”

Tibor Máhrik, kazateľ Cirkvi bratskej, Žilina

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností!

Kurz pre inštruktorov
16. – 20. 8. 2021

Pod vedením inštruktorov sa z teba najprv stane praktikant metódy „Poviem ti príbeh“. Neskôr budeš pomáhať inštruktorom pri učení účastníkov Základného kurzu, aby sa aj z teba stal inštruktor. Naučíme ťa, ako učiť druhých … ktorí učia druhých. Vďaka tomu si ešte lepšie osvojíš túto metódu.

 

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
do 15. 7. 2021 120 €/3100 Kč
od 16. 7. 2021 127 €/3300 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku. 

Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

Základný kurz
18. – 20. 8. 2021

Počas tohto tréningu sa naučíš, ako si biblický príbeh rýchlo zapamätať, pútavo ho porozprávať a vyučovať ho formou rozhovoru. Naučíš sa klásť otázky, ktoré pomôžu tvojej rodine, priateľom či spoločenstvu objaviť v biblických príbehoch duchovné bohatstvo a aktuálne aplikácie pre svoj život.

 

Účastnícky poplatok pri registrácii a platbe
do 15. 7. 2021 75 €/1960 Kč
od 16. 7. 2021 80 €/2100 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a študijnú príručku.

Poplatok uhraďte na účet uvedený v prihláške.

 

REGISTRÁCIA/ prihláška
Registrácia prebieha na webe wycliffe.cz LINK NA REGISTRÁCIU. V prípade, že vám link nefunguje, kontaktujte nás e-mailom na info@wycliffe.sk

Je čas prehodnotiť naše stratégie, pretože viac ako 80% ľudí na svete sa učí alebo preferuje učenie sa ústne! Ľudia, ktorí nevedia čítať, alebo uprednostňujú hovorené slovo pred čítaním, sa učia orálnym spôsobom. Títo ústni komunikátori nepoužívajú písané slovo na získavanie a výmenu informácii, alebo len v obmedzenej miere. Napriek tomu väčšina kresťanských materiálov vyžaduje literárne zručnosti a záujmy, zvlášť metódy učeníctva.

Ľudia, ktorí sa učia ústne, potrebujú informáciu prezentovanú spôsobom, ktorému porozumejú a ľahko si ju zapamätajú. Takýto formát majú príbehy – informácia, ktorú môžu počuť, vidieť a do ktorej sa môžu vcítiť. Nie je zaujímavé, že 75% Biblie tvoria príbehy!? Zdá sa, že Pán Boh pozná potreby ľudí, ktorých stvoril.

Viac o tejto metóde nájdete v angličtine na internetovej stránke: simplythestory.org

„Najprv som túto metódu využil na rozprávanie príbehu počas chvál v zbore.
Kým prišiel nový týždeň, naši veriaci priviedli do zboru ďalších 11 ľudí
vďaka tomu, že im tento príbeh prerozprávali.“

účastník jedného z kurzov

„Muži, ktorí boli v úzadí, sa ujímajú vedenia.“

inštruktor

 

Viac info TU!