Tlkot Božieho srdca


Členovia Misijného spoločenstva Moriah sa zišli, aby sa spolu modlili za celosvetovú misiu.

Misijné spoločenstvo začínalo v roku 1997 ako malá modlitebná skupinka, ktorá sa schádzala raz za mesiac v zbore Milosť, Grace (S.C.C.) Church, v Singapure.

Názov ,,Moriah” pochádza z príbehu v knihe Genezis. Na vrchu Moria sa Abrahám pripravoval obetovať Pánu Bohu svojho syna Izáka. Tak ako Abrahám, aj členovia misijného spoločenstva Moriah veria, že všetko, čo majú, patrí Pánu Bohu.

Každý mesiac sa stretnú, aby na modlitbách predkladali svoje financie, svojich pracovníkov a svoj zbor Pánovi. V priebehu rokov sa skupina rozšírila a priťahuje stále viac kresťanov zameraných na misiu.

Reverend Chua Yeow-san, pastor zboru Milosť, vysvetľuje, prečo sú modlitby za misiu také dôležité: „Veľké poverenie je tlkotom Božieho srdca.”

Cirkev Milosť je prostredníctvom organizácie Wycliffe zapojená do služby prekladu Biblie od roku 1988. Zo 65 pracovníkov vyslaných do zahraničia a podporovaných touto cirkvou sú trinásti členmi Wycliffe.

Viac o tom, ako sa tento cirkevný zbor v Singapure podieľa na Božom poverení si môžete prečítať v angličtine.

Foto: Marc Ewell | Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Príprava na tlač

Ako sa z preloženej Biblie v elektronickej podobe stane kniha? V tejto fáze do hry vstupujú grafici v tlačiarni.

Otvoria si preložený text Písma v dokumente na počítači a digitálne rozvrhnú jeho stránky. Pridávajú mapy, poznámky pod čiarou, kapitoly, verše, nadpisy, zoznamy, indexy a obsahy – každú časť, aby bola kniha úplná. Je to veľmi detailná a namáhavá práca. Sádzanie Novej zmluvy trvá zvyčajne šesť až osem týždňov, sádzanie celej Biblie tri až štyri mesiace.

Steve Pillenger, grafik v Južnej Afrike, hovorí, že jeho najväčšou radosťou pri práci je počuť príbehy o tom, ako Božie slovo mení životy ľudí. Steve povedal: „O tom to celé je – umožniť ľuďom počuť slovo priamo od Pána Boha. Počúvať takéto príbehy je najlepšia možná odmena pre grafika, ktorý pracuje s Písmom.“

Prečítajte si: Rozhovor so Stevenom o sadzbe textu (článok je v angličtine).

Fotka: Rodney Ballard | Text: Heather Pubols

Ostatné fotky týždňa

Vytrvalosť

Deti v Demokratickej republike Kongo bežia a mávajú na auto, ktoré prechádza ich dedinou.

Demokratická republika Kongo je krajina s druhou najväčšou rozlohou v Afrike. Leží takmer v geografickom strede Afriky. Je plná úžasných pokladov. Nachádza sa tu veľké množstvo prírodných zdrojov, ako sú voda, úrodná pôda, minerály, drevo a ropa. Krajina je bohatá aj na jazyky. Živých ich je tu viac než 200. Je bohatá aj vďaka svojej kultúre, pretože mnoho najobľúbenejších afrických hudobníkov pochádza z Konga.

Ľudia z tejto krajiny sa však musia vyrovnávať s množstvom problémov. Tímy, ktoré pracujú na projektoch prekladu Biblie svoju prácu nevzdali napriek vojne, veľkým osobným stratám a tragédiám.

Goma Mabele, hlavný prekladateľ do materinského jazyka Mbandja, uvažuje o zápasoch, ktorými prešiel so svojim tímom počas procesu prekladu: „Mysleli sme si, že prácu nedokončíme. Ale v tom všetkom som videl Božiu ruku. Povedal mi: ‘Toto buduje tvoj charakter, aby si mohol pomáhať iným.’ Život kresťana nie je vždy priamou cestou. Je na nej veľa zákrut. Takto ma Pán Boh formuje.“

Prečítajte si celý Gomov príbeh.

Fotografia: Heather Pubols | Text: Heather Pubols a Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Napredovať


Žena v Jube, hlavnom meste Južného Sudánu, čaká v rade kvôli hlasovaniu. Výsledkom tohto referenda bolo, že sa 9. júla 2011 Južný Sudán oddelil od štátu Sudán.

Južný Sudán je jednou z etnicky a kultúrne najrozmanitejších krajín Afriky. Žije v nej vyše 60 väčšinových etnických skupín, z ktorých každá má svoje jedinečné kultúrne presvedčenie a tradície. Táto rozmanitosť umožnila Južnému Sudánu rozvinúť mnohostrannú kultúrnu identitu a vytvoriť nový národ. Nanešťastie etnické konflikty sužujú tento región dokonca aj po získaní nezávislosti.

Práca na Božom slove však stále napreduje. Viacero prekladov Biblie v Južnom Sudáne má byť čoskoro dokončených a evanjelium začína meniť životy ľudí z jednotlivých komunít. Prosím, modlite sa za Južný Sudán.

Prečítajte si príbeh o Božej vernosti v živote muža, ktorý slúžil ako pilot v Južnom Sudáne. Článok je v angličtine.

Foto: Spojené národy | Text: Becca Coon | Zdroj: Wycliffe Global Alliance

Ostatné fotky týždňa

Hodné obete

Ľudia kráčajú po námestí v západnom Nemecku.

Na mnohých miestach na svete zažívajú nasledovníci Ježiša Krista náboženské prenasledovanie. Prežívajú nátlak zo strany vlády, rodiny alebo priateľov, aby sa zriekli svojej viery.

Pre tých, ktorí sú zapojení do prekladu Biblie môže byť riziko prenasledovania ešte väčšie. Prekladateľská práca je kvôli zaisteniu bezpečnosti všetkých zúčastnených presúvaná do susedných regiónov alebo mimo krajinu medzi emigrantov z tejto komunity. Napriek tomu mnohí veria, že prekladanie Božieho Slova je hodné tejto obete. V skutočnosti cirkev exponenciálne rastie práve v krajinách, kde kresťania čelia prenasledovaniu.

Tu sa dozviete, ako sa môžete modliť za tých, ktorí pracujú v náročných oblastiach (text je v angličtine).

Prečítajte si príbeh muža, ktorý našiel Pána Boha po svojom úteku z domova v krajine Západnej Ázie, kde sú kresťania prenasledovaní.

Foto: Dale Peacock | Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Závan leta

Francúzsko je plné malebných dediniek povestných svojou originalitou a bohatou históriou. Jednou z nich je dedinka Charmes-sur-Rhône. Stelesňuje predstavu o usadlosti, kde zastal čas. Zdá sa, akoby tu život plynul pomalšie a bol jednoduchší. Hoci signál na mobilnom telefóne chytíte len zriedka, nájdete tu množstvo slnečných lúčov a čerstvého vzduchu.

Wycliffe France a Wycliffe Bible Translators UK & Ireland si vybrali túto lokalitu na dvojtýždňový pobyt Two Week Stint. Je to každoročný bilingválny letný tábor vhodný pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Mladým ľuďom z Európy poskytuje táto lokalita tiché a pokojné miesto na uvažovanie o službe v rámci prekladu Biblie. Počas dvoch týždňov sa účastníci dozvedia o množstvom stránok práce na preklade Biblie, vrátane lingvistiky, alfabetizácie a používania Písma. Všetky aktivity prebiehajú vo francúzštine aj angličtine, aby im rozumeli účastníci rôznych národov a kultúr.

Viac o pobyte Two Week Stint sa dozviete tu (v angličtine).

Foto: Knut Burmeister | Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Nemčina pre utečencov


Doris Grafová, účastníčka jedného zo seminárov
Nemčina pre utečencov v Nemecku, prezentuje svoju ukážkovú hodinu utečeneckému páru zo západnej Ázie.

V čase, keď Európa zápasí s najväčšou utečeneckou krízou od čias 2. svetovej vojny, organizácie Wycliffe Germany a Wycliffe Switzerland spolupracujú pri praktickej pomoci miestnym zborom a prichádzajúcim utečencom. Semináre Nemčina pre utečencov pripravili Kathrin Popová, pracovníčka Wycliffe Switzerland, a Silke Sauerová, pracovníčka Wycliffe Germany. Ich zámerom bolo pripraviť zbory na vyučovanie nemčiny pre utečencov, ktorí prichádzajú do ich okolia. Materiály, ktoré sa na seminároch používajú, sú založené na prístupe postupného zapojenia (GPA – Growing Participator Approach). Tento nový učebný spôsob oboznamuje študentov s novým jazykom tak, že im umožňuje najprv počúvať a reagovať neverbálne a nespolieha sa výhradne na učebnice. Preto je efektívny aj pre negramotných študentov.

Mnohí európski kresťania to vnímajú ako príležitosť konať pre Pána Boha. „Naozaj som presvedčená, že je to od Pána Boha,“ vraví Silke. „Privádza sem všetkých týchto ľudí a beda Cirkvi, ak premeškáme túto príležitosť.“

Prečítajte si celý príbeh v angličtine.

Foto: Dale Peacock | Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa


Hlas pravdy


„Kým človek nie je jednoduchý, nedokáže rozpoznať jednoduchého Boha.“ – bangladéšske príslovie

Mladé dievča z komunity Tippera stojí vo dverách tradičného domu v juhovýchodnom Bangladéši.

V mnohých častiach Ázie sa prikladá veľký význam ústnej komunikácii. Zvyky a tradície sa odovzdávajú z generácie na generáciu pomocou príbehov, prísloví, básní a hádaniek. Ľudia často uprednostňujú ústnu komunikáciu, aj napriek vysokej miere gramotnosti.

Keď sa postupy prekladu Biblie, ktoré sú bežne používané na tvorbu jej písanej formy, aplikujú aj na ústnu formu, vznikne akýsi „ústny preklad“ Biblie. OneStory, spojenie viacerých celosvetových kresťanských organizácií, používa na komunikovanie častí Biblie tzv. „chronologické rozprávanie biblických príbehov“. Ide o rozprávanie príbehov z Biblie poslucháčom nahlas v chronologickom poradí. Tento spôsob efektívne sprístupňuje Bibliu ľuďom, ktorí sa učia formou ústneho podania. Navyše, organizácie ako Faith Comes By Hearing a Audio Scripture Ministries vytvárajú a distribuujú digitálne zvukové nahrávky Biblie, aby oživili Božie slovo pre milióny ľudí.

Modlite sa za to, aby viac ľudí z kultúr založených na ústnom podaní malo príležitosť stretnúť sa s Božím slovom spôsobom, ktorý hovorí k ich srdciam.

Kliknite sem, aby ste sa dozvedeli viac o preklade Biblie pre ľudí, ktorí komunikujú prevažne ústne (téma je v angličtine).

Fotka: Marc Ewell │Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Trate, dráhy, cesty a rieky


Nájsť si dobré miesto na sedenie v bangladéšskej verejnej doprave je niekedy naozaj náročné. Dôvodom je počet obyvateľov, ktorý prevyšuje 162 miliónov. Nie je nič nezvyčajné vidieť cestujúcich na streche, prichytených zo strán či sediacich na zadnej časti vlaku.

V Bangladéši len málo ľudí vlastní auto alebo bicykel. Väčšina cestuje rikšami, autobusmi, vlakmi alebo loďami. Kvôli nedostatku miest a častým zápcham býva doprava nepohodlná a náročná.

Pracovníci na celom svete čelia pri preklade Biblie svojim vlastným výzvam s dopravou. Spoľahlivá cestná, lodná a letecká doprava je veľmi potrebná, ale najmä vo vidieckych oblastiach nie je vždy dostupná. Možnosť cestovať do odľahlých oblastí lietadlom ušetrí pracovníkom niekoľko dní chôdze pešo. Pracovníci, ktorí pôsobia v ťažko dostupných oblastiach so zlými cestami, cestujú bezpečnejšie vďaka off-roadovým tréningovým jazdám a dobrým vozidlám. Ak je jediný spôsob, ako sa dostať k ľuďom z určitej komunity riečna doprava, chráni pracovníkov vodná bezpečnostná výstroj a dobré udržiavanie lode.

JAARS, partnerská organizácia Wycliffe Global Alliance, je zameraná na hľadanie a zabezpečovanie udržateľných zdrojov na uľahčenie problémov spojených s dopravou, ktorým čelia prekladatelia. Ide o poskytnutie potrebnej výbavy a tiež o zabezpečenie praktického tréningu.

Tu sa dozviete viac o tom, ako výzvy v oblasti dopravy ovplyvňujú preklad Biblie.

Foto: Marc Ewell │Text: Becca Coon

Ostatné fotky týždňa

Práca na diaľku: Mesačný svit


Jasný mesiac osvetľuje mestečko Kandern na juhozápade Nemecka. Kandern sa nachádza na úpätí Schwarzwaldu a elegantne sa rozprestiera medzi hranicami Švajčiarska a Francúzska. Tu žijem a pracujem ako spisovateľka pre Wycliffe Global Alliance.

Aj keď pár mojich kolegov žije v mojej blízkosti, väčšina mojich spolupracovníkov žije na iných kontinentoch. Znamená to, že väčšinou komunikujeme pomocou emailov, Skypu a Facebooku naprieč časovými pásmami. Pracujeme spoločne, aby sme pre vás zachytili a podelili sa s vami o príbehy, ako preklad Biblie priťahuje ľudí z celého sveta ku Kristovi. Je vzrušujúce, že vďaka práci v tomto nemeckom mestečku môžem byť súčasťou Božej celosvetovej misie.

Foto: Marc Ewell │ Text: Becca Coon
Zdroj: Wycliffe Global Alliance

Niekoľko ďalších krátkych článkov od Beccy Coon preložených do slovenčiny: Stretnutie s Ježišom, Biblie v bengálčine, Vysoko vo vzduchu a iné, ktoré nájdete medzi ostatnými fotkami týždňa.