Dá sa Biblii veriť?

Skúmame jazyky, ktoré nemajú písomnú formu, aby sme do nich mohli preložiť Bibliu. Prečo práve Bibliu a nie napríklad sériu Harry Potter? Lebo Biblia je na rozdiel od všetkých ostatných kníh Božie slovo, ktoré je správou o Božej láske pre každého človeka. Dá sa Biblii veriť? Na túto otázku hľadajú odpoveď autori nasledujúceho videa, ktoré si môžete pozrieť TU.

Projekt Avatime

Počas svojho výjazdu do Ghany natočil Tomáš Prištiak video o práci na misijnom projekte Avatime.

Čo znamená byť misionárom v Afrike? Toto je skúsenosť misionárov z Ruska. Oni pomáhali pri vedení prekladu Biblie do materinského jazyka a vyučovaní čítania a písania medzi ľuďmi z komunity Avatime v Ghane. Práca prekladu Biblie a rozvoja jazyka komunity je rozmanitá. Toto video ju zachytáva v jej komplexnosti.

Video spracoval Tomáš Prištiak, súčasný pracovník časopisu .týždeň, pre účely Wycliffe Slovakia.