Projekt Avatime

Čo znamená byť misionárom v Afrike? Počas svojho výjazdu do Ghany natočil Tomáš Prištiak video o práci na misijnom projekte Avatime.

Toto je skúsenosť misionárov z Ruska. Oni pomáhali pri vedení prekladu Biblie do materinského jazyka a vyučovaní čítania a písania medzi ľuďmi z komunity Avatime v Ghane. Práca na preklade Biblie a rozvoji jazyka miestnej komunity prináša rôzne situácie a problémy. Toto video ju zachytáva v jej komplexnosti.

Video spracoval Tomáš Prištiak pre účely Wycliffe Slovakia.

Ak ťa zaujala možnosť stať sa súčasťou hnutia prekladu Biblie krátkodobo (ako bol Tomáš), prípadne dlhodobo, pozri si, aké sú možnosti na stránke Pridaj sa. Možno aj ty si získal  vzdelanie, znalosti alebo zručnosti, ktoré sa dajú bez väčších problémov využiť v misii.  Môžeš tým získať nie len neoceniteľnú životnú skúsenosť, ale aj úplne iný pohľad na svet  a hodnoty okolo nás. Možno zistíš, že to, čo si doteraz považoval za samozrejmosti, väčšina ľudí vo svete za samozrejmosti nepovažuje.