Marakwet

Ľudia z kmeňa Marakwet sú poväčšine roľníci. Žijú v údolí Kerio a v pohorí Cherenganyi na západe Kene. Domy v horách im poskytujú väčšie bezpečie a lepšiu obranu pred nájazdmi nepriateľských kmeňov z údolia a krádežami dobytka, ktoré decimujú ich beztak malé stáda. Pestujú poväčšine proso, chovajú kozy a hovädzí dobytok. Ich jazyk je súčasťou jazykovej skupiny Kalenjin, v ktorej sa nachádza 6 ďalších jazykov. Ľudí z kmeňa Marakwet je približne 180 000. Práca medzi nimi začala v roku 1983. Nový Zákon bol vytlačený a slávnostne odovzdaný ľuďom 21.2.2009. Dňa 14.7.2012 sa v meste Tot (údolie Kerio) začal preklad Starého Zákona.

Oslavy zahájenia prekladu Starého Zákona Súťaž detí v čítaní

Vypočujte si audio nahrávku Novej zmluvy v jazyku kmeňa Marakwet

Potreba

Predstavte si, že je Biblia preložená do vašej reči, vy neviete čítať a písať a nerozumiete jej obsahu. Predstavte si, že je v kraji, kde žijete, utlmený ekonomický rast a sociálny rozvoj, lebo ľudia nemajú prístup k vzdelávaniu vo svojej reči.

Cieľ

Cieľom tohto prebiehajúceho misijného projektu je rozširovať vzdelávanie a používanie Biblie v komunite Marakwet v Keni v ich materinskom jazyku. K tomu by mal prispieť tréning pastorov, vedúcich pracovníkov v cirkvi, učiteľov nedeľnej besiedky a iných skupín v používaní preložených častí Biblie. Pomoc sa zameriava na 9 lokalít: Kapsowar, Kipsaiya, Kaibatek, Sambirir, Kimuron, Empolot, Kibimwa, Mogora a Aror

Ako pomôžete?

Váš dar pomôže zabezpečiť:

  • vyučovanie čítania a písania pre deti a dospelých v jazyku Marakwet;
  • vyučovanie miestnych pastorov o používaní Biblie a jej zavádzaní do praxe;
  • vyučovanie pre ženy a mladistvých o prevencii pred AIDS a starostlivosti o ľudí s vírusom HIV; vyučovanie prebieha na základe reálneho príbehu dievčaťa Kande, ktoré sa staralo o svojich rodičov nakazených vírusom HIV

Ďalej podporíte:

  • Distribúciu preložených Nových Zákonov
  • Preklad časti Starého Zákona do jazyka Marakwet

Salome nakoniec číta

Salome, ktorá si kúpila výtlačok Nového Zákona vo svojej rodnej reči, povedala: „Bibliu v jazyku Marakwet môže čítať každý, kto jej dá prednosť pred čítaním Biblie v príbuznom jazyku Kalenjin“. Hovorila: „Kúpila som si ju a začala som čítať jednu stranu denne. Zo začiatku mi prečítané nedávalo veľký zmysel, ale po druhom a treťom raze mi to začalo byť jasnejšie. Teraz sa len pozriem a rozumiem, čo to znamená“. Pokračovala v rozprávaní: „Teraz viem čítať veľmi dobre“

Pomôžme odomknúť poklad, ktorý je v Biblii pre mnohých ľudí z komunity Marakwet stále zamknutý!
Dajme im príležitosť počuť a rozumieť dobrej správe o Božej láske, odpustení hriechov a večnom živote vďaka vykupiteľskému dielu Pána Ježiša Krista v jazyku, ktorý je ich srdcu najbližší a ktorému najlepšie rozumejú.
Príspevky posielajte na bankový účet Wycliffe Slovakia:

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171
Nevyhnutné je zadať variabilný symbol: 401

Napíšte nám o vašom príspevku a budeme vám posielať správy o priebehu aktivít na mieste.

Pre viac informácií o zapojení sa do programu Partneri v nádeji kontaktujte Jaroslava Tomašovského:
director@wycliffe.sk, +421 (0)940 117 736