Beh partnerov v nádeji

Už niekoľko rokov sa na prelome mesiacov máj a jún koná dobročinný Beh partnerov v nádeji, na organizácií ktorého sa výrazne podieľa Bratská jednota baptistov, Evanjelické gymnázium a Cirkev bratská v Banskej Bystrici. Cieľom behu je spoločne podporiť preklad Biblie do materinského jazyka ľudí a ich vyučovanie čítania a písania v odľahlých častiach sveta.

Každý účastník behu môže finančne podporiť zahraničnú misiu dobrovoľnou sumou počas registrácie. Okrem samotných bežcov sa na finančnej podpore výrazne podieľajú aj tí, čo chcú motivovať bežcov zabehnúť čo najviac km za dobrú vec a to príspevkom X Eur za každý odbehnutý kilometer.

V mene detí aj dospelých, ktorým tento príspevok pomôže, ďakujeme všetkým účastníkom, sponzorom, dobrovoľníkom a spoluorganizátorom behu!


Ak by ste sa k nám budúci rok radi pridali, alebo prišli znova, budeme sa na vás tešiť. 🙂

V Biblii sa píše „Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.“ (List Rimanom 10, 15)

Spoločne zakúšame, aké krásne je aj svojimi vlastnými nohami podporiť tých,

ktorí v teréne prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach v materinskej reči.

Nová Biblia pre rómske deti


Účastníci Mission-Net 2015/16 mali príležitosť zažiť moment, kedy jednej z jazykových komunít sveta bola odovzdaná Biblia preložená do ich jazyka. Celé to začalo pred dvoma rokmi, kedy sa organizátori Mission-Net 2013/14 rozhodli urobiť zbierku na preklad Biblie do jedného z jazykov bez Biblie v Európe. Navrhnutý bol jeden z rómskych jazykov.

Práve v čase, kedy prebehla táto zbierka Pán Boh povedal rómskej pastorke Lilly Siemon z Offenburgu (mesto, v ktorom sa Mission-Net 2013/14 konal), aby sa prišla pozrieť na kongres. Nemala tušenia, čo sú to za ľudia, čo sa zúčastňujú tejto akcie, ale rozhodla sa poslúchnuť Boží hlas. Keď tam prišla, niekto z účastníkov jej povedal, že práve vyzbierali peniaze na Bibliu pre jej ľudí. Lilly sa rozplakala. Dojalo ju, že niekomu záleží na jej národe.

Vzápätí ju zoznámili s Angelikou Marsch z Wycliffe Európa. Udalosti nabrali rýchly spád. Vďaka tejto zbierke a ďalším zdrojom, vďaka usilovnej práci pastorky Lilly Siemon, ktorej pri práci pomáhali prekladatelia z Wycliffe a vďaka animátorom z Austrálie mohla byť 29. decembra 2015 účastníkom Mission-Net 2015/16 predstavená novučičká, priamo z tlačiarne privezená, detská rómska Biblia v jazyku Kalderaš. Aký dôležitý moment v histórii!


Viac o našej účasti na Mission-Nete si môžete prečítať tu.

Zdroj fotografie: http://new-congress-site.mission-net.org

Naša účasť na kongrese Mission-Net

Na prelome rokov 2015 a 2016 sme boli na misijnom kongrese Mission-Net v Nemecku. Mission-Net by sa dal prirovnať k veľtrhu misijných organizácií. Zúčastňujú sa ho hlavne mladí vo veku 16 – 30 rokov z celej Európy, ktorí zvažujú misijný životný štýl.


Na kongres prišlo tohto roku približne 2100 účastníkov a tak bol náš 12-členný celoeurópsky tím poriadne zaneprázdnený prácou v stánku a vedením seminárov. My zo Slovenska – Jaro a Saška Tomašovskí – sme boli súčasťou tohto tímu.

Mladí ľudia dostali pri našom stánku viac, ako len informáciu o našej organizácii. Mohli sa priamo tam zapojiť do misie Wycliffe, a to modlitbou. Účastníci sa modlili za niektorú z 1800 jazykových skupín, ktorá ešte nemá vlastný preklad Biblie. Najprv si návštevníci nášho stánku zobrali záložku do Biblie, na ktorej zotreli (ako na stieracom lóse) políčko skrývajúce informácie o jednej konkrétnej jazykovej skupine bez prekladu Biblie, potom sa za túto skupinu modlili a napokon na mape sveta zmenili jednu z 1800 červených bodiek na zelenú. Mladým sa táto aktivita veľmi páčila. Cítili sa byť užitoční – stávali sa súčasťou našej misie.

Môžete si to pozrieť vo videu našich francúzskych kolegov kliknutím sem.

Ďalšie fotky z Mission-Netu:Oslava 10. výročia založenia Wycliffe Slovakia


„Lester, čím to je, že sa Denys tak ťažko učí angličtinu?“ spýtal som sa svojho učiteľa angličtiny na jazykovej škole v Londýne. Denys bol môj spolužiak a priateľ, baptistický kazateľ z Rwandy. „Vieš, on nemá anglický slovník. V jeho jazyku žiaden neexistuje.“ znela Lestrova odpoveď. „Ako sa dá naučiť cudzí jazyk bez poriadneho slovníka?“ vŕtalo mi v hlave.

O 4 roky neskôr, keď som dostal pozvanie robiť reprezentanta Wycliffe na Slovensku, v mojej mysli sa vynoril práve tento rozhovor s Lestrom. Ako sa dá porozumieť Bohu, keď nemáš slovník Božieho jazyka – preklad Biblie? Keď som vtedy prijal toto pozvanie, netušil som, koľko veľa sa vďaka tomu v mojom živote zmení.

Wycliffe Slovakia tento rok oslavuje 10. výročie od svojho založenia. No toto samotné nie je dôvodom k oslave. Dôvodom k oslave je to, čo Boh za tých 10 rokov vykonal v životoch všetkých nás, ktorí sa na službe prekladu Biblie a rozvoja jazykových menšín podieľame či už modlitbami, finančne alebo prakticky. Dôvodom k oslave je aj rast Božieho kráľovstva na zemi a privilégium, že môžeme byť toho súčasťou. Každý dokončený preklad Biblie a každý jeden zmenený ľudský život skrze Svätého Ducha a Písmo sú dôvody oslavovať Boha. Tým z vás, ktorí ste s nami prišli 31. mája 2015 oslavovať Boha za toto všetko, zo srdca ďakujeme. Veď predsa to je konečný cieľ misie, aby bol Boh oslávený.

Jaro Tomašovský, riaditeľ Wycliffe Slovakia

Pozrite si reportáž o oslave 10. výročia uverejnenú Levickou televíziou


Poobedňajší program v Cirkvi bratskej, Levice


Poobedňajší program v Cirkvi bratskej, Levice


Poobedňajší program v Cirkvi bratskej, Levice

Pod vrcholom…

Návšteva z Kene

V uplynulé týždne našu krajinu navštívil náš kolega a dobrý priateľ Paul Machira z Kene. Vlani sme s ním prežili množstvo úžasných chvíľ na našich cestách po Keni. Spoznali sme ho ako človeka, ktorému horí srdce pre Božie dielo. Patrí medzi hlavných organizátorov podujatia „Beh za ľudí bez Biblie“ (Run for the Bibleless). Cez toto podujatie sa organizátori snažia informovať širokú verejnosť v Keni o potrebách ich krajanov, ktorí zatiaľ nemali to šťastie mať vo svojom jazyku písmo a Písmo. Darí sa im cez toto podujatie zís¬kavať záujem aj prostriedky, ktorými zabezpečujú prekladateľskú prácu.

Machirov zápal a entuziazmus nás inšpirovali k myšlienke pozvať ho na Slovensko a navštíviť s ním cirkevné zbory a viaceré kresťanské školy. Veríme, že jeho nadšenie pre Božie dielo bolo povzbudením a inšpiráciou pre mnohých z vás, ktorí ste mali možnosť stretnúť sa s ním. Pripravili sme sériu pre¬zentácií s názvom „Pod vrcholom“, kde bolo možné vidieť, počuť, ovoňať, ochutnať i dotknúť sa Kene. Zoznam miest, ktoré sme navštívili je nasledovný:

10. 10. Levice, Kontakt Café, Kasárenská 6
11. 10. Prešov, kostol Cirkvi bratskej, Slovenská 34
12. 10. Košice – mesto, kostol Evanjelickej cirkvi a. v. Mlynská 23
12. 10. Košice, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, Bratislavská 1
14. 10. Evanjelické gymnázium v Prešove
14. 10. Poprad – Veľká, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Jahodná 5
17. 10. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave
19. 10. Banská Bystrica, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Lazovná 42
19. 10. Banská Bystrica, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Horná Strieborná 5
20. 10. Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici
21. 10. KTaK UMB v Banskej Bystrici
21. 10. Martin, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., M. R. Štefánika 1
22. 10. Žilinská univerzita
23. 10. Základná škola sv. Vincenta de Paul Levice
24. 10. Cirkevná základná škola Narnia v Banskej Bystrici
26. 10. Bratislava, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Legionárska 4

Ďakujeme, že sme s vami mohli stráviť tieto vzácne chvíle!

Prehľad misijných miest, kde je potrebná vaša pomoc, nájdete hore na hlavnej lište v sekcii „Projekty“.

Napísali o nás:

Centrum kresťanského vzdelávania (Žilinská univerzita)

Základná škola sv. Vincenta de Paul

Prešovský večerník


Videozáznam zo stretnutia v Kontakt Café, Levice

Mediálne vyhlásenie Wycliffe Slovakia

V priebehu uplynulých niekoľkých rokov prebehla po celom svete vlna diskusií po tom, čo niektorí predstavitelia cirkví vyjadrili pochybnosti o teologickej korektnosti prekladov Biblie vytvorených pracovníkmi Wycliffe/SIL. Jednalo sa hlavne o otázku prekladu termínov rodinného charakteru, ktoré popisujú vzťahy v rámci Božej trojice (Boh Otec, Syn Boží a pod.). Vedenie Wycliffe Global Alliance a SIL International preto požiadali Svetovú evanjelickú alianciu (ďalej WEA, World Evangelical Alliance) o vytvorenie nezávislého výboru, ktorý by túto vec posúdil a dal odporučenie pre prekladateľov Biblie, ako postupovať pri preklade týchto rodinných termínov.

Organizácia Wycliffe Slovakia týmto vyjadruje veľkú vďačnosť WEA za namáhavú prácu a angažovanosť Dr. Roberta Cooleyho i členov nezávislého výboru WEA.

Výbor urobil revíziu postupov a praktík používaných pri preklade pojmov „Boh Otec“ a „Syn Boží“ zaužívaných vo Wycliffe/SIL a zhrnutých vo Vyhlásení SIL o najlepších praktikách prekladu Božích rodinných pojmov pri preklade Biblie (SIL Best Practices Statement for Bible Translation of Divine Familial Terms). Závery výboru WEA boli publikované v Správe pre WEA v rozsahu 33 strán, ktorá je zverejnená na internetovej stránke WEA. Výbor vydal niekoľko odporučení pre prekladateľov Biblie, ako zlepšiť metódy používané pri preklade spomenutých pojmov.

Wycliffe Slovakia spolu s viac ako 100 ďalšími partnerskými organizáciami združenými v Globálnej aliancii Wycliffe (Wycliffe Global Aliance) prijíma a osvojuje si toto vyhlásenie. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby boli odporučenia WEA zavedené do praxe v plnom rozsahu.

Preklad Biblie je hlavnou prioritou svetovej misie a zodpovednosťou cirkvi na celom svete. Veríme, že vďaka odporúčaniam výboru budeme schopní lepšie slúžiť ľuďom na celom svete.

Prosíme našich partnerov, podporovateľov a všetkých tých, ktorí by radi videli Božie slovo dostupné v každom jazyku, modlite sa spolu s nami a za nás v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch.