Pod vrcholom…

Návšteva z Kene

V uplynulé týždne našu krajinu navštívil náš kolega a dobrý priateľ Paul Machira z Kene. Vlani sme s ním prežili množstvo úžasných chvíľ na našich cestách po Keni. Spoznali sme ho ako človeka, ktorému horí srdce pre Božie dielo. Patrí medzi hlavných organizátorov podujatia „Beh za ľudí bez Biblie“ (Run for the Bibleless). Cez toto podujatie sa organizátori snažia informovať širokú verejnosť v Keni o potrebách ich krajanov, ktorí zatiaľ nemali to šťastie mať vo svojom jazyku písmo a Písmo. Darí sa im cez toto podujatie zís¬kavať záujem aj prostriedky, ktorými zabezpečujú prekladateľskú prácu.

Machirov zápal a entuziazmus nás inšpirovali k myšlienke pozvať ho na Slovensko a navštíviť s ním cirkevné zbory a viaceré kresťanské školy. Veríme, že jeho nadšenie pre Božie dielo bolo povzbudením a inšpiráciou pre mnohých z vás, ktorí ste mali možnosť stretnúť sa s ním. Pripravili sme sériu pre¬zentácií s názvom „Pod vrcholom“, kde bolo možné vidieť, počuť, ovoňať, ochutnať i dotknúť sa Kene. Zoznam miest, ktoré sme navštívili je nasledovný:

10. 10. Levice, Kontakt Café, Kasárenská 6
11. 10. Prešov, kostol Cirkvi bratskej, Slovenská 34
12. 10. Košice – mesto, kostol Evanjelickej cirkvi a. v. Mlynská 23
12. 10. Košice, Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi, Bratislavská 1
14. 10. Evanjelické gymnázium v Prešove
14. 10. Poprad – Veľká, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Jahodná 5
17. 10. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave
19. 10. Banská Bystrica, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Lazovná 42
19. 10. Banská Bystrica, modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Horná Strieborná 5
20. 10. Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici
21. 10. KTaK UMB v Banskej Bystrici
21. 10. Martin, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., M. R. Štefánika 1
22. 10. Žilinská univerzita
23. 10. Základná škola sv. Vincenta de Paul Levice
24. 10. Cirkevná základná škola Narnia v Banskej Bystrici
26. 10. Bratislava, kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Legionárska 4

Ďakujeme, že sme s vami mohli stráviť tieto vzácne chvíle!

Prehľad misijných miest, kde je potrebná vaša pomoc, nájdete hore na hlavnej lište v sekcii „Projekty“.

Napísali o nás:

Centrum kresťanského vzdelávania (Žilinská univerzita)

Základná škola sv. Vincenta de Paul

Prešovský večerník


Videozáznam zo stretnutia v Kontakt Café, Levice