Mediálne vyhlásenie Wycliffe Slovakia

V priebehu uplynulých niekoľkých rokov prebehla po celom svete vlna diskusií po tom, čo niektorí predstavitelia cirkví vyjadrili pochybnosti o teologickej korektnosti prekladov Biblie vytvorených pracovníkmi Wycliffe/SIL. Jednalo sa hlavne o otázku prekladu termínov rodinného charakteru, ktoré popisujú vzťahy v rámci Božej trojice (Boh Otec, Syn Boží a pod.). Vedenie Wycliffe Global Alliance a SIL International preto požiadali Svetovú evanjelickú alianciu (ďalej WEA, World Evangelical Alliance) o vytvorenie nezávislého výboru, ktorý by túto vec posúdil a dal odporučenie pre prekladateľov Biblie, ako postupovať pri preklade týchto rodinných termínov.

Organizácia Wycliffe Slovakia týmto vyjadruje veľkú vďačnosť WEA za namáhavú prácu a angažovanosť Dr. Roberta Cooleyho i členov nezávislého výboru WEA.

Výbor urobil revíziu postupov a praktík používaných pri preklade pojmov „Boh Otec“ a „Syn Boží“ zaužívaných vo Wycliffe/SIL a zhrnutých vo Vyhlásení SIL o najlepších praktikách prekladu Božích rodinných pojmov pri preklade Biblie (SIL Best Practices Statement for Bible Translation of Divine Familial Terms). Závery výboru WEA boli publikované v Správe pre WEA v rozsahu 33 strán, ktorá je zverejnená na internetovej stránke WEA. Výbor vydal niekoľko odporučení pre prekladateľov Biblie, ako zlepšiť metódy používané pri preklade spomenutých pojmov.

Wycliffe Slovakia spolu s viac ako 100 ďalšími partnerskými organizáciami združenými v Globálnej aliancii Wycliffe (Wycliffe Global Aliance) prijíma a osvojuje si toto vyhlásenie. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby boli odporučenia WEA zavedené do praxe v plnom rozsahu.

Preklad Biblie je hlavnou prioritou svetovej misie a zodpovednosťou cirkvi na celom svete. Veríme, že vďaka odporúčaniam výboru budeme schopní lepšie slúžiť ľuďom na celom svete.

Prosíme našich partnerov, podporovateľov a všetkých tých, ktorí by radi videli Božie slovo dostupné v každom jazyku, modlite sa spolu s nami a za nás v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch.