Nová Biblia pre rómske deti


Účastníci Mission-Net 2015/16 mali príležitosť zažiť moment, kedy jednej z jazykových komunít sveta bola odovzdaná Biblia preložená do ich jazyka. Celé to začalo pred dvoma rokmi, kedy sa organizátori Mission-Net 2013/14 rozhodli urobiť zbierku na preklad Biblie do jedného z jazykov bez Biblie v Európe. Navrhnutý bol jeden z rómskych jazykov.

Práve v čase, kedy prebehla táto zbierka Pán Boh povedal rómskej pastorke Lilly Siemon z Offenburgu (mesto, v ktorom sa Mission-Net 2013/14 konal), aby sa prišla pozrieť na kongres. Nemala tušenia, čo sú to za ľudia, čo sa zúčastňujú tejto akcie, ale rozhodla sa poslúchnuť Boží hlas. Keď tam prišla, niekto z účastníkov jej povedal, že práve vyzbierali peniaze na Bibliu pre jej ľudí. Lilly sa rozplakala. Dojalo ju, že niekomu záleží na jej národe.

Vzápätí ju zoznámili s Angelikou Marsch z Wycliffe Európa. Udalosti nabrali rýchly spád. Vďaka tejto zbierke a ďalším zdrojom, vďaka usilovnej práci pastorky Lilly Siemon, ktorej pri práci pomáhali prekladatelia z Wycliffe a vďaka animátorom z Austrálie mohla byť 29. decembra 2015 účastníkom Mission-Net 2015/16 predstavená novučičká, priamo z tlačiarne privezená, detská rómska Biblia v jazyku Kalderaš. Aký dôležitý moment v histórii!


Viac o našej účasti na Mission-Nete si môžete prečítať tu.

Zdroj fotografie: http://new-congress-site.mission-net.org