Pútač

Ak vás zaujala naša práca a chceli by ste ju finančne podporiť, môžete tak urobiť na niektorý z nasledujúcich účtov:

SK10 3100 0000 0044 4000 6607
SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Ďakujeme!