Roman a Rebekah Mészároš

Umiestnenie: Tanzánia

Funkcia:

Rebekah – lingvistická koordinátorka

Roman – asistent pri preklade a technická podpora

Náplň práce:

Rebekah: Vedúca lingvistického tímu v severozápadnej Tanzánii. Práca na vývoji abecedy a pravopisu pre miestne jazyky. Kontrola pravopisu publikovaných Biblií v miestnych jazykoch. Príležitostne vyučuje lingvistiku – fonetiku na Wycliffe kurzoch v Anglicku.

Roman: Pomáha miestnym prekladateľom pri preklade Biblie s cieľom, aby správne rozumeli biblickému posolstvu a vhodne to komunikovali tým, ktorí si budú tieto preklady čítať. Podľa potreby pomáha pri riešení technických problémov.

Skúsenosti z misijnej práce:
Rebekah: Od roku 2015 pracuje ako lingvista pre jazyky v Mara regióne v severozápadnej časti Tanzánie a od roku 2020 prebrala aj rolu koordinátorky pre lingvistické oddelenie v Mare. Od roku 2017 príležitostne vyučuje fonetiku na kurzoch v Anglicku.

Roman: Ročný misijný pobyt v Tanzánii ako technická podpora pre prekladateľov Biblie v roku 2015. Od roku 2016 pracuje v roli asistenta pri preklade Biblie.

V súčasnosti sa sťahujú do Rwandy, nakoľko je problematické získať pracovné povolenie pre prácu v Tanzánii. Z Rwandy budú spolu s ostatnými členmi medzinárodného tímu aj naďalej na diaľku spolupracovať s miestnymi prekladateľmi na prekladoch pre Tanzániu.

Príspevky pre Romana a Rebeku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
Prima banka
Číslo účtu: 4440006607/3100
IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

Fio banka
Číslo účtu: 2600711171/8330
IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

Romanov variabilný symbol:

203

Čím žijú Roman a Rebekah

  Svetlana

  Umiestnenie:
  Západná Ázia

  Funkcia:
  Pracovníčka v oblasti Biblia v praxi

  Náplň práce:
  Práca v lokálnych komunitách so zameraním na vzdelávanie miestnych pracovníkov s deťmi a mládežou

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – 6 rokov práce v Detskej misii
  – od júna 2010 pracuje v západnej Ázii

  Príspevky pre Svetlanu posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Svetlanin variabilný symbol:

  204

  Čím žije Svetlana

  • Príbeh, čo vyučuje
   Svetlana – Pracovníčka v oblasti „Biblia v praxi“ Už pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla (na základe vlastného prieskumu), že čokoľvek budem vyučovať, bude to formou príbehu. Väčšinou som toto rozhodnutie dodržovala, až na niekoľko výnimiek. Jednou z nich bolo stretnutie dobrovoľníkov pred dvomi mesiacmi. Tam som sa snažila vysvetliť základy evanjelia. Už počas vysvetľovania som …

  Jaro a Saška Tomašovskí

  Umiestnenie: Slovensko

  Funkcia: Riaditeľ a personálno-finančná asistentka vo Wycliffe Slovakia

  Náplň práce:
  – informovať zbory a jednotlivcov o práci Wycliffe a jej potrebách
  – riadiť prijímací proces záujemcov o túto prácu
  – zabezpečovať prácu slovenských misionárov v zahraničí

  Skúsenosti z misijnej práce:
  – Nigéria – tréning domorodých pracovníkov v používaní Biblie
  – Ghana – práca na niekoľkých projektoch v oblasti Scripture in Use – Biblia v prax
  – Keňa – vytváranie kontaktov s tamojšou partnerskou Wycliffe organizáciou BTL (Bible Translation & Literacy)

  Príspevky pre Jara a Sašku posielajte na ktorýkoľvek z bankových účtov Wycliffe Slovakia:
  Prima banka
  Číslo účtu: 4440006607/3100
  IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607

  Fio banka
  Číslo účtu: 2600711171/8330
  IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171

  Jarov a Saškin variabilný symbol:

  201

  Čím žijú Jaro a Saška

   Boží ruka

   Ďalšia kniha od Garyho Shepherda – pokračovanie ku knihe Andělské stezky. Opäť sa jedná o zbierku krátkych príbehov zo života misionárov i miestnych kresťanov žijúcich v Himalájach v Nepále. Je to svedectvo o tom, ako sa Boh neobyčajným spôsobom priznáva k viere obyčajných kresťanov.

   Ak by ste mali záujem o túto knihu, kontaktujte nás – KLIKNITE SEM.

   Andělské stezky

   Andělské stezky je kniha od Garyho Shepherda, v ktorej popisuje svoje bežné i nevšedné skúsenosti, ktoré zažil ako prekladateľ Biblie v Nepále. Zaujímavé čítanie vo forme krátkych príbehov o víťazstvách i prehrách, ktoré misionári zažívajú.

   V prípade, že by ste si chceli knihu objednať, kontaktujte nás – KLIKNITE SEM.

   Tlkot Božieho srdca


   Členovia Misijného spoločenstva Moriah sa zišli, aby sa spolu modlili za celosvetovú misiu.

   Misijné spoločenstvo začínalo v roku 1997 ako malá modlitebná skupinka, ktorá sa schádzala raz za mesiac v zbore Milosť, Grace (S.C.C.) Church, v Singapure.

   Názov ,,Moriah” pochádza z príbehu v knihe Genezis. Na vrchu Moria sa Abrahám pripravoval obetovať Pánu Bohu svojho syna Izáka. Tak ako Abrahám, aj členovia misijného spoločenstva Moriah veria, že všetko, čo majú, patrí Pánu Bohu.

   Každý mesiac sa stretnú, aby na modlitbách predkladali svoje financie, svojich pracovníkov a svoj zbor Pánovi. V priebehu rokov sa skupina rozšírila a priťahuje stále viac kresťanov zameraných na misiu.

   Reverend Chua Yeow-san, pastor zboru Milosť, vysvetľuje, prečo sú modlitby za misiu také dôležité: „Veľké poverenie je tlkotom Božieho srdca.”

   Cirkev Milosť je prostredníctvom organizácie Wycliffe zapojená do služby prekladu Biblie od roku 1988. Zo 65 pracovníkov vyslaných do zahraničia a podporovaných touto cirkvou sú trinásti členmi Wycliffe.

   Viac o tom, ako sa tento cirkevný zbor v Singapure podieľa na Božom poverení si môžete prečítať v angličtine.

   Foto: Marc Ewell | Text: Becca Coon

   Ostatné fotky týždňa

   Príprava na tlač

   Ako sa z preloženej Biblie v elektronickej podobe stane kniha? V tejto fáze do hry vstupujú grafici v tlačiarni.

   Otvoria si preložený text Písma v dokumente na počítači a digitálne rozvrhnú jeho stránky. Pridávajú mapy, poznámky pod čiarou, kapitoly, verše, nadpisy, zoznamy, indexy a obsahy – každú časť, aby bola kniha úplná. Je to veľmi detailná a namáhavá práca. Sádzanie Novej zmluvy trvá zvyčajne šesť až osem týždňov, sádzanie celej Biblie tri až štyri mesiace.

   Steve Pillenger, grafik v Južnej Afrike, hovorí, že jeho najväčšou radosťou pri práci je počuť príbehy o tom, ako Božie slovo mení životy ľudí. Steve povedal: „O tom to celé je – umožniť ľuďom počuť slovo priamo od Pána Boha. Počúvať takéto príbehy je najlepšia možná odmena pre grafika, ktorý pracuje s Písmom.“

   Prečítajte si: Rozhovor so Stevenom o sadzbe textu (článok je v angličtine).

   Fotka: Rodney Ballard | Text: Heather Pubols

   Ostatné fotky týždňa

   Beh partnerov v nádeji

   Už niekoľko rokov sa na prelome mesiacov máj a jún koná dobročinný Beh partnerov v nádeji, na organizácií ktorého sa výrazne podieľa Bratská jednota baptistov, Evanjelické gymnázium a Cirkev bratská v Banskej Bystrici. Cieľom behu je spoločne podporiť preklad Biblie do materinského jazyka ľudí a ich vyučovanie čítania a písania v odľahlých častiach sveta.

   Každý účastník behu môže finančne podporiť zahraničnú misiu dobrovoľnou sumou počas registrácie. Okrem samotných bežcov sa na finančnej podpore výrazne podieľajú aj tí, čo chcú motivovať bežcov zabehnúť čo najviac km za dobrú vec a to príspevkom X Eur za každý odbehnutý kilometer.

   V mene detí aj dospelých, ktorým tento príspevok pomôže, ďakujeme všetkým účastníkom, sponzorom, dobrovoľníkom a spoluorganizátorom behu!


   Ak by ste sa k nám budúci rok radi pridali, alebo prišli znova, budeme sa na vás tešiť. 🙂

   V Biblii sa píše „Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach.“ (List Rimanom 10, 15)

   Spoločne zakúšame, aké krásne je aj svojimi vlastnými nohami podporiť tých,

   ktorí v teréne prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach v materinskej reči.

   Vytrvalosť

   Deti v Demokratickej republike Kongo bežia a mávajú na auto, ktoré prechádza ich dedinou.

   Demokratická republika Kongo je krajina s druhou najväčšou rozlohou v Afrike. Leží takmer v geografickom strede Afriky. Je plná úžasných pokladov. Nachádza sa tu veľké množstvo prírodných zdrojov, ako sú voda, úrodná pôda, minerály, drevo a ropa. Krajina je bohatá aj na jazyky. Živých ich je tu viac než 200. Je bohatá aj vďaka svojej kultúre, pretože mnoho najobľúbenejších afrických hudobníkov pochádza z Konga.

   Ľudia z tejto krajiny sa však musia vyrovnávať s množstvom problémov. Tímy, ktoré pracujú na projektoch prekladu Biblie svoju prácu nevzdali napriek vojne, veľkým osobným stratám a tragédiám.

   Goma Mabele, hlavný prekladateľ do materinského jazyka Mbandja, uvažuje o zápasoch, ktorými prešiel so svojim tímom počas procesu prekladu: „Mysleli sme si, že prácu nedokončíme. Ale v tom všetkom som videl Božiu ruku. Povedal mi: ‘Toto buduje tvoj charakter, aby si mohol pomáhať iným.’ Život kresťana nie je vždy priamou cestou. Je na nej veľa zákrut. Takto ma Pán Boh formuje.“

   Prečítajte si celý Gomov príbeh.

   Fotografia: Heather Pubols | Text: Heather Pubols a Becca Coon

   Ostatné fotky týždňa