Obchod s rybami

Kde na svete by ste našli rybí trh, na ktorom si môžete zohnať jednu z týchto „krások“ na večeru? Samozrejme, sú to Šalamúnove ostrovy. Možno ste videli takéto ryby plávať skôr niekde v akváriu. Nuž aj toto je dôkazom toho, že tichomorské ostrovy sa tešia veľkej rozmanitosti Božieho stvorenia. Šalamúnove ostrovy pozostávajú z takmer 1000 ostrovov a 72 živých jazykov. Pre obyvateľov týchto ostrovov rozmanitosť teda nie je ničím cudzím. Boh to všetko stvoril: ryby, ostrovy, ľudí a ich jazyky. Jedného dňa budú stáť pred Božím trónom v uctievaní ľudia z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. A my máme tú česť byť súčasťou tohto veľkého poslania: Božej misie.


Fotka: Martha Matzke | Text: Elyse Patten